Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Θετικό το σήμα για το πλεόνασμα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΝΩΛΗ ΧΟΙΡΩΝ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
PRADA
ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΚΑΠΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΡΟΥΣΜΑ
<ΜΑΘΑΙΝEΙ: ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΦΤΙΑΓΜΕΝΟ> ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑ
ΨΗΕΙΤΕ.
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΜΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
πιt εα η
9 771108 979147"
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 101ο m Αρ. φύλλου 30.340- Ιδρυτής: .Α λάχος
ΑΘΗΝΑ, ΠΕΜΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
www.kathimerinigr. €1,20
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑΟΛΟ ΤΖEΝΤΙΛΟΝΙ
Θετικό σήμα για το πλεόνασμα
ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
θετικΟ
Κατάργηση
του ΦΠΑ
Ο επίτροπος Οικονομίας στέλνει αυστηρό μήνυμα για προστασία πρτης κατοικίας, πλειστηριασμούς
στις δωρεές
θετικό σήμα στο αίτημα τns κυβέρνησηs γα
μείωση του στόχου του πρωτογενούs πλεονάσματ0s στέλνει, με συνέντευξή του στην
Κο, ο επίτροποs Οικονομίas Πάολο Τζεντ
λόνι, ο oποίos θα βρίσκεται σήμερα και αυ
ριο στην Αθήνa. Θα υποστηρίξω αποφάσειs
που βοηθούν την Ελλάδα να αναπτύσσετα
Στην κατάργηση του ΦΠΑ στις δω
ρεές Προχωρεί άμεσα η κυβέρνησn, μια σημαντική φοροελάφρυνση
Που Προσφέρει κίνητρο σε επιχει
ρήσεις να προβαίνουν σε ευεργεσί
ες . Ακόμη , σχεδιάζεται στο Δημόσιο
μια ηλεκιρονική Πλατφόρμα όπου τα
υπουργεία θα δηλνουν τις ανάγκες
τους και τα ίδρύματα θα μπορούν με
κωδικούς να επιλέγουν ι επιθυμούν
να χρηματοδοτήσουν . Σελ.3
με βισιμο τρόπο, με παράλληλο σεβασμό
των απαιτήσεων του Συμφνου Σταθερό
τητas και Ανάπτυξηns, είπε, σημεινοντas
ωστόσο πωs οι αποφάσειs θα ληφθούν από
το Eurogrοup. Ταυτόχρονα, όμωs, ο επίτροπOs και πρην πρωθυπουργos τns Ιταλίas
ξεκαθαρίζει πωs n κατάργηση τns προστασει η Ελλάδα, γεγονός που αντανακλάται
στο χαμηλό κόστ0s δανεισμού, και συνιστά
να συνεxίσει η κυβέρνηση τιs μεταρρυθμί σε1s, κυρίωs σε 0,τι αφορά την άρση ρυθμιστικν εμποδίων στιs επιχειρήσειs και τη
βελτίωση τns δημόσιas διοίκησns και τms
απονομήs δικαιοσύνns. Σελ. 23
σias πρτns κατοικίas αποτελεί δέσμευση
τns Ελλάδαs και οι θεσμοί επιμένουν σε αυτην, εν καλεί τιs τράπεζεs να επιταχύνουν
τουs πλειστηριασμούs. Ο κ Τζεντιλόνι τάσ
σεται υπέρ τns μείωσns των φόρων και τns
εισφοράs αλληλεγγύηs, εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημει Ο Ερντογάν
επαναφέρει
τις γκρίζες
Η Γερουσία αθωσε τον Τραμπ
ΑΙΧΜΕΣ ΑΠΟ ΙΟΒΕ
Πολλά φορολογικά
βάρη για λίγους
Aικμές για τις επιλογές της κυβέρνησης στις φορολογικές ελαφρύνσεις
και στο συνταξιοδοτικό άφησε το ιο
ΒE, σημεινοντας Πως εξακολουθεί
να υφίσταται η ακραία φορολόγηση
όσων Πληρνουν ήδη φόρους. Επi
σης, οι ελαφρύνσεις ενιοχύουν κυρίως την αυτοσπασκόληση εις βάρος
της μισθωτπής εργασίας, γεγονός Που
