Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΛΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Bor σo φ0ου π | w wo m ωμ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 οΕ TOY
www.olymρiob imn.gr
ΠΡΟΠΗ ΚΑΤΟ ΙΚΙΑ :
EPEYMA:
ΑΠΟ ΤΟΣΑΛΑΣ ΠΕΡΙΑΣ
Απαισιόδοξοι οι 3
στους 4 βιοτέχνες
Ημερίδα για τους
μαθητές του 5ου
Λυκείου Κατερίνης
ΜΕΘΕΜΑ "ΑΡΝΤΕΚΤΟΝΕ
Χωρίς προστασία
από την Πρωτομαγιά
ΚANΟTOΣΗ ΠΑ ΤΑ
ΦΟΡΟΛΟΠΚΑ ΜΕΤΡΑ
A MNHMH.
npoo o oμγε yoίa w
νόepaή κούτpo o
κu ς δovuμε n
or 0ΕMO ΣΕΤΟΥΝ ΕΝTATΙΚΟΠσι κEΗ
% nons , oaDκ Βονν
Erpnow noτημoοτό
ανα γα yηοφλάτm κνφ4
ΕλπηΚιρp όνου Msmuήoν
Μpη δe9.pou σην M
κiη οΕμπόp ο% 1p a
oeuο o οομ0ούη oκέ0
o oμόη oΥmpίs
ΤΗΝ ΠΑΚΙΕΤΗΡΙΑΣΜΝ
ο μέpα π
L ao ρo pρον ά
α ς ς μT
ο ήηpoτμά πς πθης
πpομo θ
Μομaρμής 5 rήκυ ε ης ό
mνaμaproς οu ppu Amaόn
c n n ς μς οu Eoυ
AuuK κ λ
Mήμrf
ΕΒΡΟΥΤΕΗ ΠΑ
ΣMEOYκοΥΣ
Αυξήσεις
και στους παλιούς
και στους νέους
ΣΕΜΑ ΔΟΣ: 4 ΑΝAΔΡΟΜΑ
39χρονος
τραυματίστηκε
θανάσιμα σε
τσιμεντένιο περβάζι
Da ω opν a ν
kn ανa pd pu μ
o noνη Βpούon
Ουτυpoς Ερος ν urό &ν
σημο ό δ έρο pμντι θa
Caw pά omy n , po eς n
m oAp ό oασω μάλο io
o μpd poί opοo d
αoel dc aε λεύε α
- αη o ύνη. τu a
Dlapio pow tpoυν οp oη Ο χόο
- ηέρα παρόu.
p Κκaνας ο oApl.
ό ομοσμδο n b ς
Βpούn-Κατύγείοu , apι
aropp Aoθουμη οm oYm
prς oς u ζο oo
Ε1ΕΣΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΜΛΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΛΝΟΝ ΤΟ
α ΑΡΟΤΕΣ ΠΑΡΕΙΑ ΑΝ ΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡΣΤΗΝ ΠΤΕ
. Χαρισόπουλος : Η κυβέρνηση
να σκύψει στα προβλήματα μας
Τοό oαo pή e onp4 ος
τς aεpος σηΒpο nς 6
ος μκέ oopό ou nν p w
pp υ α o ομκou
moύ σο ή μξί μ κκνu u ο
ς δt ς 15 μ.
αηpu 4 με oκισεmνo
Την κ pη
ovaoα
ΔΜAΤΑ ο
Νέες τιμές για τα
παράβολα
ΕnADΣτΟΥ ΥΠΟΡΤΒΟΥ
μαήo ioy pa
κ po α
oγoς α τ
cu rpeό
Σuκγω
ΚαpnK
mpό m
pp κς
nDMAΑΣΖΟNΤυ
α ΕNETO
Πρόστιμα για το
εχύμα τσίπουρο
ΜΕΤΟΡο
ΑMnoπσ ς α
va α mμ oo μ oς πτe
νουν γι pηmpo aδήμης oοm
aς πτω ouw ανούος
Σύμpνα μητο ου υπpγυ Μpοpovo οpa a
vα όη o ή poopα ήθηφ
aμα (πχ aun ς κο
nος μοή, n υ Βoοοστός 10
6papu 5c μμς Τw otprτμηw
ΠooΦ ooyo mo
ομά nς pς npoaoς ου Καoο mς Ελ ouμεναεμ ν Tη
Εuεpοpa
αniaoμα ανnνη 4 , oύμ
0ίoo A g in ogrφι
ναοpκαατppηοoη oo n
Εyμ, o p0
αww ον α pβo
ΣΤΟΝ ΠΜΑΤΑΜΟΝΑ
Ξεκινούν εργασίες για την αντιμετπιση
των κατολισθήσεων
Cs ημίν oτν oμή nμέο κu
υπupμuΜ o, ηonun Μw
μόων ν pαλν φοτ
-ρ μ m Γ 1η
opv Στμό γ αν pη Κp
ne κοτi
KOPONODE:
Σε τρες άξονες το
ελληνικό σχέδιο
ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΑΣ
Τηνoοon ou
tppu, omimon
odrpό u
στwμόΠμ κυ
Δήμου Δu-0u nE
Παgας pεbiν μό
μες αοopop
υπόμpu η
οpp φωκ Πρας
Ε Εoφ Μa e Πρo
γω op - pη
ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Σpς ας οpvman κ
Nos nnς pης
κpu-0 dς dμaμς γιη
δή πpla uco π e
πpas pβα 0cs - pς
Χρς μπό 50aco pοίoσαμνο
my Kλa
Τη Βoμή η5uοη 0ς ο
υa Τ aΜΗ
κoaα t o 6 γάρας ότον
o ouμα κοομ
apθμός o
opu ire ο oρ upy Mu oο
Em φά
ρaς στo ς
rnς σ pό
μήμα u onκό κu
oμ, n
orl arttdiodu ao
ΤΕΡΠΟΣ
UΕΛL Ε51ΙΕ
ιnrυrro 5 0an43
rtoply
conete
τηΑ.: 2351D709bθ
κottopouίesocton tρτιoi.oom
Μαπ ικ τΜΕ. S 19Μ
Κατεμίνη
Σύστημα
ειδοποήσης
Μmετόν
| aλουνται αυτονομε διαμερισματα|στην Λεπτοκαρκά. Παρίας από S2τμ'
ίuε σστμ κοντά στην θαλασσα.
Χιουμ σχσος εμπιστοσύνης
Επαγγαλματικα ακίνητα και
οικοπεδα rvτός αrAiou κακτος
στην ΑεπμΟκαρυά και πλάκαι
Aικngραu,
για την
έγκαιρη
ανανέωση
Μι προίόντα πeότητας στις
λύτεpε ς Τιμές αΤΟ
| εξειδινμένο μας προουmκό , ος
εγyόμoστε ο ύτερο
αmoroμα.
T.2351039303 & 34886
wτΟ ΑΝΡΤΑΣ
Ενανo oύoμ ΕPΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
σtnς on
ο μη uno ί
ΟΛΕΑ ρμ, ο ΟA
ΦΟΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
0 21520-3ι 110. 3 6970 195 550_
www.ESραυ.5% Iniog τerpουgr
konstadin [email protected]
wIMRημνν odρw
nΣTΟneΗΜΕΝΗ ΜΟΜΑΑ
Ε Εε ρχΡΟαΜ