Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
nοu αγαπa
τον τόΠο του
πρέει να ξέρει
να δυοαρeστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Εοκήτκ Ενότηκ- Δαθιής ΒAS ΤΕΒΑ. Εto 59-Α4Φtλλα 11641 Τιή 060aυμά taτόνη 5 ε0oυα α Δ20
ΗΕΝΕΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΟΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΦΕΡΕΟΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ
ΟΠΡΟΣΛΟΚΙΕΣ ΠΑΤΟΝ ΟΙΟΔΗΜΟ
ΜΑΤΑΙΩΝΟΝΤΑ.
ενγνομ 0οφότε.
po ano την cr
Είκαμε εηaνεnnμένως
Γράφει ο
ανοφέρε ότι η Δημοτική
Αοrή στoon toν σκεδιοοκεψη toυ Τnoup
vοu touεpo Βρης Τσελίκος
στην Πρέβεζα, κοθς δεν anά όου nn νοtαμε γα
ατούοαμε tinota καινουριο το nρovpaμμα ΦΟΔΗΜΟE
σμο ης 0 tνo toγο nou
βρέσκετα στον αέpα
υνέχειu στη rελ, s
Ανάππυξη δικπύων Φνσικού Αερίου σε Γιάνπενα.
Πρέβετα, Άρτα, Εγουμενίσα
Πρόopοon
anoκτήσει και η Hnεpoς, κα0ς η
Δημοα Εnκεipnon Δκτύου Διανομής συμηερiλaμβάνει nάννενo.
| Πρέβεζα , Αρτα , Hyouμενίτσα κ ι
| στο nρoγpομμα ανoπτυξικ δικτύ .
| ων nou eέτει σε εpoρμογή σε 39
| noλεις της ΕΛΛδο .
Φυσικό Aέριο Φα
pυνέχαι ησε.Τo
Αμtλιο α αποφάσεις μ μόσις φόμην
Μ ήλης Η κυβέρνηση
δεν θα Πέσει σαν ριμο φρούτο
Λούμεμο σε ΕΝΦΙΑ τm εσφορά αλίεγνας
Κρούει τον κδωνα του κιν δύ.
νου ο Ν . Φλης, στους ουντρόφους
του ΣΥΡΙΖΑ toνίζοντας μεταξύ άλ .
Τη δέσμευοη ότι
θα προχωρήσει κα .
νονικά και η μεοο
σταθμική μείωση
του ΕΝΦΙΑ κατά 86.
αλά καιη μείωση
της ειδικής aoφo .
ρός αλληλεγγύης , ε navέλαβ υφυ.
nouργός Οικονομικν Θόδωρος Σκυ .
λαικάκης oε τηλεο .
ατική του συνέντευ .
λων ότι δεν μιορεί να γίνει άθpo. .
σμα προελεύσεων.
σννίχεαστη στλ.
μυνέχεuα στη Εa