Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Τυα
τ891989
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 05.02.2020
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210330 4596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E-Ετος: 24ο-ΑpΦύλλου: 6467
ΑΘΗΝΑ
Ο ρόλος των κρατικν ομολόγων και οι αποφάσεις
Ηνιβερνητική γραμμή στη μάχη για το Ζero riSk στον Ηρανλή
Στις 54,4 μονάδες ενισχύθηκε ο δείκτης PMI
Bτονότερη αίξηση τιριγυγής στην εληνκή μεταο ήρη
Εντονύτερη αύξηση
Τα στοιχεία της έρευνας PΜΙΟ του Ιανουαρίου υπέδειξαν περαιτέρω και εντονότερη
βελτίωση των λειτουργικν συνθηκν του
μεταποιητικού τομέα στην Ελλάδα.
Στουρνάρας:
Εχουν επαρκή
κεφάλαια
οι ελληνικές
τράπεζες
κεντρικός
εκτίμησε ότι η πιστωτική επέκταση αλλά και η μείωση των
NPIS από τις τράπεζες είναι τα
<κλειδιάν για την ανάκαμψη
ελληνικής οικονομίας.
τραπεζίτης
Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η συνολική ανάπτυξη ήταν αποτέλεσμα της ταχύτερης αύξησης της
παραγωγής και των νέων παραγγελιν . | καθησυχαστικός ια
Συγχρόνως , οι νέες εργασίες από το εξωτερ- ανίστηκε ο επικεφαλής της
ικό αυξήθηκαν με τον εντονότερο ρυθμό που
έχει καταγραφεί από τον Απρίλιο.
Μιxρή κάμψη
στον δείκτη οικονομικού
κλίματος Ι0ΒE
ελληνικές
τράπεζες
Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης
Στουρνάρας , από το βήμα συνεδρίου στην Αθήνα .
Ο κεντρικός τραπεζίτης τόνισε
ότι ο τραπεζικός τομέας έχει
επαρχή κεφάλαια στην Ελλάδα .
Προέβλεψε ότι η ελληνική οικονομία <έτρεξεν με Qυθμό 2,2
το 2019. Υπενθυμίζεται ότι η
ΤtΕEΛΛ -0,75% βλέπει ανά
πτυξη 2,5% φέτος.
ΙΑΡΜΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Πρόεδρος της Ενωσης
θεσμικν Επενδυτν
Μυλωνάς
FOUNDΥΤΙΟΝ OF ECONOΜIC
d INDUSTRIAL RESEARCH
ο Θεοφάνης
Ο κ. Στουρνάρας εκτίμησε ότι η
πιστωτική επέκταση αλλά και η
μείωση των NPLS από τις τρά πεζες είναι τα <κλειδιά για
την ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της
Ένωσης Θεσμικν Επενδυτν
συγμροτήθηκε σε σμα ως εξής:
Πρόεδρος ο υ . Θεοφάνης Μυλωνάς (Δευθύνων Σύμβουλος
Μιxρή uάμψη παρουσία σε ο Δείντης Οικονομικού
Κλίματος τον Ιανου άριο , στις 108,4 από 109,4
μονάδες τον Δεκέμβριο, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά
επίπεδα , σημεινει το IΟΒE.
ο %. Κωνσταντίνος
(Διευθύνων
Γραμματέας
Θεοδωρόπουλος
Σύμβουλος, ΑTHOS
MANAGEMENT)
ASSET
Ο κεντρικός τραπεζίτης τόνισε
ότι χρειάζεται διαφορετική
αρχιτεκτονική στην ευρωζνη
για να γεφυρωθούν οι αποκλίσεις στην ανταγωνιστικότ
EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.A.A.K.)
' Αντιπρόεδρος ο . Χριστόδουλος Αίσωπος (Διευθύνων
Σύμβουλος, ALPHA TRUST)
Ταμίας ο . Γεργιος Χρυσικός
(Εκτελεστικός
ALLIANΖ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)
Η μικρή εξασθένιση προέρχεται πυρίως από την επιδείνωση των προσδοκιν στις Κατασκευές και την ητιότερη υποχρηση σε Υπηρεσίες, Λιανικό εμπόριο και.
Καταναλωτική Εμπιστοσύνη. Αυτές οι αρνητκές
τάσεις δεν αντισταθμίστηκαν από τη μικρή βελτίωση που
καταγράφημε στη Βιομηχανία .
Διευθυντής,
Μέλος η
Βασιλινού (Γενινή Διευθύντρια,
E.Θ.Ε.)
κα. Μαρία-Μαρίνα
Β Αντιτρόεδρος ο κ.Αριστοτέλ Καρυτινός
Σύμβουλος, PRODEA INVEST .
MENTS)
(Διευθύνων
Παράλληλα, σημείωσε ότι η
επόμενη κρίση θα μπορούσε να
εξελιχθεί ανά πάσα στιγμή.
< Χρειαζόμαστε την τραπεζική
ένωση>, υπογράμμισε.
Created by Universal Document Converter