Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

3

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2020

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 48ος / Αριθµ. φύλλου 2527

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΝΕΙΠΩΤΗ ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Α∆ΙΚΟ ΧΑΜΟ ΤΟΥ 28ΧΡΟΝΟΥ
Ι. ΚΡΑΒΒΑΡΙΩΤΗ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΗΝ «111»

ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

«Πανέτοιµα
τα νοσοκοµεία»

Κανείς δεν µπορεί
να το πιστέψει!

ΤΡΑΓΙΚΗ ΜΟΙΡΑ: ΕΙΧΑΝ ΣΚΟΤΩΘΕΙ ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ∆ΥΟ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΡΟΧΩΡΙ ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 13

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: ΠΑΝΩ ΑΠΟ 15 ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆Ο ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ
ΣΕ ΛΟΝ∆ΙΝΟ ΚΑΙ ΓΑΝ∆Η

∆ιπλός
συναγερµός
ΣΕΛ. 4

Μονόδροµος

η δηµιουργία κόµβου

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ

«∆εν
υποχώρησε
ο ρατσισµός»

Aυτοψία από τον αντιπεριφερειάρχη Χ. Μπονάνο και τον διοικητή της Τροχαίας, Σπ. Νιάρο για να ληφθούν µέτρα
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 8

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΜΕΘΑΥΡΙΟ Η ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Ο Π. Σκουρλέτης
στην Πάτρα

Πόσες ώρες χάνουµε
στους ανελκυστήρες
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 48

∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ: «EΡΙΞΑΝ» ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α,
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ∆ΟΛΙΟΦΘΟΡΑ ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 19-33

Ο Β. ΛΙΟΛΙΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ
∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΤΟΥ 46ου ∆.Σ. Π. ΤΣΕΛΟΥ
ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΒΑΣ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Αλλαγή
φρουράς
στην ΟΝΝΕ∆
Αχαΐας
ΣΕΛ. 11

Πίτα-γιορτή
για τον
Προµηθέα
Η βραδιά
του Κώστα
Πετροπούλου

Παναχαϊκή: Κρίσιµος
ο Φεβρουάριος
Γ’ Εθνική: Χαµόγελα για ∆ιαγόρα,
πίκρα για τη Θύελλα