δεν συντείνει στην ενισχυση της Πa ραγωγικότητας. Σελ . 22
Αναφορά στην επικοινωνία
Παναγιωτόπουλου-Ακάρ
θέμα αγκρίζων ζωννο επανέφερε
χθεs ο πρόεδρ0s τηs Τουρκία, με
αφορμή την τηλεφωνική επικονωviα που είχαν οι υπουργοί Εθνικής
Αμυναs των δύο χωρν. Με αυτόν
τον τρόπο, ο κ. Ερντογάν προχρη
σε για ακόμη μία φορά το τελευταίο
χρονικό διάστημα σε αδημοσιοποί
nona τηs δικήs του εκδοχns για το
περιεχομενο συνομιλιν με Ελληνεs
αξιωματούκοus . Σελ. 5
ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ
ΥΠοδείξεις Τσίπρα
για αανακωχή
Καζάνι Που βράζει είναι στο εσωτερικό του ο ΣΥΡΙΖΑ, καθς οι μέχρι
Πρότνος Παρασκηνιακές συγκρού σεις αναδύονται Πλέον στο Προσκήνιο. Χθες, ο Αλέξης Τσίπρας , κάλεσε
τα στελέχη του κόμματος να αποφεύ
γουν δημόσιες αντιπαραθέσεις και
διαρροές . Σελ.5
Η αμερικανική Γερουσία απάλλαξε αργά χθες το βράδυ τον Πρόεδρο Τραμπ από τις κατηγορίες για τους χειρισμούς του στο ουκρανικό , καθς
οι Δημοκρατικοί συγκέντρωσαν τελικς 48 θετικές Ψήφους υπέρ της Παραπομπής από τις 67 Που απαπούνταν . Μοναδική έκπληξη ήταν το cναι
στην Παραπομπή από τον γερουσιαστή Μτ Ρόμνεί, ο οποίος Παρέβη την κομματική πειθαρχία των Ρεπουμπλικανν . Ενδεικτική της βαθύτατης Πολιτικής Πόλωσης στις ΗΠΑ ήταν , Πάντως , η θεατρική αντιπαράθεση του Τραμπ με την Πρόεδρο της Βουλής Νάνσι Πελόσι , στη διάρκεια της καθιε
ρωμένης προεδρικής ομιλίας για την Κατάσταση της Ενωσης . Σελ .9
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Αντιπολίτευση
στη διαφάνεια
Αεροπορικό δυστύχημα με πολλούς επιζντες
Διμερείς
συμμαχίες
για επιστροφές
αΤοξοβόλος: Ληστεία σε
τράπεζα στην Αρναία Χαλκιδικής
εκτιμούν οι διωκτικές αρχές οuι ετοίμαζε ο ατοξοβόλος, Γιάννης Μιχαnλίδης . Σελ . 6
Χωρίs τnν αρωγή του οργανω
μένου-και κατηρτισμένουεθελοντισμού η διαχείριση του
προσφυγικού θα ήταν πολύ
βαρύτερn για το κράτ0s. Είναι
όμωs εξίσου αλήθεια ότι ορισμένοι παράγοντεs είδαν στο
προβλημα πεδίο εξυπηρέτησns
για αλλοτριεs ατζέντεs . Προs
το συμφέρον όλων-μη κυβερνητικν οργανσεων, πολιτεί
as και αιτούντων άσυλο- είναι
να ισχύσει ένα καθεστs δια. Folli Fοllie: Τρόπo να ανακόψει
την Προσπάθεια του βασικού μετόχου
της Folli Follie Δημήτρη Κουτοολιούτσου να ελέγξει το διοικηικόσυμβού
λιο της εταιρείας αναζητεί η Εππροπή
Κεφαλαιαγοράς . Ο κ . Κουτσολιούτοος
με επιστολή του ζήτησε την anoμά
κρυνση τεσσάρων μελν του Α.Σ κι
την τοποθέτηση δύο άλλων , Παλαιν
στελεχν ης FF. Σελ. 26
Στις χρες προέλευσης
Διμερείς συμμαχίεs εντόs τηs
Ευρωπαϊκήs Ενωσns αναζητε η
κυβέρνηση, προκειμένου να ορ γανωθούν από κοινού αποστολέs
επιστροφν στιs χρεs προέλευσns τουs όσων αιτούντων dσυλο
το αίτημα απορρίπτεται και να
αυξηθούν οι αριθμοί και ο ρυθμόs επίστροφν όχι μόνον από
τα νησιά, αλλά και από την ενδοχρα. Στη Λέσβο, χθεs, έπει
τα από δύο επεισοδιακές ημέρεs ,
επικρατούσε ηρεμία. Σελ. 6
φάνειαs. Οσοι αρνήθηκαν στη
Βουλή τη διαφάνεια δεν έχουν
καταφέρει να εξηγήσουν την
άρνησή τουs . Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό για να ασκεί
κανεis τζάμπα αντιπολίτευση.
