Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Συζήτηση για ΑΠΕ ,
ιδιοκτησιακό, μεταναστευτικό
στο ΔΣ Αν. Μάνης >σελ2.
0ια Ψόχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Στη Βουλή από Βελόπουλο
Εντυπωσίασε
η γέφυρα του Ευρτα στη Σκάλα | το α1ο Φεστιβάλ
> αλό Παιδικν Χορωδιν
> σελ 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 4 ΦεΒρουαρίου 2020 | Ετος 2401 Αριθμός 5820| Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ 2731081253 Fax 2731081250.-mailinfo @lakonikos.grwww.lakonikos.gr
Επιχείρηση διάσωσης
Βέλγων ορειβατν
στον Ταυγετο
Εσφαλμένο δημοσίευμα έθετε εκτός σχεδιασμού τον νομό
Αλαλούμ στη Λακωνία
για το φυσικό αέριο
Σήμα κινδύνου SOS εξέηεμ
Ψαντο ηρωί της Δευτέρος Β/2
δύο Βέλγοι ορειβάτες οι οπnoίoι
είκαν ξεκινήσει ανάβαση προς
την κορυφή Προφήτης Ηλίος
του Ταύγέτου, καθς εγκλω
βίστηκαν σε σημείο nou είναι
καλυμμένο με χιάνι Βόρεια της
θέσης-Πόρτες. .
Σύμφωνα με ηληροφορίες
του .Λοκωνικού Τύπoυ. , οι
δύο αλλοδαποί αφίχθησον με
ταξί στην Περιοχή του Μαγγα νιάρη το απόγευμα της Κυριακής (2/2) με σκοπό να
ξεκινήσουν το ηρωί της Δευτέρας την nopεία τους ηρος
την υψηλότερη θέση του Τουγέτου. Οπερ και εγένετο , όμως
στις 1123 πμ . οι δύο Βέλγοι
κάλεσαν στον Ευρωnαϊκό
Αριθμό Εκτοκτης Ανάγκης
112 ζητντας Βoήθεια, καθς
φαίνεται ότι έχασαν τον Προσανατολισμό τους , naρεκλί
νοντας αnό το μονοηάτι ηρος
-Προφήτη Ηλίαν. Αμεσα ειδοnoήθηκε η Πυροσβεστική
Υηηρεσία Σπάρτης , η onoia
έσπευσε στο σημείο με ΠεζοΠόρο τμήμα επτά nuροσβε στν , εν στην επιχείρηση
διάσωσης συμμετείχαν και
στελέχη της Ελληνικής Ομάδος
Διάσωσης Λακωνίας .
Παρά τις καλές καιρικές συν
θήκες, το έργο των διασωστν
δεν ήταν εύκολο , καθς για να
nροoπελάσουν το σημείο όnοu
Βρίσκονται οι εγκλωθισμένοι
ορειβάτες έπρεηε να χοράξουν
μονοηάτι μέσα στο χιόνι
φωτο αρκείου
Έντονες αντιδράσεις ηροκά - έκυψε αnό δημοσίευμα του εκτός του προγράμματος ανά - Ειδήσεων, το όποιο εξήγησε
λεσε η φαινομενική εξαίρεση Αθηναϊκού Πρακτορείου Ει - πτυξης δικτύου φυσικού αετης Λακωνίας anό το Πρό - δήσεων .
γραμμα επέκτασης του φυσι - Η Προχθεσινή ανακοίνωση Σπόρτη . Γεγονός nou διαψεύ- nαραλείφθηκε η Πόλη της
κού σερίου στην Περιφέρεια της δεύτερης φάσης του σχε - στηκε κατόηιν ανακοίνωσης Σπάρτης .
Πελοποννήσου , nou nρo - διασμού φάνηκε να Βρίσκει του Αθηναϊκού Πρακτορείου
nως στη σχετική είδηση noυ
ρίου τη Λακωνία και τη μεταδόθηκε , εκ παραδρομής
συνέχεια σελ ?
Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Στ Νιάρχος
Ακαδημία για νέους
στον κλάδο τροφίμων
Βιομηχανίας τροφίμων έκει σχε διάσει το Πρόγραμμα -Νέα Γ ωργία για τη Νέα Γενιά ano
κονού με το- ReCeneration και
την υποστήριξη του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος (ΣΝ ) . >0ελ9
Μια καινοτόμο οκαδημία nou
aπευθύνεται σε νέους και νέες
με ενδιαφέρον για τον κλάδο της
Η ΤΟYΟTΑ ΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΠκλειστικός Εισαγωγέας & Δανομέας των Προϊόντων ΤΟYΟTA στην Ελλάδα,
ηληροφορεί το κοινό και τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ΤΟΥOTA
όι η εταιρεία
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΚΟΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ
Προστθeεται στο υφιστάμενο Δίτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστν
ης ΤΟΥΟTA Ελλάς Πou δραστηριοηοείται στον Νομό Λακωνίας
ΤΟΥOTΑ
Όταν η επικοινωνία
νικάει κατά κράτος
την όποια
ενδοσκόπηση
Σης εγκαταστάσεις της στην διεύθυνση:
E.Ο. Σηάρτης Γυθείου 126, Σπάρτη
Τηλ. 27310-22677 / 26348
ΤΟYΟTA ΕΛΑΣ Α.Β.ΕΕ.
Εθν . Αντιστόσεως 48
152 31 Χαλάνδρι
noρέχονται όλες οι υπηρεσίες Συνεργείου & Ανταλλακτικν
του Νικόλοου Σεβαστάκη
> ελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα