Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
Στη στήριξη της Γαλλίας προς
την Ελλάδα, που αποδείχθηκε
ιδιαιτέρως σημαντική, κατά την
πρόσφατη περίοδο, αναφέρ .
θηκε ο υπουργός Οικονομικν
Χρήστος Σταϊκούρας.
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Πουθενά στον κόσμο δε θα βρείτε
27 έθνη, 440 εκατ. ανθρπους
που μιλάνε 24 διαφορετικές
γλσσες να αλληλοστηρίζονταιν
είπε η πρόεδρος της Ευρωπαικής
Επιτροπής ursula Von Der Leyen.
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΟΕΣΗ
ΟΛΩΝ ΤΝ ΕΠΟΧΩΝ
Στην ανάγκη να επενδύσει
ο πρωτογενής τομέας στις
νέες τεχνολογίες, εστίασε ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Μάκης Βορίδης.
εγκαινιάζοντας την 28η Agrotica.
ΣΕΛΙΔΑ.
ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΛΙΑΑ άς
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20 20 | AΡ | 0 ΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ973 | 0,50 ε
TPITH 4
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
OIKONOMIA
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΤ! ΕΡΧΕΤΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ
ΤΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ
APABIA
ΤΟΤΑΞΔ ΗΝΑΡΑΒΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2,2% ΤΟ 2019
KAI 2,5% TO 2020 KAI 2021
Στην επιτάχυνση της
μεγέθυνσης του ΑΕΠ στο
2,5% για το 2020 και το 2021,
αναφέρθηκε ο διοικητής της
ΤTΕ Γιάννης Στουρνάρας, στην
ομιλία του με θέμα αΟικονομικές
εξελίξεις και προοπτικές στην
Ευρπη και την Ελλάδαν .
ΣΕΛΙΑ Α
A Η ΑΝΑΒΑΘΙΣΗ ΤΗΣ FITCH ΚΑΙ ΤΟ 15EΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟ
ΣΕΛΙΔΑ3)
οΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ
ΣΟΠΗΜΑΤΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020Ι ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 973
ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Στη νέα δυναμική, που αναμένεται να δημιουργήσει στην ελληνική
αγορά, τοκαινούργιο Mazda 2, εστίασε ο επικεφαλής του Ομίλου
Πολυχρόνης Συγγελίδης, κατά την Πανευρωπαική παρουσίαση του
νέου Ιαπωνικού μοντέλου στην Αττική.
ΘΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΟΕΙ
Η ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ
Στη μεταμόρφωση της Αθηναϊκής Ριβιέρας από το Ελληνικό,
αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development
Οδυσσέας Αθανασίου, στην
τοποθέτησή του , στο Επενδυτικό Φόρουμ Ελλάδας-Γαλλίας
που πραγματοποιήθηκε στο
Παρίσι, παρουσία σημαντικν
προσπων του επιχειρηματικού κόσμου.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙ0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ! AΓΟΑ
Με πτση άνοιξαν οι συναλλαγές
για έκτη συνεχή συνεδρίαση
ΑΗ0ΑΛΕΣ9Μν
νΗPυ Μι
notκάνήθημε ηχρημτιστηροκήαmppa, την
Δευτέρα, με τον Γεvό
Δείτητμύν να δαμοφντ στκ 0,47 μ0νάδες , με αnλεeς 0,52%
ΣΕΛΙΔΑ1ο.
ντραστην ανοδικήκ
νηττνυροποoν
ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Για την απαρχή της νέας εποχής για τα 14 αεροδρόμια στην Ελλάδα,
αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport Greece Alexander
Zineli, στα εγκαίνια του αναβαθμισμένου και εκσυγχρονισμένου
αεροδρομίου της Καβάλας .
aγopov, ούμενη σε
μτδιε mι Παtμμι
κοθοδικήτροχάγια έκτη
συντχήσυνεδρίοση, unompuvς προς τη εmiίο
των 900pονάδων.
Koovδoo ο Δεκτης
υπoρnoε κάτω eno το
οοατν900μνw .
ατorpoφoντς τtρ
nμή στικ 097,39 μονόδες.
