Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Επιστολή ΣΕBΚ σε υπ. Ενέργειας για τα φωτοβολταϊκά
>>> ΤΛ.
OIKONOMIKH h
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΑΦ. 5657 Ττάρτη 05.02.2020
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Ο υπουργός
Τουρισμού
Χάρης
Θεοχάρης στην
Ινδία
Goldman Sachs
ΟΑΕΔ:
>>> Τελ
>>> Τελ.
Κάτω από 49% το πωλητήριο στον
Παγινεται η ενημέρωση των κατόχων
δελτίων ανεργίας μέσω emails
ΔΕΔΔΗΕ
Επινδντικές
ευκαιρίες
Στη Βομβάη της Ινδίας θα
βρίσκεται ατό αύριοο Υτο
υογός Τουρισμού, κ. Χάρης
Θεοχάρης, προκειμένου να
επισκεφτεί τη Διεθνή Έχθεση
Travel
(Outbound
Market) , την κοουφαία ταξι|
διωτική έχθεση της Ινδίας.
H Outbound Travel Market
σην Ελλάδα αναζητά το Ριάνη
Ετικεντρνεται στο εξεοχόμε
νο ταξίδι και περιλαμβάνει
travel trade buyers και επαγγε
λμαπίες οστό δδάτορα μέοη του
κόσμου, περισσότερους από
1.300 εκθέτες από 60 διαφορετικές χρες και πάνω από
14.000 buyers.
Στο πλαίσιο της επίσιειμής του
οκ. Θεοχάρης θα έχει σειρά ΕΛΚΑ:
επαφν με ανθράπους του
τουριστικού
Ινδίας, μεταξύ των ο οποίων ο
Υπουργός Τουρισμού_της
Ινδίας, κ. Προλάντ Σινγ.
Πατέλ (Prahlad Singh Patel) ,
εν θα βρεθεί και
Bollywood , όπου πραγματοποιούνται οι μεγάλες ινδικές
κινηματογραφικές ποραγω
γές .
κλάδου
Χqμόγελα
στο λανεμτόριο
αποτέλεσμα ο χάρτης του λιαΣημάδια ανάκαμψης καταγράφ
ονται στο οργανωμένο λιανεμ νεμπορίου να έχει μεταβληθεί.
πόριο τροφίμων το τρέχον έτος,
μετά από μια βαθιά περίοδο
nρίσης , γεμίζοντας αισιοδοξία
τα στελέχη των επιχειρήσεων καταγράφονται μέσα από σχετι .
του κλάδου . Όπως επισημαίνει , κές έρευνες του ΙΕΛΚΑ , αναφμιλντας στο ΑΠE-ΜΠΕ, ο
Γεργιος Δουκίδης , καθηγητής Συγιεκρυμένα, η κυλιόμενη
Οικονομικού
στημίου Αθηνν και Επιστημο-λιανεμπόριο FMCG του ΙΕΛΚΑ
νικός Σύμβουλος του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου λεχν επιχειρήσεων του κλάδου
Καταναλωτικν
δραστικά . Τα μηνύματα όμως
στην αυγή της δεκαετίας του
2020 είναι διαφορετικά , όπως
Η σημασία του ταξιδιού του
Υπουργού Τουρισμού στην
Ινδία έγκειται στο γεγονός
πως η συγκεκοιμένη χρα
παρουσιάζει μεγάλο ενδια
έρον για την Ελλάδα, καθς οι
λαοί των δύο χωρν έχουν
βαθιές πολιτιστικές ρίζες και
κοινές ιστορικές αναφορές.
Επίσης η Ινδία έχει μια τερά
στια κινηματογραφική βιομ
ηχανία που ήδη πραγμαποποιεί γυρίσμαπα στη χρα μας
τόσο για μουσικά video clip,
6σο και για σκηνές δημοφιλν
σήρια, που ήδη προβάλονται
ή πρόκειται να προβληθούν
στην ινδική τηλεόροση .
έρει ο κ. Δουκίδης.
.Θα δημιουργήσουμε μία επιχειρηματική αποστολή για να
επισχεφτεί την Ελλάδα και να διερευνήσει ευκαιρίες , να
συναντήσει τους κατάλληλους ανθρπους και να αντιληφθούν ποιο είναι το νέο πλαίσιο που ευνοεί τις επενδύσεις ,
είπε ο πουργός Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας στη
συνάντηση με τον Κ. Μητσοτάκη.
εξαμηνιαία έρευνα τάσεων στο
Πανεπιτου
αναλύ ει τις οπόψεις των στεγια τα κύρια κλαδικά θέματα
και προκλήσεις.
Όπως τονίζει ο κ. Δουκίδης , κ
τελευταία έρευνα του Ιανου α ρίου 2020του ΙΕΛΚΑ στα
αντατα στελέχη των επιχειρήσεων καταδεικνύει ότι αναμένουν αύξηση των πωλήσεων στο
επόμενο εξάμηνο σε σχέση με
το αντίστουχο του 2019, μεγάη
βελτίωση
Αγαθν
( ΙΕΛΚΑ) στη διάρκεια των
τελευταίων χρόνων το λιανεμ
πόριο τροφίμων και γενικότερα
ο κλάδος των ταχυκίνητων καταναλωτικν προϊόντων ( FMCG)
πέρασε πολλές και σημαντικές
αλλαγές
Η μείωση των πωλήσεων στο
λιανεμπόριο τροφίμωνστις
αοχές της προηγούμενης δεκα
ετίας η οποία συνολικά έφτασε κλίματος και αλλαγές στις προσχεδόν το 25% οδήγησε πολλές τεραιότητες των επιχειρήσεων
τις εταιρείες του κλάδου σε
συρρίκνωση, εν άλλες εξαγο - πελατοκεντρικότητα και καινοράστηκαν ή συγχωνεύτηκαν με
Η πρτη συνάντηση του
Έλληνα πρωθυπουργού bin Abdullah Al Qasabi,
Κυριάκου
και της ελληνικής αντιπρ- Τη Σαουδική Αραβία και
οσωπείας στο Ριάντ της
Σαουδικής Αραβίας ήταν Εμιράτα επισκέπτεται ο
με τον υπουργό Εμπορίου
και Επενδύσεων της αραβικής χρας , Dr Majid
Μητσοτάκη
στον Βασιλικό Ξεννα.
Σκοπός του τοξιδιού του κ
Θεοχάρη είναι η σύσφιξη των
σχέσεων μεταξύ των δύο
κροτν χαι η προσέλυση
ακόμα περισσότερων τουρ στν απότην πολύ μεγάλη και
ενεοχόμενη αγορά της Ινδίας
στη χρα μας.
τα Ηνωμένα Αραβικά
οικονομικού
πρωθυπουργός .
με έμφαση στην ανάπτυξη ,
τομία
Created by Universal Document Converter