Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1369
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Που αγana
τον τόΠο το
πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοκήτης-Ειότς Δευθυντής BΑS ΕΡΒΑ Etg 150-λ φίλλον 1140 Τμ60ευρά. Τρτη 4oεpouον 2020
ΗΠΡΕΒΕΖΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ
εoρεία κυβερνητική
σύσκεψη προκειμέ.
νου να συζητηθεί το
Αρης Τσελίκος λικό οχέδιο για τη
ραγοντων , φαίνεται μής φιλοξνίας το - χωροθέτηση tων νέ .
ων 20 Δομν Φιλοξε αpa τις διαβεβαισεις.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
όι η Πέβεζα nopα - νοστν- npοoφύγων.
μένει στην ατζέντα.
για εγκατόσταση Δο έχει Βρογραμματιοτεί
Για σήμερα Τρίτ ,
wνέχεια στη ε.
Νεκρός εντοπίστηκε 38χρονος
σε χαντάκι στο Κανάλι Πρέβεζας
Νεκρός εντοnίστη .
κε τnv Παροσκευή to
αnoγεuμα στο κανόn
Πρέβεζος ο 58poνος
| N. Σοpοντίλος , ο ο .
| nofoς αγνοούνταν a .
no την nέμπτη το
Ευνεχειαστη σελ. τα
H kikpnση έχειδεα ε ηρέδες
Το ενδιαφέρον και τη στήριξη στο Θεσμό της ΤΑ.
bίtoε ο Υιοργ Εσατερικόν Π. θεοδορικάκος
Τα αίτια
της μεγάλης ήτπας..
Έντονος δημοκρατικός διάλογος
θα αναπτυχθεί στην nopeia mρος το
ουνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, διαβεβαίωοε
Στmv Πρέβεξα συνε .
δρίοσε η ΠΕA Ηπεpou
το Σάββατο το μεσμέρ.
υno toν Υnoupγό Eoω.
τερικν novonuτη 0.
οδωρικάκο , ο onooος
μετέpη στο Δημορκείο
hio μετά τη μία το μ.σημέρι, όηoυ tον υno .
δεχθηκον ο Μμαρκος
Πρέβεζος N . rtωpγο.
κος , μέλη του Δημου.
κού Eυμpοuλίou , ο Πρ .
εδρος και τα μέλη της
ο γραμματέας του κόμματος , Πάνος
Σκουρλέτης μιλντας οε κομματική εκδήλωση .
| σννέχεια στη σελ .9
υνέχεια στη σεA.