Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Η ΑΑΔΕ λύνει τις εξισώσεις του "μαύρου" χρήματος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
g771108 592131
Έτος: 950 . Αριθμός φύλλου: 27.144
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 / τιμή: 1,30 E
H AΑΔΕ λύνει τις εξισσεις
του μαύρουν χρήματος
SAMSUNG PURIMAR
BALLAST WATER MANAGEMENT SYSTEM
EUROPEAN TRAINING CENTER IN PIRAEUS
[email protected]
Κίνα: Προς δεύτερο πακέτο
μέτρων κατά του κοροναϊού
Δύο έμμεσες μέθοδοι υπολογισμού εσόδων , εξόδων, μικτής και καθαρής κερδοφορίας
Με την εξάπλωση του κοροναίού να δοκιμάζει
τς αντοχές της κινεζικής οικονομίας, το Πεκίνο
εμφανίζεται έτοιμο να προβεί σε νέα μέτρα
Πέραν των 413 δισ. δολαρίων Πουέχει ήδη ρξει
στις αγορές , καθς οι επικειρήσεις αρχίζουν να
υφίστανται τς συνέπειες από τη μείωση της
ζήτησης και την αναστολή της λετουργίας τεράστου μέρους από τη δεύτερη μεγαλύτερη
οικονομία του Πλανήτη. σελ 2
ή υπηρεσίας Προκειμένου να Προσδιοριστούν τα
έσοδα από επχειρηματική δραστηριότητα. Εφόσον
τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του
Στο κυνήγιν του μαύρουν χρήματος και της
απόκρυψης εισοδημάτων από τηνεφορία εξορμούν
οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, με στόχο τον περιορισμό της
φοροδιαφυγής και Παραοικονομίας στε να επιτευχθούν η ενίσχυση των εσόδων του Δημοσίου
και η στήριξη του κρατικού Προϋπολογισμού. Στο
πλαίσιο αυτό μπαίνουν άμεσα στο μικροσκόπιο
των ελεγκτικν αρχν όσοι ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα, φυσικά ή νομικά Πρόσωπα , οι
οποίοι θα ελεγχθούν πρωτίστως με τις δύο νέες έμ
μεσες τεχνικές ελέγχου. Η πρτη είναι η μέθοδος
tης αρχής των αναλογιν, με την οΠοία θα προσ
διορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική δραστη
ριότητα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη του
ελεγχόμενου προσπου βάσει αναλογιν και ιδίως ελεγχόμενου προσόπου Προσδιορίζονται με τις
του Περιθωρίου μικτού κέρδους. Η δεύτερη μέθοδος έμμεσες μεθόδους, τότε ως κέρδος από επχειρηαφορά τη σχέση της τιμής Πλησης Προς τον συνολικό όγκο κύκλου εργασιν. Συγκεκριμένα, επί
του συνολικού όγκου του κύκλου εργασιν , ο
οποίος Προσδιορίζεται είτε από τα λογιστικά αρχεία
του ελεγχόμενου Προσπου είτε από τρίτες Πηγές ,
εφαρμόζεται η τιμή Πλησης ανά μονάδα Προϊόντος
ματική δραστηριότητα για κάθε φορολογικό έτος
θεωρείται το σύνολο των προσδιορισθέντων με τις
έμμεσες μεθόδους εσόδων από επιχειρηματική
δραστηριότητα μετά την αφαίρεση των επιχειρη
ματικν δαπανν, των αποσβέσεων και των Προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. σελ.
Γύρισεν ανοδικά το Χ.Α.
Οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης ηγήθnκαν της χθεσινής ανόδου στο Χρηματιστήριο και
ανεκόπη το εξαήμερο πτωτικό σερί . Η
επαναφορά των αγοραστν οφείλεται στη βελτίωση του διεθνούς χρηματιστηριακού κλίματος ,
με την κατάσταση στην Παγκόσμια οικονομία να
Παραμένει εύθραυστη λόγω της εξάπλωσης του
κοροναίού . σελ 2,20
(Βαλβίδαν ασφαλείας
ορυθμός ανάπτυξης
ια πρόσθετο δημοσιονομικό χρο
<Νέο Electra Palace
Κλειδί για τις ελληνικές διεκδι - ακόμη και της ετήσιας δαπάνης
κήσεις Περί δημιουργίας Προ - για την εξυπηρέτησή του. Τόσο
σθετου δημοσιονομικού χρου ηπρόωρη αΠοπληρωμή ου ΔΝΤ
από το 2021 και μετά αποτελεί
ορυθμός ανάπτυξης. Δεδομένου από Πέρυσι, χωρίς να συνυπο
ότι οι τελικές αποφάσεις στις δια- λογίζεται η νέα προωθούμενη
βουλεύσεις με τους δανειστές αποπληρωμή κατά 2 δισ. ευρο
θα ληφθούν με Πυξίδα τη νέα
έκθεση βιωσιμότητας του ελλη
νικού χρέους, η κυβέρνηση αισθάνεται ήδη Πολύ ασφαλής με μΠορούν να μειωθούν τα Πρω.