. Κορωνοϊός: καμία ένδειξη
ύφεσης δεν Παρουσιάσει στην Κiνα η επιδημία του νέου κορωνοϊού,
εν την Τρίτη κατεγράφη ο θάνατος 65 ασθενν , αριθμός Που είναι
ημερήσιο ρεκόρ. Σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας , αδεν
υπάρχει γνωστή, αποτελεσματική
θεραπεία . Σελ. 11
Ζωντανοi βγήκαν οι 169 από τους 170 επιβαίνοντες της πτήσης Σμύρνη-Κωνσταντινούπολη . Το αεροσκάφος κόηηκε στα τρία χθες το απόγευμα , κατά την Προσγείωση στο αεροδρόμιο Σαμπιχά -Γκοκτσέν
της Κωνσταντινούπολης . Τουλάχιστον 150 εξαυτν είναι τραυματίες , εν οι Πιλότοι του αεροσκάφους
νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
ΣΧΟΛ ΙΟ| ΤοΥ ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ
Ανοίγει Πύλες το ΕΜΣΤ
Τα πάθη των ΗΠΑ
Διεύρυνση Ε.Ε.: Τν πρότασή της για την αναμόρφωση της διαδικασίας ένταξης νέων μελν στην
Ευρωπαϊκή Ενωση Παρουσίασε χθες
η Κομισιόν , σε μια Προσπάθεια να
καμφθούν οι αντιστάσεις της Γαλλίας
της ολλανδίας και της Δανίας στην
έναρξη των ενταξιακν διαπραγματεύσεων για τη Βόρεια Μακεδονία
και την Αλβανία. Σελ.5
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ευρίσκονται
ιστορικς στο απόγειο της στρατιωτικής
ισχύος τους και Παραδόξως στην Πλέον
οικτρή Πολτική κρίση, λόγω ανηλεούς
συγκρούσεως του αμερικανικού κατεστημένου-και σε Πολτικό επίπεδο των Δημοκρατικν- με τον Πρόεδρο της χρας
Ντόναλντ Τραμπ.
Το αποτέλεσμα αυτού του παραδόξου εί ναι οι η εικονα των ΗΠΑ ως της υποδειγ ματικής αμεγάλης δημοκρατίας , όπως
καθιερθηκε μετά τους δύο Παγκοσμί ους Πολέμους , υπέστη Πλήγμα και αμαυρνεται, διότι απλούστατα οι αντίπαλοι
του κ. Τραμη δεν συμφιλιθηκαν Ποτέ με
το γεγονός ότι Πττήθηκαν στις εκλογές
του Νοεμβρίου 2016.
