Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΓΔοφων μα4 οου
ΜΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
μέχρι θονάτου γpο
Φεβρουαρίου
Αριθ. φύλλου 5944
Τμή φύλ.:0,50 c
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Δ. Μακεδονία-Τ. θεοδωρικάκος:
Νέες αρμοδιότητες
στους Δήμους και Περιφέρειες
Σελίδα 12
Αλλαγές
Μανόλης Σφακιανάκης
Ναι στο Διαδίκτυο,
όχι στα αιτήματα φιλίας
από αγνστους
Σελίδα 4
ααυορίς γα κύρηι, αικουρκή και τφάτιξ
Ο νέos τρόπos unoλoγισμού
των εισφορν nou θα ισχύσει
αναδρομικά από 1.1.2020
γα ηερίπou 1.500.000
μη μιοθωτούs npoβλέπει nωs
θα λάβουν συντάξεις anό 775
ωs 2.501 ευρ
Εγκατάσταση αιολικν
σταθμν στο Μπούρινο
Συνεδρίασε το συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Σιάτιστας
Σελίδα 13
695 οαι
Γ Εθνική:
Τα αποτελέσματα
σε 20 και 4ο όμιλο
2/2/2020
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
"Η αθλητική
παιδεία και η
Σελίδα 11
wisτΣ
ΑΙΙΟΨΕΙΣ
επίδραση της
στη διαμόρΤο Κόκκινο και
Σελίδα 24
το Μαύρο
του αθλητικού
Με τις διαδοχικές του παρεμβάσεις στη σύγ-|
|κρουση των ΠΑΕ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ο πρωθυ.
| πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απε πειράθη να
περιορίσει τον κίνδυνο διευρύνσεως του διαφα|νομένου ρήγματος μεταξύ Βορρά και Νότου . Φ |λότιμη η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη και όντως
| αυτό όφειλε εκ καθήκοντος να πράξει , αλλά ίσως|
| είναι αργά. Διότι συσσωρεύονταν πολλά που συ-|
| τελούν στη διαίρεση .
πολιτισμού
- Εκδήλωση αφιερω μένη στη μνήμη του
Νίκου Παπαδόπουλου .
την Τετάρτη 5
Φεβρουαρίου, 18.00
συνέχεια στη σελίδα 4 ,
Σελίδα 12
ΚΟΔΙΚΟΣ Θ