Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
OΥADY 28
Πll ΤΗΣ ΔΕUΤΕΡΑΣ
Sport.
115 ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
ΚΠΑΑΜΜΑ
Ο σκωκοίζος
όρεοε .
αλA1-4
Σην όμμο
χtΚουμε
nαλana
Αvησυκίες γα την Αxολη. μάρα για
τον φόβο καοσεροφoς
Η Κυβέρνησn βλέηα με ενδιοφέρον
υς ανοoκοφές για tnv Αρχαία Είκη
εnoς wne
O04 piα
oupκδος
0κoυ pos
Αμεσος κίνδυνος
για Πατρν-Πύργου
ΝΑΞΜΛ0Θει
Ο ΝΟΜΟΣ
ΓAΒΡΟΟ
Τεp uσ w A
δ Sern p tK
oν npo
pMaςα p
ΟΕ ΚΙΡΑΝΑΝΑΙΣ
επonμooinoε στη Bουλή
ότι το έργο δεν ξκνάι και
όι nooρεύει με Βρυξίλες
για εnaνooκεδιοομό .
Αγωστο nόε ορxίζa ,
και αν ορχίσει
Μapnip εeφun o poν
Οκtμε ot n E κr
μmoκpο0oe bnσμόoruw
pu pα0sΗuκσ pun n
Μ κκβoσ leelA p ο
e nyω n spoςσo mn
iu un E νtn e vto a μόkoΜds
φutο p n p α τp
ΕΟΥΓΕ ΣΤΑ8
Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ
φp γu μ p5m
uoneΗp μκί pάμεσrtτργε
δεν χόσμε
ακόμα
ΟΜΗμ μαr
νi pρνου
Etp 1ντ .
Enφ κ uro
ΕPηaμopεp σ
νO Ayw Ανpe .
ΓΦΟΥΝ
Fipevec vla
cu οα >
Μop ύρωμα
ΤΟ ΠΑΙΔ
ΣΥΝΕΧΖΕΙ
TΙ ΤΡΕΛΕ
Mεv ndημο
Eo ον
Nue ης odn
Το Μουσείο έγινε 10 ετν . Και κάνει Παιχνίδι
M στο
Moμ p
οκ Npο μ γο
wallke
e μν 30 dαo pωnxoκοpuνp oυp
p ήνp ίomp φοppri νό t
o poς oo φoί
φο Ρό
38μpdς ΥΟ
στην tuήτν 100c
-r να
dianomi
COUREN
NTEZENÉ
9 υν.
Ε ο vo Σ
0 1 ων Μυ Σ 15