Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ P
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑ
Bor σo φ0ου | w wo m ωμ
www.olymplobima.gr
Τη 4 oΑΡΟΥ ω
EΜΑ ΔΟΗ ΣΤΕ ΣΝΤΑ
Πότε και πς
θα δοθούνι αήσεις
ΕΦΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΤαΡOΡΑΜΑ ΔΗΜο
ΕENEΨΩΜ
Ασφαλτόστρωση
της οδού Σκοτίνας.
n. Σκοίνας
Ηλεκτρονικοί
έλεγχοι όλων των
δαπανν μας
noo EMυ 0ΙΑΜΕΣΑ
ΚΕΡΔΣΜΕMO
ΠΡΟΥΤΟro
50.000,00 ΕΥΡΟ
Φς κύρωνα ρν oτn
μοορο πυν o μα oη στό
evpoμ ρ0 συοe μμης
p ς τυ u ομan κd ο
ο α tpow p0η o ονΚ 4
aπh ους oτό 000ς o ites
o αμία μαφκ αδρομά
aτό 1ηp σ20 μα 6oην
-15000 ο (αocio 50000
muβήν σνα η μaς 1εu μ
o ό 20η00pon
Μ οοτά σnΗ ς wMω 4ΚΗ
frou oμτοαν saςD 00ο
βαπτοw ίen orκogiο e
n mνpa
ΜΕΣΩ ΤΑXIS
1Κ20 ο
Μαξηρη aoep m teόν pό
E4μςp oo
utmumς Πpες Ενος Ποpίo,
uκος γα nμήμο
nμης eύ oi- Eος
pio hopν ab
κναΤΟΣ ΜΙΟ
Ποιοι θα ατωφεληθούν
από τη νέα αύξηση
6os nupaς. Mοu
addad yr enurtoonore norve
Κ ΠΟΣΑ ΘΑ ΠΑΟΥΜ
Νέος κοροναϊός
2019-nCov
τoks o0 μν p
η 4οσηγα wio μ μ.
woo μo mτu sno μ
wu oκμα eh apouvό.
mνaorpn υ τu μοθ ερα -.
μνα .
Αnς μρής o ησς Τρ4ooμ ασo unφοpαύαή
prorΡ.ma b τς μς
μ ς ρομ ς μερής
ατοenpκ οnoά μό κόu όno
0 ομα iνd ei a6 μ ί
prop ο ό μα o oi μ he eςό 5 oαςν 4μάδα uς ao
ς θμές vnέλεν μερμον
pros- μερή πριμαής ατοo pη-upεύ κς 1 iύμενο
5αμοχύpα με 1503 μαος ,
Στο ΠΛΑΠΙΟ ΤοΝ ΕΚΔΗΕΟΝ ΦaΤ 20
Βιωματικά εργαστήρια
δημιουργικής γραφής
.n aaopovoof ή nορονlof s
ωoκήopopot n
ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΙΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝ
Εmστρέφει
η αισιοδοξα
στο λιανεμπόριο
Το πpio ηo ήa
δημupής γαγίς σο
t, ομ β
-poο tapoτm.
οφaοu nau
Κόnu mpaς
Μπporons Μpους
Κaphς εm Πλατίνας
Ολα o, w
1Bampoφoτό α μppo
nipo doua a
ouτ μ ΤΗ
η4ης ς ε
αponpκά vpo
νpκpαον oστuoς λαμς μ
Emν on n Εpela e σην M
εμpα αρoή pσμ πuς
ηςθloτiu S0α μe ος
o oog ipiuφα
META ANO MIA BAGIA
ΠΕΡΟΔΟ Κ
uς κpομεύ 0 DrCe) m )
Σμδ ημης οάο oορηρ
μο ρο p erin, ο
τoμ aπpδο piaη, μμφoασο4oom n w ω 4υ
Grsrμία,μN oυ A ΜΕ, ο
neoeς uης κoηmς ου Οoομό
o ωAηv a Επμς
Εpοu ulo u Ερα Aπο
Στο ΠΛΑΕΙΟ ΤΟΝ
ΤΟΝ ΚΟΜOΒΟΥΝΕΥΤΚΟΝ
Συνάντηση
του βουλευτή Πιερίας
Φ. Μπαραλιάκου
rmo τοo
γωάp.
movmn o όλoπροηομόpao up
o pdnav φopo τo
Mς noηοοίςu4
Μμσηnw uήσn oωλομ οpo
4Μ φας ακφ Α K a κη
αda o ο ονo % δητα
k κ υ o u ση
a ος οράημον ήη pμ
στ μαο pης υ νapu ναtyi
ΕΝΟΣΗ ΑΟΣΤΡΑΤΩΝΑΟΜΑΤΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΕΡΑΣ
A. Λαγονιάννης: Είμαστε
απόστρατοι και όχι απόμαχοιν
ΜΕΤΟΝ ΡΕΣ Β
ΤΕ ΣΑΟΕΑΣ
ΕΚΔΗΛΟΣΗ ΟΠΗΣ ΤΗ ΒAΣOΠΑΣ ΚΑ ΒΡΑΒΕΥΣΕ ΜΑΘΗΤΩΝ
yo pdυ
κιφιμ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛN 65 ΧΡΟΝΙΑ
TΕΡΑ ΦΕΡNEΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΝΕΡTEΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΠ ΣΑΣ
ΤΕΡΠΟΣ
UΕΛL Ε51ΙΕ
ιneμειερικ tσtnuακηα ,
Μαπ ικ τΜΕ. S 19Μ
τονναΜοα
οι Βρετανοί τουρίστες
θέλουν σταθερά Ελλάδαν
Elaλουνται αυτοναμα διαμερισματα|στην Λεπτοκαρκά. Παρίας από S2τμ'
ίuε σστμ κοντά στην θαλασσα.
Επυγγαλματικα σκίνητα και
αικοπελα rντός σχεδίου και εετός στην Λιπευκαρυά και πλάκα
Αιταgραυ.
KAI TO 2020
Ευελήθίnc σό το τοoκάnopα
,φεκτρικιραματος δφριού τερίπο ελiα
κοτε miοι m 2351 0 37460 μ μαοοληιαμνα τρόσοση οέραες
Μοnoo Dnk μrooς, ο Πρενίφo nu κupoτς δo..o
co α mipuvpςαg υς σmν Eupπη o on μmν ΕΝΑ
μοτα νακ μι pά pom uσηκο η πο M ση α
ao anόαν a ό mν AeiM pp mς Μepm Ds n
pη λγλ να φαuνo 0ο opό βρί ουη
p onn ίνα ov
Dνpo ά nομή ειδήροτας επάpς πό πκοά Κρ
φnaόάηοδρεντς ης Αγθeγα 0 μα .
| u η ή Μομες iaκ opαοαo u υτυκο
|ugrό oμήροα, aηoπά ξμένο αίη μ πήια ότu
Dανe0o ήν κάo %
electricon
aerton
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
821530-3Σ 210. 50 70 198 550
www.ESραυ.5% Iniog τerpουgr
Eupyeaές Σύμβαος aτpς Ενερητιας 1ικό Aεpio
τερυ 21ετp-pnoς 2 pal τερέα
ΡΟανη