Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Ετος ιδρύστως 1932
Αριθμός φύλλου
Διευθυντής : ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
18.744
Σελίδα9-Εντός έδρας ήπα για τον ΟΦΙ
- Επιασε κορυφή η ΑΕΙΝεάπολης!
Οι βασιλόπιτες του ΝΟΑΝ και του ΑΟΑΝ
Θετική γνωμοδότηση για τη μελkτης
Του Τμήματος Καβούσι-Αυχένας Αγκαθιά.
ΚΣυγκρατημένη αιστοδοξία>
Θα επιβάλλονται
πρόστιμα για
τη μη τήρηση
του Κανονισμού
Καθαριότητας στον
Άγιο Νικόλαο
Μετά τη συνάντηση για τα υπό αναστολή Τμήματα
Pεπορτά
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Ενημέρωση εις βάθος
για την ακαδημαϊκή συνάρεια και συμπληρωματ κότητα με τα υφιστάμενα
άλλά και για την τεκμηριωμένη βιωσιμότητα των
γεοίδρυθέντων Τμημάτων
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου , έκανε
η επιτροπή παραγόντων
του Νομού Λασιθίου στον
Υφuπουργό Παιδείος B σλη Διγαλάκη, αρμόδιο
για θέματα Αντατης Ε .
Παίδευσης , με τον onοίo νιτης Ο Δήμαρχος Ση - τανη του Αριστοτελείου Τμήματα και προσκάλεσαν
συναντήθηκαν την Παρα . τείας r. Ζερβάκης anou - Πανεπιστημίου , δίνοντας τον υφυπoυργό Παιδείας
Εκευή, στην Αθήνα
Η αντιπροσωπεία του έχει δηλσει ούμφωνος με ματα η λειτουργία των ο.
Νομού aπoτελείτο από τον την κοινή θέση. όπως εκΑντιπεριφερειάρχη Λa - φράζεται από όλους τους
pιθίου Γιάννη Γουλιδάκη , φορείς του νομού για το χρονιά Μέσα σ' αυτά συ - ανταποκρίθηκε θετικά και
τους Δημάρχους Αγίου Ni. θέμα.
κολάου Αντνη Ζερβό, .
Εράπετρας Θεοδόση Κα ντιπεριφερειάρχης Λασιλαντζάκη , Οροπεδίου Λa - θίου Γιάννης Γουλιδάκης ότι θεωρεί κρίσιμο για τη σκεψης αυτής.
σιβίου Γιάννη Στεφανάκη, στην ΑΝΑΤΟΛΗ , είναι ότι ο σκοπιμότητα λειτουργίας
τον περιφερειακό σύμ - υφυπουργός Παιδείας δια - των νέν Τμημάτων , την υnογράμμισε τη συνεκτ
βουλο Πάννη Ανδρουλάκη θέτει ηλέον ολοκληρωμένη προσφορά δυνατότητας κότητα , περιεκτικότητα
και τον Αντιδήμαρχο Οpo - ενημέρωση για το Λασίθι στους αnoφoίτους τους και συνάφεια της πρόταπεδίου Δημήτρη Τεράκη ΟΚ Δγαλάκης παρέπεμψε να εξευρίσκουν Υρήγορα σης για τη δημιουργία των
Στη σύσκεψη nαρέστησαν κατ ορχήν στο έργο της εργασία
Eπίσης , ο Υnoupγός Εμπο - αξιολόγησης των υπό a.
pικής Ναυτιλίας και Νη - ναστολή πανεπιστημιακν διαβεβαίωσαν για τις δια - ραπείας στην Ιεράπετρα , η
συωτικής Πολιτικής Γιάννης Τμημάτων ποu θα αναλά - θέσμες υποδομές και τη οποία έρχεται και δένει αΠλακιωτάκης και ο βου - βει ανεξάρτητη επιτροπή σχετική ετομότητα για Πόλυτα με τα δύο υφιστό
Σελίδα 4
. Θετικές αναφορς
για το εμπόριο στη
Νεάπολη
Σελίδα 6
Παρεμβάσεις
καθημερινότητας στην
πόλη και τα χωριά της
Σητείας
σίαζε στο εξωτερικό , αλλά προτεραιότητα σε 8 Τμή- να επισκεφθεί άμεσα
Λασίθι στε να το διαπ
ποίων προβλεπόταν από στσει και ο ίδιος Προ την ερχόμενη ακαδημαίκή σωπικά. Ο . Διγαλάκης
μπεριλαμβάνεται και το
ΤΕΦΑΑ Αγίου Νικολάου
0 υφυπουργός τόνισε
nαρέπεμψε στο ιδιαίτερο
γραφείο του για τον καθορισμό του χρόνου της επ .
Θετικό , όπως είπε ο ΑΟ Αντιπεριφερειάρχης
Σελίδα 11
Τμημάτων ΤΕΦΑΑ στον A
γιο Νικόλαο και Φυσικοθεοι τοπικοί παράγοντες
1ιστρ
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ση σελίδο 5
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
dμη εpιι M
ΜPa A υ
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΑΥΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΣΣΡΑΣ
ΚΤΟΝΑΤΕΣ ΚΡΝΤΗΣ
ΑΑΤΙΝΗ ΠΤΑΜΠΕΡ ΚΑΣΚΟ 45 07 13 ΣΚ
ΟΙΕΣ ΟΙΣΕΡΒΗΕΤΕΣΜWIS καα1CIΝ 1,28ΕΥ
ΑΙΟR. ΠΝΗΝΓΡΙΟΥΣΧΟΝΗ T ma ΣΣΚ
L.ΚΤεο
ΝΟΜΟΥ ΑΣΙΘΙΟΥ Α.ε.
ν Πρστήραυpoν κουσμκον
ν24ρες συτόματος muής
ν Πυwmριο ελοppv καβοpων οκμότων
0,396/KAO
Q,96/KIAO
ΕΚΟ ΥΟpο
YKατt ΕΠ1
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
C10787
οΡΜΜEΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΘΕ0ΚΙΑΚΗ ΔΕ- η
ΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
εουκγνεστε Χημλά υμα
ΥΟKΟHAMΑ
HaιKΟοκ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ!
τονο ΤIRES
ΠΑΜΑΔΕΤΕ ΠΕΡΙΕΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΤEΜΑΣ L THΣΕΙΑ ΜAΣ ΣΤΟΓACEDOOK bok
www.facsbook. com/ Onωponωλείο Mυλωνάκης
.ΦΡέσκα φpούτα και λαχανικά
EπέΝΙΔΟνκη.
Πληση λ
νeΙoμwενm
cο ατα ανημηα. .
ΝΕΑΠΟΛΗ
ΙερηπετΡΑ
. Διανομή κατ' οίκον
- χονορ
ΝιkΟΛAΟ. TΗA. 2841021711
28410.32100
28420.93100
28410 33271
51LINGLONG TIRE

Τελευταία νέα από την εφημερίδα