Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράάφος
Ποu αγα1d
τον τόπo τoυ
Πρeπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Εonήτς- Ειδδης Δυθυτής ΒΑL ΤΕΡΒΑ Εix 55 -A φλλωii89 Πμή 00 εημ ποΚυματή 120μρίν 20
N EIMANTHEN MNTEOTAKH - TPAMN
ΑΙIΝ ΑKΑΥΗ 1ΟΙ ΒΡΟΝΙΝΟΥ
Τυητθη άπήτ
nίδα της nστpίδος μας Κρήτης, Enομένως δεν a ήδn ο Λευκός Οίκος c
σμο. Αωστε ο aγενής
και anoAίτστος Τραμη . .
ουτόν : Το γεγονός ότ
κατά την συήτηση Τρα.
μη και δημοσιογράφν
napεvέβη οκ MητoοτόΕinav ouοταν μεγοno htaν npoς το συμφέρον ε onoκλείoει εκ των
της κρος μος η αναβο - nρotέρων: Ομωςο o
κοδεoηότης Τραμη εκ xει εniδeίξει την ίδια ου.
λάθος η συνάντηση να
μηεριφορ και σε o.
Yίνeι την συγκεκριμένη η της
μεταλΛεύθηκε την εuκαιρία για να δκαολ
γήσει την στάση του
ηρος το pάν και μόλιστα
ότον οι δημοσιοpopoι
Λους ηyέτες ισκυρν κης, για να διορθσε
Ο Tοtnρος εin ότuο
ημερομηνα , όγω του
κρατν , μη σεβόμενος τον rpuτο , λέyoντος ότ
τους εnίoημους npoσκε - η συνφωνία οόρατ
κλημένους του . Η θα Ερντογάν είναι nopάνομη και αντίθετη nρος το
npopnnuaτος με το tρoν Μηtoοτάκης ήταν 0ε .
της κατό την υnoδοκή
και καταόγισov μεγος ευθύνες για tο θέμα και σε δεύτερο nΛάνο a.
ουτό στο ΥEE Μα η ου .
νέντηση αυτή ήταν να
γνει τον Σεπtiμβρo του
μηορούσε οκ Μητοοτο
no to μέσα ενημέρωσης
ήθελav να καλoφουν το
κης να επιβάΛn στους
δίκαιο της 06noooo .
Γeλοoτητες για toυς a.
θέμα ουτό nou anooo - δημοσογρόφους να ο.
λούσε ολόκληpo τον κό - neueύνονται και nρoς
ταν ό,u ο καλύτερο.
φελttk Μα ήταν δυνα .
ννεχεu στη σε
τον ο κ . Μnτοοτάκης να
Γρήα ο Μηης Ιουκός 2019 και είχε οκυρuθε . napeμpa και να υneveu .
Αναφορά του Δικαγορικού Συλλόγου για την κατάρηση
των Υποθακοφιλακείων Πρέλεις και φίλιηιάδας
oγu κωλύματος του κ .
μίσε στον κ. Τραμη όα
. Εξαρετική θuο
tmν nopouσία του κ . Μη- paμn ΑΛωστε τpo oε ανάλoγες ουναντή .
τοοτάκη κατά την εni , ΡOUκυψε και το μεγoλο σεις αρηγν, σmΜ o.
npoβλημα με τη συμ νταλσονται φιλο
σκεψή του στις ΜΠΑ ο
Aναφορά εξέδωσε ο Δικmνορκός τύnnoγος
Πptpeος για το otμα nou ovtκυφε ano tην
μως ο Τοinpoς κα το φωνία Φάρστ , Ερντο - φρονήσεις κοτό τηv μ.
γάν και ήταν νuηές οι ο
noδοοή και η συνέντευ.
κατόργοoη των Υnonopυλοκεν nppεζος
και ο οος και τη σύστοσn του Υnot στήμτος nρέpεζος του κτημοτοnονικο Γpaφείοu Hntpου
σύνοnο των ουρζaίων
nanές της Τουοtee να η εnl θεμάτων ουσίοr
δίνετα μετά τν εnίon.
μίλησαν για nnρη anoγεωτρήσεις νοτίως της
tuia και για μούρη σ .
wνέχε υτη σεΕ
μη συνάντηση , την onot .
0 οχεδιασμός για τον Υδατόπυργο είναι . .
Ανάπλαση και Αναδιαμόρφωση
Η πληροφορία διαψεύδει τα σενάρια
Αμετανόητος
Κοτζιάς .. .
Αμετανόη.
tος ο πρην
Ynouργός E.
ξωτερικν
Νίκος Κοτζιάς , εμφα
αρά tα o .
| νάρια ου
κυκλοφο.
ovτοw
λευταίο διάστημα
για τον Υδατόπυργο
Πρέβεζας , φαίνετa
νίστηκε πριν
λίγες ημέρες
στα Ιωάνι ότι ο Δήμος και συνα ως ο Υnoupγός nou θέλησε να
δσει οριστική λύση στις Ελληνο
αλβανικές διαφορές, λύσεις δηλαδή
γικεκριμένα
ΔΕΥΑΠ έχει στόχο
την ανάnλοοή του
| ουνέχεια στη σελ, Η
τύπου "ουμφωνία Πρεσmν..
υνέχεu στη Ε