Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Τετάρτη
ΡΩΙΝΗ
Φεβρουαρίου
Αριθ.φύλλου 7440
Τιμή Φύλου 0.506
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
ΚΟΔΙΚΟΣ
Δήμος Γρεβενιν
Γρεβενά
Προτεραιότητες
σε μελέτες και
υποδομές
κίγκελα"
Συνέχεια στην 4
για την έλευση φυσικού αερίου
Δυναμικές κινητοποιήσεις
και υποβολή της παραίτησής του ,
προανήγγειλε ο δήμαρχος Γρεβενν
σε περίπτωση που δεν
δημοπρατηθεί άμεσα το έργο
της έλευσης φυσικού αερίου
Γρεβενά
Δ. Μακεδονία-Τ. θεοδωρικά κος:
αρμοδιότητες
στους Δήμους
και Περιφέρειες| ασφαλιστικν εισφορν
Συνέχεια στην 10
Το νέο σύστημα
Συνέχεια στην 8
Συνέχεια στην 11
Oλοκλήρωση του
Πρτου Προγράμματοs
του Κέντρου Διά Βίου
Μάθησηs (Κ.Δ.Β.Μ.)
Δήμου Γρεβενν
JUMBI
Eπίσημos Συνεργάτηs ΜΕGΑ ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε
Συνέχεια στην 12
Γ' Εθνική:
Τα αποτελέσματα
TPEBENA
3nς Οκτωβρίου 151σε 20 και 4ο
όμιλο 2/2/2020
Συνέχεια στην 20