Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΤΙΚΗ-ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ) Τ
1ΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: L & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε.- ΔΕΥΤΕΡΑ 3 Φεβρουαρίου 2020-Αρ. φύλλου 824-Τιμή 0,80 .
Ψυχρολουσία στην
. opol rw λa (16) δεν ήο oρκετό γα τς Γa
wτες mο α0gαpίστηκαν στο 94 o τoν Βρεττό
. 0ΠΑΣέχραε ουpoίo tυκριν, εν εχε ι δοκ
μwλα ίδη (69 ) για νακλειδσε, νωρίε .
aο ματε
.Niς Διolεύαη undθεση mοpαμονή για τα
Γάννενα WFC μιά ην ήmο (13) αnό την Καρδίπσα
. rtΠολύτη ίη α ην Aνατοl, 20m
Ναυμοκτιακό Αστέρα
. ΣΙ Ολο κ nο κοντά η A2 για τον ΒΙΚΟ ΠΑΣ
Πάwwwa,76-6π η ο Aυκάδος . Νea ετός
έδρας ήττα γι0 της γυναίκες τω ΠΑΣ 68-75 mό την
Ελευθερία Μοσχάτου
ΠΑΣ ΠιάνΜα. Χανά 14
ΠΡΑΕΚΕΥΗ Π41Α
Γράφει0 ΘΑΝΑΣΗΣ Σ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ
Φωτορεπορτάζ απ' την αθλητική επικαιρότητα, σελ. 7, 8, 9 & 10
ΕΝΩΝΕΝΦΙΦΙ ΕΝΗΝΕ
ΨΥΧΡΑΙΜΙ ΚΑΙ ΕΝΩΜΕΝΑΙ
OI EMHNE!
*Ατοφασομόνοι ν απιμτυπίουν ης τωρoκές προκλήσες Πρόσβαση σε Φυσικό Αέριο
Τύνισε από τα Γιάνενα ο Υπ. Εσωερικν Τ Θεοδωρικάκος.
θα έχει και η Ήπειρος!
Με πόρους, νέες αρμοδιότητες και προσωπικό θα στηριχθούν οι ΟΤΑ
. Ο Ελληνες είμσστε πολ
λίγοι για να εpαστε διχασμένο
Δεν έχουμε συτό rο περι0ρo , ιδ .
αaίερo τpα, που ζούμε σει
μένες εποχές και με δύοκρ
γείτονες . Οα αντμετωπίσουμε κά
ΨΑΠΟ το 2021 οι ιαγωνισμοί για ανάπτυξη δικτύων
σε Γιάννενα, Αρτα, Ηγουμενίτσα και Πρέβεζα
. Πρόσβαση σε φυστικό Αέpιο
θα αποκτήσει και η Ήπειρος, κα
θς η Δημόσια Επιχείρηση Δικτί| ου Διανομής συμπιριλαμβάνε
Γιάννενα , Αρτα, Ηγουμενίτσα και
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
θε πρόκληση ης Τουρκίσς με ενόmτa, ψυχραμία και αποφασιση .
κόημα .
Αυτό τόνσε από τα Γιάνννα το
βράδυ του Σεββάτου ο Υπουργός
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Στην απόφαση της Κυβέρνηoης να διαοφαίσε τη βισιμη
ανάπυξη στη χρα κα να κνει
mpάξη Την αναουppoτηση του
Κpάroυς, αναφέρθηε ο Υn. Eσω Τερικύν καά την εκδλωση της
ΝΟΔΕ ΝΑ Ιωανννων.
Πρέβεζα στο πρόγραμμα ανάπτυ
ξης δικτύων που θέτει σε εφαρμογήσε 39 πόλεις της Ελλάδας .
Για ης τσσερις πόλεις της Ηπεi
pou που περιλαμβάνονται στην δεύπρη φάση επέκτασης των δτύων
pα με πόλεις της Δυτικής ΜαεοΟ
Εσωτερικν Τάκης Θεοδωρικά .
κος , προσκεκλημίνος της ΝΟΔΕ
Ν.Δ. Ιuαννίνων σε bήλωση που
έγνε yα την κοπή της καθιερωμe
νης βαυλόπτας , στην oποία το
κπαρνe έδωσαν με Τpεις δομές προωφύγwν
Εξπίζονται για ww hnapo
νας , Δυπικής Ελλάδας και Πελοmον- - νίσου έχουν γο α προμελέτες και
α δαμνσμ αναμένεταα προ Δύο θανατηφορα Τροχαια
κηpυχθοuν Το 2021.
Οπως επισημαίνει στο ΑΠΕ
MΕ ο διουθύνων σύμβουλος Της συγκλονισαν την Πρέβεζα
ΔΕΛΑ , Μάριος Τσάκας , το πρόYραμμα ανάπτυξης Των δικτύων , συνολικού ψους 250 εκα. ap tvα
Μέσα σε διάστημα λίγων ωρν. .
-15η σελ.
Πρωτοπόρα τα Γιάννενα και
στη Νέα Γενιά Ανακύκλωσης
0 Πρόεδρος της Βουλής Κ. Τασούλας
κοντά σε φλους και ψηφοφόρους του
. Δύο θανατηφόρα ροχαία
μέσα σε διάστημα λiγων ωρν!)