Δεν υπήρξε στην ιστορία των Ηνωμένων
Πολτειν πρόεδρος Που να κατιγορή
θηκε- από την Πρτη στγμή- όι οφείλει
την εκλογική νίκη του στη αστήριξη, του
ορκισμένου αντιπάλου αυτής της χρας,
της Ρωσίας. Αυτά συμβαίνουν Παρ nμίν,
σε χρες πολτικς υπανάπτυκτες , όπου
ηλεπουργία του cδημοκρατικού ολπεύ ματος , Προσλαμβάνει διάσταση σκληρής
εμφυλιακής συγκρούσεως, όπου οι κατηγορίες Περί εθνικής μειοδοσίας εξακοντίζονται με ευκολία, όπου οι λέξεις έχασαν
το περιεχόμενο τους.
Το πλέον ενδιαφέρον είναι βεβαίως ότι
από τη σύγκρουση αυτή εξέρχεται μονίμως
νικπτής ο κ Τραμπ και εκ Παραλλήλου αναδεικνύεται το αλλοπρόσαλλο της στραηγ
κής των Δημοκρατικν και ενός μεγάλου
τμήματος του αμερικανικού κατεστημένου
Διόλου Παράδοξο, λοιπόν, ότι αργά το
βράδυ χθες επήλθε η απαλλαγή του κ .
Τραμπ απότη Γερουσία από τις κατnγοpi
ες Που αφορούσαν την cουκρανική Περ .
πλοκήν . Οu η τηλεοπική Παράσταση nou
έστησε η Πρόεδρος της Βουλής Νάνοι Πελόσι , όταν έσκιζε το κείμενο της ομιλίας
του κ. Τραμπ λίγο Πρν αυτός ολοκληρ σει την εκφνησή του, έπληττε ευθέως
το αξιωμα του Προέδρου και όχι του σnμερινού φορέα του . Και , κυριότατα , κάθε
άλλο Παρά παράδοξο είναι ότι , στις Προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικν
στην Αϊοβα, το αθυμα> τυν φερομένων
υπερβασιν του κ. Τραμη στο ουκρανικό
κσκάνδαλον, ο διεκδικπής του χρίσματος
στις Προσεχείς εκλογές, ο κ. Τζο Μπά
ντεν, βγήκε Προτελευταίος.
κάτι δεν πάει καλά με τη στραιγική των
Δημοκραπικν και εν γένει του αμερικανικού κατεστημένου . Και αυτό διότι , επί
της ουσίας, στοχοποιντας ανηλες τον
κ. Τραμη , αμφισβιτούν την ωριμότπτα των
Πολπν να εκλέγουν έστω και έναν κατά
την άποψή τους <λάθος, nγέτn . Είναι το
αίσθημα υπεροψίας Που τους αποξεννει
και οδηγεί στην ήττα.
. Φινλανδία: Η κυβέρνηση συνα σπισμού της Φινλανδίας ανακοίνωσε
χθες Πως σχεδόν θα διπλασιάσειστους επτά μήνες-την άδεια Πατρό τητας. Σελ, 10
Στο εργοτάξιο της Εθνικής Πνακοθήκης , ΠραγματοΠοιήθηκε η εκδήλωση του ΙΣΝ για τον Πολτισμό με τη
συμμετοχή του Προέδρου του ιδρύμαπος, επισήμων και
κοινού. Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδνη τόνισε
την ανάγκη συνεργασίας Πολτείας και ιδιωτικής πρω
τοβουλίας . Επίσης, Προαναγγέλθηκε n δοκιμαστική λειτουργία του ΕΜΣΤ από 24/2 και για ένα μίνα, καθς
και η χρηματοδότηση μελέτης για τν αναγέννηση του
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Σελ. 15
Νέες ταινίες: Η οσκαρική διασκευή της Γκρέτα Γκέργουγκ στις κλασικές αΜικρές Κυρίες ης Λουίζα Μει
Αλκοτ και ένα ιδιαίτερο Πολεμικό δράμα από τη Λατ. Αμερική ξεχωρίζουν
από τις καινούργιες τανίες. Σελ. 14
Η ΤΤτΗ
+Σ ΡΕΗ 4μμι
αiΠΑEgΠΠ/UT
REUTERS / MURAD SEZER
ΟΕνος
SENATE TELEVISION VIAA.P.
SHUTTERSTOCK

Τελευταία νέα από την εφημερίδα