Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΕΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΑΘΗΝΟΚΙΝΤΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΘΛΙΠΟΘΥΜΗ,
στη μέση του δρόμου
«EKPHEH»
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ
ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΕΙΣ ΜΑΟΗΤΡΙΑΣ
του Δημάρχου
Τ. 4oλ
erw ΗAείο
ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ
ΠΑΤΡΙΕ
του 17χρονου
την Ολυμπία Ο56
Η' ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΛΑ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKΙΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΗΕA-ΠΑΤΡ α
Τπήρη 5 Φροopίu 2020 www.patnsnews.co Apιθμόςφάλλου 41121 ΕΥΡ .80/Tiph Αθtvος 16
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
4ουP,
3 ΜΕ ΡΟΛΟ
Αθωση μετά
την ταλαιπωρία
σημαντικό.4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΝΤΙΑ
ΟΜΙΓΙ
ΜΑΡΑΡΣΗ
NOMOE ΗAΕAΣ
ΑΗΜΟΕ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΙΚΟ ΣΥΜΟΥΛο
| Η ΕΙΡΑΓΓΕΛΑΚΟΥ
ΑΝΕΛΑΒΕ ΧΟΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ
Ο ΔΚΤΗΣ δης ΥΠΕ
ΨΗΦΙΣΜ
ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙ
Tυ Δnμοκό Συμβλυ Πpο. uνa
ιuς u. .
inαη 100, μιd . 4 mέγκiμα uu pvδoυ dοvεu εtaiprim.
2070, μ
ΠΑΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Ηpnvoocανθpuεo EE υ
ou ΓΩΡΙΟΥ ΑΠΜΟΠΟΥΛΟΥ κι
pόφωνα apoφάo
1. ****I
. N. εκmγόε Τη θη κuτΗmv choκm
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΥ. ΠΥΡΓΟΥ
όνιd μεu
1 Νε εκpρόνα α 6pφε ο αλnmnpιa
omv οικονud ou
ΤΟ ΜΠΡΑΒΟ
3. Nο πλεοeί η neiο oυ με δημnuκή b
ΕΛΑΣ: ΚΡΙΣΕΙΣ
4 Ναδημοστiti o nρov oov orικό mnγια πυροσβέστες
Έρχονται αλλαγές
nepyoς 4-2-2020
ΟΑΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡrΟΥ
» 16-17
ΠΑΝΑΠΟΤΗΣ ΑΝΤΟΝΑΚonoΥΟ
0 ΠΡΟΑΝ ΤΟΥ ΑΣ
EΠΑΜΕΙΝΟΝΑΑΙ ΚΥΡΙΑΖΣ
AΙ ΕΣΚΑΗ ΜΠΑΣΚΕΤ
istante
<Υπερηχητικός- ο ΑΣ.Σ .
Αμαλιάδας στα Αραχωβίτικα!
ΕΡΕΥΝΩ
& ΠΡΟΤΕΙΝΩ
Αφιέρωμα στον αγρότη
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
14:30 & 20:0o
Μεiδιoίsρα pά οoςηpοοpενοημn.
| με nν apooe
| Πρωpιτικος είος ou Ετοpεnύ mλλά-δopίρουοες υμιλίας.
you nyo n onuia 0α npoγpoιonοat on .
| μερα Τoρtη 0s pουopίou 20Σ0 κα ρο
1900 σ0 καφt Cane Caie Kενpκή Πλarria
: oο, imv t5ήm οής Πόpγoή Σinν rahήλuοn eupaμαιooun0utν.
Mnopooίο οo 00 aoελέo δarp
υμή για το Λ
Με εxiμpυη
onpoδρος
Πέoς Βανbσύλο
o nviός pαμμαι έες
Niκος Σκορδα ς
uω Η μας Η Σ
tn uiu1 άμο4 r l ΗΚ
ΠΑΡΟΥΕΙΑΖΕΙΟΚ,ΙΚΕΑΝΕ
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
KAI OI
1ΟΝΑΔΕΣ