συγκλονίζουν την Πρέβεζα
Το πρτο σημειθηκε Το Τόyευμα της Παραν Πλοτικό πρόγραμμα εγκαινίασε χθες ο Υπ. Εσωτερικν | μπρουθοβαρές καθς oo δα
V Παρέστη στην εκδήλωση της ΝA bais χθες στα εγκαίηα
ανοκύνίωσης ε το μεσημέρι εισκέφθηκε χωριά ης Δυδύνης
κτικό όι τα επόμενα δύο χρόνα, ο
πελάτες φυσκού σεpίου -sη σελ
-5ησελ
. Μπορεί rο πρόγραμμα
mων καθηκόντων Του ως Προ .
δρου πης Βουλής να είναι ιδια ερα βαρύ και απατηικό, ό .
pως ο βουλευτής bυανviνων
Κστας Ταοούλας δεν παpa
λείπει να εmισκίπιεται την ιδαίερη πατρίδα Του για να βρε θεί κοντά σε φίλους και Ψηφο
φόρους Του, να αφουγκραστεί
mν κοινωνία και να ακούσει .
πό κοντά τα πpo Με πλοκάμια και στα Γιάννενα
η iHech σπείρα που έκλεβε Ι.Χ.
Με ειδικόλογιομικό δημουργούσε κλειδίμα κάθε όχιμα. .
. Σην εξάρθpωη
μιας εγκληματικής ορ
γάνωσης που έκλεβε ο
χήματα χρησιμοποιντας ειδικό λογισμκό
προρησε Τo Τμήμα
Εγκλημάτων κατά ίδιοκτησίας Της Δεύθυνσης
Ασφάλειας Ακής
Σύμφωνα με την ενη
μέρωση της - 15η oελ
ΕAΓΕΝΙΑ
. Τα Γιάννενα μπορούν να
βρεθούν στην πρωτοπορία mης .
ήταν Το σύνθημα
εκδήλωση για α εγκσήna Του m
λοηκού προγράμματος Νέα Γε .
wά Ανακύκλωσης , στο οποίο με -15η σελ
νοupάρχησ κατά τ τανή rέχουν πίντΕ Δήμοι
ΒΟΛΕΣ
-15η στλ
Παλύτρον Πολύπμη τοροκαταθήκη κα
Ψυχραιμία παιδιά..
γατο σήμερα το νέο ββλο του Π. Αμρά
ΥΠαρουσιάστηκε στα Γιάντενα σε ειδική εκόήλωση .
Αναδρομές
Η Ελληνιική συνείδηση
των Βορειoηπειρωτν
> Ο υτονομιακός Aγνας και το Πρωτόκολλο της Κέρκυραφ
> Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΓΙΑ.
.. Πού εξαφανίστηκες για ένα δεκαήμερο, μπάρμπα
Μήτου; Μήπως, λόγω του κορονοίού, μπήκες σε καρα
ντίνα;
χόμενη ληστεία
Φευγουν πλέον οι ληστές απ' την Αθήνα και κατευθύνο νται προς την επαρχίαl Είδαν πος . . oτέρεψε η πρωτεύουσαl Είναι κανoποιητική αυτή η πλευταία ελεία με
40.000 ευρ είστmραξη Δεν τους συμφέρει πλέον η εδου
λειά στο κέντρο και έτoι έρχεται η σειρά μας . .
- Κι εγ νόμισα πως η απουσία σου απ' το καφενείο ο
φείλονταν στο φόβο Του κορονοiούf
Ερε μια πpοφoλαξη δεν βλάπτει, αλλά είναι κάτι που
δεν ξέρεις αν προκύφει και πότε!
Και εμείς , απpοστάτευτο, ασχολούμαστε σε πρτη φ ση με . ΤΤραμματική! Αν δηλαδή ο κορονοός
. Τα λύτρα
είναι ο Τίτλος rou
νέου βιβλίου Του
γνωστού δημοσιογράφου και Διευθυντή Του Ελεύθε .
ρου Τύπου Πά .
νου Αμυρά, που
παρουστάστηηκε σε
μια λιτή Εκδήλωση
το βράδυ της Πaρασκευής στα
Γιάννενα από nς εκδόσεις cΔιό .
πιρα και rο Δήμο Ιωαννιτν
Το βιβλίο προλόγοε ο Δήμαρχος tωανννων Μωυσής Ελισάφ, ε .
ν μλησαν οπp. Προ - 51ησελ
όχι, απά γνάλιζα
αμπίνα, για. ενδe .
> pάφει ο NιΚΟΣ Θ. ΥΦΑΝΤΗΣ
. Μετά την απόφοση Των Μεγάλων Δυνάμεων να
υπαχθούν τα βορειοηπειρωτικά εδόφη στο νεοσύσταο
Το αλβανικό κράτος, οι βορειοηmειρωτες προετοιμό .
ζονταν να αγωνστούν για την ελευθερία Τους Στις
ορχές του Δεκεβρίου του 1913 Ελληνες φοπητές καλούσον Τους συνοδέλφους Τους της Ευρπης και της Αμερικής να
διακυρήξουν εν ονόματ της διεθνούς φoτητικής οδελφότητας Τα
προς Το δύκαιον και Την ελευθερίσν πων άλλων καθήκοντα Των λον
Τωνν Δετράνωσυν την απόφασή τους να υπεροστAυτοιρταά και εκύε μέν
γu τw νnu Ιτρο
150 υ
σελ. 2
-tinστλ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα