Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΡΟΔΙΑΚΗ
Σ3ΒAT1ΦΕΒΡOΡΟΥ 200 ΜΕΗΣΙΑ ΠΡΟΝΗ ΕΟΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣΡΟΔΟΥ τn ε AΡΦΥΛΟΚ 22.40
0 ΕΛΔΣ
Προκλήσεις
από τουρκικό
ερευνητικό
σκάφος
Λουκέτο σήμερα ένας στον άλλον
σε super market ρίχνουν τις ευθύνες
για πειραγμένες για τη δολοφονία
της Τοπαλούδη
ταμειακές
Enλeθες αν εloή υφαλο
κρnίδ uo οφοκολούenon
naλεμκν oopuν . ΕA
Γoτ 14 Φεβραιορυ δεκ n δκα
Βρέθηκον ύστερο and λεο 35000 ne ponaμέvες αποδείξες
ΕΕΛ 4
Με τελεσίδικη απόφαση
nou εκδόθηκε
από το Ελεγκτικό Συνέδριο
ΕΚΤΟΣ ΔΕΥΑΡ
62 εργαζόμενοι
Αποκαταστάθηκε
η διευθύντρια
του νοσοκομείου
Έψαχναν θησαυρό
στην αυλή
της εκκλησίας
pΑuον
Συνδοφθnοστμο άτενο στν Κολυμο
Με οnόpooη
rou εκδόθη
κθες ano wν
δοκητή p
Ρουμόνη
DAY & NIGHT
Παρέμβαση
για τις Παράνομες
ξεναγήσεις
Ποιες οφειλές
εντάσσονται στις
24-48 δόσεις
Πλατεία 7ης Μαρτίου - Ρόδος
Τηλέφωνο κρατή σεων:
698 039 6302
Ειδόθηκε n oπόφoon ano τον υpmoupp
Οκονομικν.
Anό τον υφuποupyό Τoυρομού Μ Κόνοολα
ΣΕΛ 10
-CM K