την Προοπική του αριθμητή τογενή Πλεονάσματα κατά του του κλάσματος, δηλαδή της εξέλιξης του δημοσίου χρέους ή
με επένδυση 6 εκατ. ευρ
Γενναίο λίφτνγκ στο εμβληματικό ξενοδοχείο
Electra Palace, Που έχει εξελικθεί σε τοπόσημο
της πλατείας Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη
υλοποιείο όμιλος Electtra Hotels & Resorts, Πραγματοποιντας επένδυση 6 εκατ. ευρ. σελ. 15
- τα 2,7 δισ. ευρ Που έχουν δοθεί
Πού θα επενδύσουν τα κρατικά ταμεία του Αμπου Ντάμπι
όσο και οι δύο Πρόσφατες κινή
σεις του ΛΛΗΧ με τα ομόλογα
ακλείδωσαν το επιχείρημα ότι
Εκτός ελέγχου
Λέσβος, Σάμος, Χίος
Έναν διττό στόχο-Προσέλκυση επενδύσεων και ενδυνάμωση του στρατηγικού ρόλου της
Ελλάδας σε γεωπολιτικό επίπεδο- είχε η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στην αραβική
χερσόνησο. Μετά τη Σαουδική Αραβία ο Κ. Μητσοτάκης βρέθηκε χθες στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, όπου τα επενδυτικά κρατικά ταμεία του Αμπου Ντάμπι εξεδήλωσαν ενδιαφέρον για
τον αγροδιατροφικό τομέα, το real estate αλλά και τον τουρισμό. σελ. 19
Αναβρασμός στα νησιά αλλά και ανησυχία στην
κοονή γνμη επικρατεί για το προσφυγικόμεταναστευτικό καθς ο Περιφερειάρχης Βορείου
Αγαίου ζίτηισε να κηρυκθούν η Λέσβος, η Σάμος
και η Χος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εν
αεγκλωβισμένοι ατούντες άσυλο συνεζουν τς
διαμαρτυρίες τους στη Μυτλήνη δεκδικντας
αξοπρεπείς συνθήκες δια βίωσης και επιτάχυνση
της διαδικασίας χορήγησης ασύλου. σελ. 18
λάχιστον μία Ποσοστιαία μονάδα
του ΑΕΠ από το 2021. σελ3
Οι καινοτόμες μμε
έχασαν το τρένον
των 3 δισ. ευρ
Νέο κοινοτικό
Ξεκινά
ταμείο
για τη γαλάζια
οικονομία
ηανάρτηση
ιδιοκτησιν
Χρήστος Α. Ιωάννου
Οικονομολόγος, διευθυντής
Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας ΣΕΒ
11 αναφορές
σε Παραγωγικότητα
και Παραγωγική
εργασία
για την Αθήνα
BlueInvest
Kuηματολόγιο
Πρόγραμμα 20142020
Άμεσα Πρόκειται να ξεκινήσει
ηανάρτηση του Kηματολογίου
στην Αθήνα, Που θα διαρκέσει
δύο μήνες για τους κατοίκους
εσωτερικού και τέσσερις μήνες
για όσους ιδιοκτήτες ακινήτων
μένουν στο εξωτερικό. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ελέγξουν
την ορθότιητα της καταγραφής
της Περιουσίας τους και αν υπάρχουν λάθn, θα Πρέπει να διατυΠωθούν οι αντιρρήσεις. σελ . 6
Το χρηματοδοτικό μέσο των 3 δισ. ευρ , Που συ
στάθηκε για την υποστήριξη των καινοτόμων μμε την
Περίοδο 2014-2020, βοήθησε αποτελεσματικά στην
Προσέλκυση Πρόσθετων επενδύσεων , ωστόσο απαι
τούνται διορθωτικές κινήσεις που θα βελτισουν
στόχευση των δικαιούχων και τη γεωγραφική εμβέλεια
του Προγράμματος, σύμφωνα με έκθεση του Ευρω .
Παϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Από την έκθεση Προ
κύπτει επίσης μια ανησυχητική διαπίστωση για τη
χρα μας , n συμμετοχή της οποίας είναι εξαιρετικά
χαμηλή , μόλις στα 15 εκατ. ή 0,8% των συνολικν
χρηματοδοτήσεων από το 2014 μέχρι σήμερα. σελ.9
Η Κομισιόν και η ΕΙΕΠ εγκανίασαν χθες στις Βρυξέλλες το
ταμείο BlueInvest, το οΠοίο είναι
ένανέοχρηματοδοτικό μέσο στήριξης των επενδύσεων για τm γαλάζια οικονομία. Το ταμείο θα
έχει Προϋπολογισμό 75 εκατ και
υΠοστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Στραιαιγικν Επενδύσεων,
ενμέσωμόχλευσης στις αγορές
θα μπορεί να αντλήσει ακόμη
Περισσότερους Πόρους. σελ. 13
σελ.7
Γιάννης Στουρνάρας
Διοικητής ΤτΕ
θεμιστοκλής Μπάκας
Πρόεδρος Πανελλαδικού
Δίκτύου Κτηματομεσιτν
E-Real Estates
Ναρίξουμε
όλατα όπλα
στα κόκκινω
δάνεια
Ηχρυσή ευκαιρία
για Πλαίσιο
στεγαστικής
Πολιτικής

Τελευταία νέα από την εφημερίδα