Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΟιρPFΑΕΡ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙ ΚΗ
TETAPTH
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12444
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6- Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Σύμφωνα με τον διοικητή της ΤTE Γ. Στουρνάρα
Ρεαλιστικός ο στόχος για πλεονάσματα 2,2%
Μειθηκαν τα επιτόκια
των καταθέσεων το 2019
Επενδυτικό
ενδιαφέρον από
Σε περαπέρω σημαντική μεωση στα επιτόκια καταθέσε.
ων προχρησαν εντός του 2019 οι τράπεζες , αυξάνοντας
ταυτοχρονα τα επιτόκια των καταναλωτικν δανείων .
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤrE Το επτόκιο Των καταθέ
σεων ταμιευτήριου μειθηκε στο τέλος 2019 στο 0,04% απο
0,05% που ήταν στις αρχές του ίδιου χρόνου .
Μεγαλύτερη ήταν η μείωση του επτοκίου σηις προσθεσμ .
ακές καταθέσεις ( tως tνα trος ) στο 0,35% απο 0,53%. Ετοι
το μέσο επιτόκιο όλων των καταθέσεων υποχρησε στο
0,18% απο 028% .
Στο σκέλος Των δανείων προς τα νοικοκυριά , το κόστος
στην στεγαστική πίστη υποχρησε ελαφρς , καθς το
κυμανόμενο επτόκιο των στεγοστικν δανείων διαμορ .
φθηκε στο 2,78% απο 3,13%.
τα κρατικά ταμεία
του Αμπού Ντάμπι
-Υπάρχε μια ομάδα χωρρν, με
τις οποίες έχουμε κοινή αντίληψη για την προθηση της στα θερότητας και της ειρήνης στην
ευρύτερη περιοχή μας , ανέφε ρε πρωθυπουργός στο Άμπου
Ντάμπι, κατά την ολοκλήρωση
της επίσκεψής του στη Σαουδ .
κή Αραβία και τα ΗΛΕ . Σχετικά
με την προσέλχυση επενδύσεων
σημείωσε πως αείναι ξεκάθαρο
ότι υπήρχε ένα μεγάλο κενό στο
επίπεδο των σχέσεων με τις δύο
αντές χρες- και τύνισε: Είναι
βέβαιο ότι μπορούν να κινητο ποιηθούν πολύ σημαντικά κε φαλαία από τον Κόλπο τα οποία
θα στηρίξουν την ανάκαμψη
της ελληνικής οικονομίαςν.
Όπως αναφέρουν τηγές της
κυβέρνησης το επενδντικό εvδιαφέρον που ήδη εχφάξεται
από τα κρατικά επενδυτικά τα μεία του Αμπού Ντάμπι.
s ρεαλιστικό στόχο περιέγραψε την μείωση των πρωτογενν
πλεονασμάτων στο 2,2% από το 2021 ο κ. Γιάννης Στουρνά Έκκληση για αξιοποίηση
της ρύθμισης προστασίας
της α' κατοικίας
ρας παρουσιάζοντας την ενδιάμεση έκθεση νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδας στα μέλη της επιτροπής Οικονομικν Υποθέσεων της Βουλής .
Ανέφερε ότι η εκτίμηση της ΤΤΕ είναι πως κη μείωση του στόχου
για τα πρωτογενή πλεονάσματα το 2021 και 2022 κοντά στο 2,2%
από 3,5% δεν θα επηρέαζε την βιωσιμότητα του χρέους και θα ενί .
Νέα έκκληση προς τους πολίτες να αξοποιήσουν έως τον
Απρίυο τη ρύθμιση για την προστοσία της α' κατοικίας τους
απηύθυνε ο υπουργός Οικονομικν .
Κάνουμε έκκληση προς τους πολίτες να μπουν στην
πλατφόρμα , να αξοποιήσουν τη ρύθμιση έως Τις 30 Απρ.
λου 2020, να πάρουν την προστασία, δηλαδή Το μερικό
κούρεμα των δανείων , Την επιδότηση της δόσης και όλα
όσα προβλέπαι η πλατφόρμα , σημείωσε ο κ . Σταίκούρας.
ουπουργός Οικονομικν τόνισε όπ η κυβέρνηση δεν είναι κανοποιημένη από τη μέχρι Τρα εξίλξη , καθς μόνο
273 πολτες αποδίχθηκαν η συνολική ρύθμιση εν προ
Τεσσάρων εβδομάδων ήταν μόλις 124
σχυε την οικονομική ανάπτυξη με την παράλληλη υλοποίηση των
αποκρατικοποιήσεων.
Αναφορικά με τους ρυθμούς ανάπτυξης , είπε ότι τα έτη 2020 και
2021 προβλέπεται επιτάχυνση στο 2,5%.
Παράλληλα, εκτίμησε ότι το σχέδιο Ηρακλήςν για τα ακό κκινα
δάνεια θα συμβάλει κουσιαστικά στην ταχύτερη αποκλιμάκωση.
του προβλήματος, τόνισε ωστόσο ότι θα πρέπει να υπάρξουν επι πρόσθετες παρεμβάσες
Στα 427 τα θύματα
από τον κορωνοϊό
ΣΕΒ: όφελος 5.7 δισ. από
την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ
Απρίλιο τα πρόστιμα
για Το Κτηματολόγιο.
λοκληρθηκε με επιτυχία η πρτη qόση της κτημα.
/τογράφησης, με εντυπωσιακή συμμετοχή των πολι τν το τελευταίο εξάμηνο, καθς μέέχρι το τέλος του Φε
βρουαρίου η συλλογή δηλσεων αναμένεται να αγηξa το
93% της επιχράτειας . Μέχρι τον Απρλιο, όλοι οι ιδιοκτή τες εντός και εκτός Ελλάδας μπορούν να δηλσουν την
ακίνητη περιουοία τους, χορίς να τους επιβληθούν κυρι αρχές του Χονα Κονγκ κατέγραφαν τον πρτο θά νατο ασθενούς που είχεμολυνθεί από τον κορωνοά
Τα χρούσματα στην Κίνα έχουν ξπεράσει τις 20.000 άτομα και έχουν πεθάνει 427 άτομα . Το Πεκίνο διέθεσε συνο λικά 47 δισεκατομμύρα γουάν (περίπου 6,8 δισεκατομμύρια δολάρια) μέχο τα μεσάνυχτα της 2ας Φεβρουαρίον ,
για την πρόλην .
Στα 5,7 διο. εκτιμάται, σύμqωνα με τον ΣΕΒ, το όφe .
Αος για την ελληνιχή οιχονομία από την εφαρμογή
των συστάσεων του 0ΟΣΑ για τον ανταγωνισμό . Πρόκει
ται για συστάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων τη λει τουργία των καταστημάτων τις Κυριακές , το bake ofl , τα
σημεία πλησης βρεφιχού γάλακτος , το καθεστς εκπτ
σεων , προφορν και προυθητικν ενεργεν κ.α.
σεις.