Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
Αρ. Φύλλου: 2119
ΧΡΟΝΟΣ:47ος
ΤΙΜΗ:0,50 ευρ
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
XPONIKA
NEPIOA
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλοακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟΤΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ανάπλαση
της Τουρλίδας
Οι προετοιμασίες
για το .2021 !!
Αντίθετος στην Εκτροπή του Αχελου
ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου
ΤΟΠΟ ό
Στις 13 Φεβρουαρίου 2020, αναμένεται
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου των
Μετόχων στην ΜΑΡΙΝΑ Μεσολογγίου
Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος και Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για την
βελτίωση του δρόμου Νεοχρι -παραλία Λούρου
........είδα 8
00000000000000000000000000000000000000..
.. ελίδα 8
00000ΦΦ00000000(
Η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, οι Δήμοι
Αγρινίου, Ήλιδος
και Πύργου και το
Πανεπιστήμιο Πατρν,
θέματα υγείας
παρατηρήσεις των Ορκωτν Λογιστν ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Αντιδήμαρχος): 1Ποιες
τα προηγούμενα Χρόνια. Δήλωσε όμως είναι οι απαιτήσεις από τον Δήμο: 2.
0 ορκωτός λογιστής ότι ορισμένοι δεί- Η Κοινωφελής δεν έχει κάνει ισολοΤου Αθ. Σπυρόπουλου
θλίψη και αλλαγή
Την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020, το
Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράς Πόλεως κτες από αυτούς που αναφέρονται στην γισμό.
Μεσολογγίου, σε δύο ξεχωριστές συνε- σημερινή έκθεση, έχουν βελτιωθεί
δριάσεις του συζήτησε
τα παρακάτω θέματα
Στην πρτη Ειδική συνεδρίαση, συζητήθηκε
η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής , περί
έγκρισης απολογισμού
και ισολογισμού του Δήμου για τοέτος 2017.
Ήταν μια συνεδρία με
πολλές ασάφειες και
ερωτήματα για την καθυστέρηση τόσων ετν
συζήτησης αυτού του απολογισμού-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ορκωτός ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 1. Γιατί ήρθε τρα ο
ισολογισμού .
Διατυπθηκαν ακόμη και υπόνοιες της 31/12/2017 και έκανε εννέα παρα- ενέργειες να περάσουν στην ΔΕΥΑM,
για δόλο ή πλάνη στην καθυστέρηση τηρήσεις για διόρθωση των πραγμάτων οι εκκρεμότητες του Αιτωλικού: 3.Έχει
επίλυσης ορισμένων σοβαρν εκκρεμοτήτων, που είχαν διατυπωθεί σε
Γράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
ΚΑΡΒΕΛΗΣ ( πρην Αντιδήμαρχος).
0 ισολογισμός
είναι μια λογιστική απεικόνιση πεπραγμένων
μιας περιόδου.
Οι παρατηρήσεις
αυτές ήταν και
πέρυσι και πρό.νονυ.Σελίδα 7
0000000000000ο66066006600600066000000000000
ΤΑ ΑΓΝΩΣΤΑ
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
1821-1839η
από κοινού ζητούν
επανεκτίμηση για τις
Σχολές και τα Τμήματα ,
ηλειτουργία των
οποίων ανεστάλη
ή ακυρθηκε
ΤΟΥ Π.Δ.ΣΤΕΦΑΝΙΤΖΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ
περσι.
ΔΙΕΞΟΔΟΣ
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ:
Σπάνια ντοκουμέντα των
Πολιορκιν και της Εξόδου
Γιατί καθυστέ
ρησαν οι ισολογισμοί
000000Φ000000Φ000000000000000000000Φ0000
'.. . . . δα 2
00000000000ι
Λογιστής)Εδωσε οικονομικά στοιχεία ισολογισμός του 2017: 2Έχουν γίνει
Τιμμενη χρα των
Εορτν Εξόδου 2020
η Ιταλία
Στόχος του Δημάρχου
Κστα Λύρου αι
της Δημοτικής Αρχής
είναι η άμεση λύση
του Δήμου , με επιφύλαξη.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
συγκροτηθεί κάποια Επιτροπή για να
ελέγει τις υποχρεσεις του Δήμου;
Συνέχεια σελίδα 4
Για Συνεργατικός χρος δικτύωσης (hub) προορίζεται
από την Περιφέρεια το Χρυσογελέικο
του ενεργειακού
ζητήματος στο Δήμο
λοκληρθηκανοι εργασίες της εναρκτήριας συνάντησης έργο . Τους εταίρους υποδέχτηκε στην Πάτρα ο ΑντιπεριUNckoffmeting) του έργου [email protected], στο πλαίσιο φερειάρχης ΕπιχειρηματικότηταςΈρευνας και Καινοτομίας
Φωκίων Ζαϊμης ο οποίος μεταξύ άλλων
αναφέρθηκε στα βήματα που κάνει και
τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει
η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για
την στήριξη της επιχειρηματικότητας
Εστίασε επίσης στις δημιουργικές επι
χειρήσεις της περιοχής, επισημαίνοντας
το ενδιαφέρον που εκδηλθηκε με την
κατάθεση επενδυτικν προτάσεων στη
δράση Ενίσχυση των δημιουργικν
επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας
Χαιρετισμό ατηύθυναν ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας
Παναγιτης Τσιχριτζής καθς και ο
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας
Κωνσταντίνος Νικολούτσος, οι οποίοι καλωσόρισαν τους
ανάτου διακρατικού προγράμματος Ευρωπακής Εδαφικής Συνεργασίας NΤERREG ν
AGREECE-ITALYPROGRAMME 2014-2020,
που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφε
ρειακού Συμβούλιου, στην Πάτρα.
Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Κοινής
Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος
'ν.......Σείδα 8
000000000000000
Δραστηριότητες
του Ομίλου τον μήνα
Ιανουάριο
...Σελίδα 5
00000000e00000000 000000.
006000ος
Το τέλος του
ΜΕΣΟΛΟΓΓΟΥ
INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΤΑΛΙΑ 2014-2020
Του Νικήτα Χρ. Φλιππόπουλου
και συγκεκριμένα , ο συντονιστής του
Προγράμματος καθ. Gianfranco Gadaleta,
η υπεύθυνη διαχείρισης του έργου, Tina
Ranieri καθς και η υπεύθυνη επικοινωνίας, Garmela Siregola, oι οποίοι παρουσίασαν τη μεθοδολογία και τους κανόνες που πρέπει να
ακολουθήσουν όλοι οι εταίροι, στε να υλοποιηθείομαλά και
εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων το εν λόγω
..... .. λίδα 3
0000000000000000000000000000.0000000000000
Σελίδα 2
0000000000000ς
000000000000.
Το ΚΤΕΛτου ..
Δημιουργία Τοπόσημου
πεζοδρομίου!!
για την πόλη
εταίρους και επισήμαναν τη σημασία του έργου
πτυξη του δημιουργικού κλάδου στην ΠΔΕ
Συνέχεια σελίδα 7
Αγαπητοίαναγνστες, σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε κστέγην
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
2208099901Σ
www.mxronika.blogspot.gr
Του Μιχ. Α. Κοτίνης
........ λδα 8
..Σελίδα 5
600000006006600600006606000000060060000ι
0000000000000000000000.
00000900000ς
ΜΕΣΟΛΟΓΤΙ
ΚΩΔ. 2007
Hellenic Post
EOHMED