υ pommηrauμΗΡ muum e
Ανο p00 μονόδες χυθούν, π
of bev odt tr άλλε στηρε
φνano u ε00 μονες ran
οvo 5 ο 2 μονοδες tpov
γίomέοντστrς Εκο%
η εo . EΣε o δρωρ
octpnbνo τα pδη του ono
ικοστές του έτον , οι 225 pοvo.
bν p στpξη η δona
ηκ ooo ηo σικ Σ220
μονoδο
οoτοο, οpoooτεpο νολu .
τές rnonμαίνουν ότ υ ΧA nptnε
νeαντέρoσυ άν δενέλ νε μme
την pha ank η ono to t.
tmourv ημέρr
ttppopνα μτομ ης Ελλάηonou tκλεoε μα νο0ο1,64%,
του ΟΛ με evοδo 1,s τη.
Εe μκ ένοδo l,0.
οτυν εpεL49%
φ 20% ν Κατoεν noυ
ολopuomωo 1,9o
ν μεγελύτερο όo ουνολλα.
γoν nopouoίοouνη Εuτobant κα
η δenντος 7,4zι, 900 κα
3096.968με τοτi. oντιστοc
ε rrελύττpη a ουvaλλwν onμεoovο OrΑn ε 0090
c oσπεMεo. εupo
κόντρα στο-77%της
toyκons
βea, μopi a poίcς oν
ααμερκογικές σropές να ανέχαμ
ψαν εχpeς όνpo στο -2.7% ης
Ιαyonc, ενυύτος Το ΧΑ εν δεί ,
να μανόνα μοo
mωτnό oερί nou τοpάφei ono
Σuwοκέςλεας or
μο0οστ 46%
ΜΜλιστα , στη δάρεα των tξ
τελεντnων πτuτικov ονντbρn στων ο βοοικός χρηματιστηρια.
oc eitnκτοpopουνολt
pnυζοmooooτo 40% με την
οSaτooαλλγννα φτέκηστο
470 εp ooδιανήθnEYB4.3nogic
οskτη υψλή φαλαιοo non oημ moη ο ooo
0Τ.εο δευκτηςτικ μεοαiος
κεφαλοonοίησης νησχρnρε 0ε
noooτ .Σ
mτK μεo της νpηκτpo
anoo η μεγελuτερη σνοδο
νοδοσημείωναν οι
δείκτες του Εμmοpίo
Σον υνimob , τη μεγαλύτερη
πuon σημεοoav o μετυτς της
Εorpbank nou tκλεoε με πτυση
200% τη Moo o mouooληή.
ρωot πωτικά2.80%οι της Τmύν
nou eλεo mon267%.
noτου έp bnς τη με.
γελύτερη tvοbo σημoν οδe ετς του Εμηopiοu mυ έκλειo ο
uοδολκ ι πον Τλεn oνw
wboo55εvnκμαγλύτ
καλεςς onμtoον ο δεtε.
τunpλοunu tκλσεμεmm
inονοόετο
oη του pονία .
auοκοt Aa
Δ0 την w μέυσμόν
Ανοδά νήθηκαν 36
orvo Δετηκt
45 μονόδας, ελλά to μεγαλύτεpο
nλγpα είνe ότι πλεων βpoτο
aντμέταομε ορλογι όρο
tων 00 μονδω roDonoonλεnoσου
τane oob eηov 30 μ
w, 5αη o oμεvoν
οτθερμεη μεγλυτρ
ΣΕΛΙΑΑ.
npniτεες, tt mo
μορεί νε συμβεί εiv ovολυτστεί
ανε oτην oνή νonομφη
τwν εupuαrοpν tν σημαντικο
. nάveς η unooχή nou
0aεnenoσηoμοoγoυ T2and
Εετοτε, CPm
ΣΕΛΔΑων
9 τη μεγυλυτρη πωoη.
κατtppoψαν ο μετοe Logsmos
Paperpack1S
oλο του 20.
Ο Κάντε κλικ στον ανανεωμένο ιστότοπο www.vrad ini.gr