Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

6

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5355

ΑΠΟ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

∆ΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΠΓΝΠ

Προαστιακός: Σφυρίζει
για Κάτω Αχαΐα

Σύντοµα
θα ανοίξει...

ΣΕ ΠΟΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 11

«ΣΤΟΧΟΣ» ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ο Α. ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ, ΓΕΝ. ΑΣΤ.
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Σε γνώριµα
ληµέρια
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Α.∆. ΑΧΑΪΑΣ
Ο Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΠΩΣ ΕΓΡΑΨΕ Η «Γ»
Α. ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ: ΠΡΟΗΧΘΗ
ΣΕ ΤΑΞΙΑΡΧΟ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΣΑΜΟ
ΣΕΛ. 5

∆ιπλή επίθεση
µε ερωτηµατικά
ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΤΣΩΝΗ ΣΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ
ΠΟΥ ∆ΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

«Τελείωσε
η περίοδος
του µέλιτος»
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 3, 12

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑ
ΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΕΛ. 10
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: «ΜΕΤΩΠΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΛ. 19-24

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΓΚΑΛΙΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ

Πήρε νίκη
και διαφορά
ΥΠΕΤΑΞΕ 67-56 ΤΗΝ ΜΠΡΕΣΙΑ ΣΤΟ «∆. ΤΟΦΑΛΟΣ»
ΕΠΣΑ: ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΦΑΒΟΡΙ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΟ ΚΑΡΑΠΑΠΑ

Σίγησε
ξαφνικά ο
εµβληµατικός
τραγουδιστής
ΣΕΛ. 39

Συντονισµός δυνάµεων
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕΛ. 6