Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ Ε
eaggelia
ΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
[email protected]
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 10031-ΕΤΟΣ 36.-ΤIMΗ1
S - ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΈΚΡΥΘΜΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΣΤΟΥΣ "ΔΡΟΜΟΥΣ" ΚΑΤΟΙΚΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
PriSonFΥ
Refujees
einsctufe is not
Cl me
Στις 917,04 μόνάδες
Άνοδος 1,50%
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Σπίρτο"
η Λέσβος
νανον
POLICE
Σε μια δόση
τα αναδρομικά
στους συνταξιούχους
Σελ. 5
ΜΕ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
"Γεννηθήκαν συμμαχίες" από
το ταξίδιτου πρωθυπουργού
στα Εμιράτα
"Κοροϊδία"
Τους έκαναν "αέρα" θα μπορούσαμε να Πουμε οι Ευρωπαϊκές κυρσεις στην Τουρκία
Που ελήφθησαν χθες , για τις Παράνομες τουρκικές γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ
Οι κυρσεις για τις Παράνομες γεωτρήσεις
στην κυπριακή ΑΟΖ Που ανακοινθηκαν
αφορούν δύο ακόμα άτομα, όπως αποφάσισε
ηομάδα εργασίας του Συμβουλίου mης RLEX
Που συντονίζει ις εξωτερικές σχέσεις mς EΕ
στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικν υποθέσεων .
Η Πρόταση της REILE για Προσθήκη δύο
ατόμων στη λίστα των κυρσεων της EΕ σε
σχέση με τις Παράνομες τουρκικές ενέργειες
στην κυπριακή ΑΟΖ θα εγκριθεί από το ΣυμΒούλιο των κρατν μελν ως σημείο Α (χωρίς
συαήτηση) σε επόμενη συνεδρίαση οποασδή
Ποτε σύνθεσης του Συμβουλίου και θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της E
Θα προηγηθεί προετοιμασία των νομικν
κειμένων από ην Ευρωπαϊκή Υmηρεσία Εξω τερικής Δράσης (ΕΥΕΔ-ΕEAS) και υιοθέτη
σή τους από τους μόνιμους αντιπροσπους
στο COREPER
Σύμφωνα με το Πρακτορείο ΒBloomberg, οι
κυρσεις Περιλαμβάνουν ταξιδιωτική απαγόρευση, αλλά και το Πάγωμα των Περιουσια κν στοικείων δύο Τούρκων Πολτν . Οι διαΠραγματεύσεις για mν επιβολή κυρσεων σε
φυσικά Πρόσωπα είχαν διαρκέσει μήνες Πaρά τς Πέσεις της Κύπρου λόγω αντιστάσεων
αρκετν κρατν - μελν.
Μόνο ως κοροϊδία θα μπορούσαν να χαρακηριστούν οι εν λογω κυρσεις και σε καμία
Περίπτωση δεν θα αποτρέψουν ας επιθεηκές
κινήσεις των γεπόνων.
Επιστροφή
του χειμνα
για ένα 48ωρο
Σελ. 4
Σελ. 3
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
..εα ιeιθανααρον
πατποα -θύβ ΤΣΕΕ -αdειαη
Εκτάκτα μέτα
στο "Ελευθέρίος Βενιζέλος",
άσκηση ετοιμότητας
από το ΕΚΑΒ
Μετά από 17 χρόνια
βεβαισεις ΤΑΠ
στους κάτοικους
Πέριξ της
Κωνσταντινουπόλεως
Σελ. 8
Σελ. 2
Ο λογικός