Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ελληνικού και του βουλγαρικού υπουογείου Τουρισμού
>>> ΤΕΛ.
OIKONOMIKH h
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΑΦ. 5656 Τρίτη 04.02.2020
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Γεωργιάδης:
Το 2020
η χρα θα
είναι ένα
Σταϊκούρας
ΕΛΣΤΑΤ:
>>> Τελ
>>> Τελ.
Αύξηση 4,1% στον Δείκτη Κύκλου
Εργασιν λιανικού εμπορίου
Να ενιοχυθεί ο ρόλος του ΥΠΟΙΚ
σε θέματα κρατικν ενισχύσεων
εργοτάξιο
Επενδύει σε τεχνολογία
και εξοστρέφεια η
Την καλή πορεία της ελληνικής
οικονομίας και τις ευοίωνες
προοπτικές, επεσήμανε μεταξύ
άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Άδωνις Γεω
ργιάδης, που βοέθημε στον
μαι επισκέφθημε
δη μαοχείο ναι τις εγματαστά
σεις της ΕΒΕΤΑΜ στην Α
ΒΙΠΕ Βόλου.
Profile
Ο κ. Γεωργιάδης στον χαιρετ
σμό , του ανέφερε ότι <όλη η
χρα το 2020 θα είναι ένα
εργατάξιο με την έναρξη πολλν έργων και δημιουργείται
ένα νέο επενδυτιuό περιβάλ .
λον, στε να γίνει η Ελλάδα η
επιχειρηματικά φιλική
χρα στην Ευρπη , εν
υπάρχει η μιχρότερη στην ιστορία μας επιβάρυνση σε επίπεδο
Επιτοκίων δανεισμού που είχα
Χατζηδάκης
με ποτέ ,
Profices
Η Ελλάδα παίρνει ψήφο εμπ
στοσύνης από τις αγορές , αφού
οι δείπτες: δείχνουν σταδιακή
ανάπαμψη της ελληνικής οικο
νομίας , με πιο χαραπτη ριστική
τη συνεχή μείωση των επι
τοκίων δανεισμού . Τα επιτόκια
για τον δανεισμό πέφτουν κάθε
μέρα , και στο 15ετές ομόλογο
φθάνουν το 1,85% αι.
6ετές γραμμάτιο το -0,005. Οι.
αγορές δείχνουν μεγάλη εμπι
στοσύνη στην Ελλάδα και στον
Κυριάκο Μητσοτάκη>. .
Σινεργασία με τράτεζες
γα αράσνεφ χηματοδοτήσεις
Software
"Από την πρτη μέρα που αν λαβα τα καθήνοντά μου έχω
τους στόχους της Συμφωνίας
των Παρισίων . Και από την
πει ότι για εμένα ποοσωπικά , άλη , να σξιοποιήσει αυτή τη
για το Υπουογείο Περιβάλ μετάβαση με προσέλκυση
επενδύσεων,
και συνολικά για την υβέρν- ενίσχυση της καινοτομίας και
μαζική δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας" , τόνισε.
λοντος και Ενέργειας , αλά πράσινων
ηση , η τροστασία του περιβάλλοντος όχι επλά δεν είναι
εμπόδιο για την ανάπτυξη,
αλλά μπορεί
καταλύτης ανάπτυξης για τη
Αναφορά έκανε ο κ. Γεωργιάδ
ης και στη δύσιολη περίοδο τη
χρίσης, χαι είπε ότι ποιν βρεθούμε στο μνημόνιο είχαν
αρχίσει να ανεβαίνουν πολύ τ
Επιτόπια στην Ελλάδα. Οταν το
μεγάλο κύ μα πέρασε στην
οικονομα, όλων η ζωή άλλαξε .
Τρα που τα επιτόπια πέφτουν,
ένα μεγάλο βάρος φεύγει από
τον Έλληνα φορολογούμενο.
Το ζήτημα είναι να συνεχίσο
υμε τη σκληρή δουλειά και τα
αποτελέσματα θα έρθουν για
6ο τον ελληνικό λαό . Λάθη θα
γίνονται , αλλά η δίκατη κριτική
θα πει ότι προσπαθούμε με
όλες μας τις δυνάμεις για α
τιμήσουμε την Ψήφο
πολιτν . Θέλουμε να φανούμε
αντάξιοι και θα αγωνιστού με
για να γίνουν τα όνειρα του
λαού πραγματικότητα .
Οι επενδύσεις του ομίλου ανάπτυξης χρηματοοικονομικού
λογισμικού και η διείσδυση στις διεθνείς αγορές με κόπλαν
τα προγράμματα τεχνολογίας και εκπαίδευσης. Οι συνεργασίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οι προοπτικές.
Αυτό το σχέδιο πράσινης ανά πτυξης έχει τη δυναμική να
χρα μας", σημείωσε cρμό - δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη σε όλους τους
γίνει
διος υπουργός , Κωστής Χατ
ζηδάκης, μιλντας στην ημε
ρίδα Περιβαλλοντικές , κλιμα
τικές και υπεύθυνες επεντομείς της οικονομίας
εξωτερικό αντίστοιχο διάστη μα του
προέρχονται πλέον τα 2
των εσόδων του γκρουπ ανάπτυξης χρηματοοικονομικού
λογισμικού ProfileΠΡΟΦ
3,19%.Ηδη όπως προκύπτει
από τα στοιχεία εξαμήνου
2019 ο χύκλος εργασιν του
ομίλου ανήλθε σε Ε7,6 εκατ.
2018 , σημεινοντας αύξη ση
Πρτα από όλα, φυσικά , στην
δύσεις της Ειδικής Μόνιμης ενέργεια . Ομως, παράλληλα
στις μεταφορές, τον χοηματοπιστωτικό τομέα , τις κατασκευές, τον τουρισμό , τη ναυτλία
και τη γεωργία . Αυτή η προσέγγιση αποτελεί το θεμέλιο
του EuropeanGreen Deal, που
σκοπεύει να καταστήσει την
Ευρτη κλιματικά ουδέτερη
Η εξέλιξη
αποδίδεται στην περαιτέρω
διείσδυση του ομίλου στις
διεθνείς αγορές , καθς και
της διαρκούς προτίμη σης
των υφιστάμενων πελατν
στις νέες λύσεις που αναπτύσσει η εταιρεία.
Επτροπής Προστασίας Περι
βάλλοντος της Βουλής
"Η Ελλάδα έχει μπροστά της
μια διπλή ευκαιρία: Από τη
μία να βρεθεί στην ποτη
γραμμή της μάχης κατά της
λιματικής αλλαγής και της
μετάβασης σε κλιματικά ουδέ
τερη οικονομία, σύμφωνα με
έναντι
εκατ.
μέχρι το 2050.
Created by Universal Document Converter