Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ENOIKIAZETAI
ΙΠΤΤΕΥΤΑΙ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚμΟKer
IωνεoM
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 04.02.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7286
28 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 0ι εταιρείες καζίνων ρύθμισαν οφειλές 61,7 εκατ. ευρ στον ΕΦΚΑ
Τι αναφέρει το υπουργείo Εργασίας
Βορείου Ελλάδος
>>( 3η
Θα. αργήσουν οι πληρωμές με κρυπτονομίσματα
Millennials
CORONAVRUS TO
κτρονικο εμποριο..
Ελαμμα οφαλεις γα
τΟν Κορονοίο στο
ΜΕΠΑ ατιγελα
η ΠΟΕΗΝ
αδειάζει τα e-wallets
Που κατευθύνεται η αγορά των Ψηφιακν συναλλαγν .
Τα ηλεκτρονικά καταστήματα, τα social media, οι συνήθειες των Millennials και γιατί εκτιμάται ότι θα αργήσουν οι πληρωμές με κρυπτονομίσματα.
Buy Noν
0 κύριος μοχλός για την
οoπη τw Ψιοαυ
πληρωμν Παραμένει διε
θνς το ηλεκτρονικό
εμπόριο με τα στοχεία από
την έκθεση Worldpay να
δείχνουν Πως θα φτάσει τα
Τρία φορτία
LNG αναζητάει η ΔΕΗ
Η ΔΕΗΔΕΗ -0,48% αναζητά ει την Παραλαβή Σύμφωνα με Τις Πηγές , η ΔΕΗ επιδικει
Τριν φορτίων υγροποιημένου φυσικού παράδοση των φορτίων <εκ του Πλοίουν (exαερίου (LNΝG) αnό Τον Μάρτιο ς τον Μάιο,ship) στον Τερματικό σταθμό LNG της Ρεβυθανέφεραν δύο Πηγές στο Reuters την Πέμ- ούσας , Η διορία για την υποβολή Προσφορν
λήγει στις 5 Φεβρουαρίου, Πρόσθεσαν.
Τρισεκατομμύρια
δολάρι μέχρι το 2022.
Η Κιμαύν
εάpεn
έγο 23 εκατ.
μηναμζοητμα
σην Ελάδα
Μιιαις
Αιμπάίτ
naliα μαΤες
uυιkiα
ρόλου για τη διατήρηση της σταθε - αλλαγές στην ΠοMρότητας ,
ελληνικού τραπεζ
κού συστήματος,
Προς χάριν Του
Πρόσφατες υποθέσεων
Μήνυμα στις ΤραΤις
Πεζες να Προχωρή-Στην ανακοίνωση
Τις διαδι -σημεινει :
Το Ταμείο, σύμφω
να με Την Παγια
(ν. Πολιτική Του, δεν
Προέβη σε ουδεμία
ερότητας δημοσίου συμφέρ- γραμμίζοντας την υπόδειξη Προς Τις
Τράπεζες ως Προς
τη διαδικασία Που
πρέπει να ακολουθτους ηθεί και Τις σχετικές
αποφάσεις
Τρα- χείρισμό Παλαιν Πρέπει να ληφθούν .
κή νομοθεσία και
νέο Ποινικό
κδικα
4619/2019) , υnoΤου
ενεργής
κασίες
διαχείρισης
Το Ταμείο Χρημακόκκινων δανείων ΤΟπιστωτικής ΣταθΤων
στέλνει με ανακοίνωσή Του
Φρυδάκης
Τα σχεδια του ΟΠΑΠ
για τις ηλεκτρονικές
Πληρωμές
( <Ταμείον)
ΤΙΣ θυμίζοντας ότΙ μέτοχος των εσ σάρων συστημικν
Τραπεζν αλλά και
στα Πλαίσια τη
αποστολής Του και
Του θεσμικού Του
οντος, προέβη σε
υπόμνηση
τους Προέδρους πεζες και τα Διοικυποχρέωση
έχουν πλέον οι τράTO
έχει αλλάξει το
θεσμικό Πλαίσιο και
Πλέον παρέχεται
ασυλία στα Τραπεζκά στελέχη.
Διοικητικν ητικά
Συμβούλια για τον
Συμβουλίων των
Τεσσάρων
Πεζν, σχετικά με
και νέων Πονικν
Created by Universal Document Converter