Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ω ΕΛΤΑ
PANH THS YAQMINHS31
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΥΑΝΝΕ
ΙAΝΟΥAΡΙΟΥ 2020
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΙΑ
Τηλ: 23050 22195
Far: 23850 22268
E-mail: [email protected]
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝ ΑΓΩΝ
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΟΝ
Αριθμός ούλλου: 2857
ΕΤΟΣ: 58ο
Τιμή Φύλλου: 50 Λε πτά
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
TΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΝ
οι ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Δύο κιβερημικά στελέχη ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευπέρης
Οι νομοί της Δυτικής Μακεδονίας περλαμβάνονται στις | Αυγενάκης και η Υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλδου
Σημηντική αύηη τιμν στν η συξηση να naρατηρ- λίγες πεμοχές όπου Παρατmρήθηκε πτση των τιμων με τα επισκέφτηκαν την Φλρινα Την περοσμέη εβδομήδη
ηθεί στην Δυτική Μακεδονία.
Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοχεία που δημοσιοτοίησε Τw koζη στ 520% 616 τμ 2 219-650 μ Δ 2018 , Τν Πρόνoας και κονωνικής ούηλεγύης επσκέφηε ην Παφροωκευή
προ λίγων ημερν η πλατφόρμα αγγελιν Spitogatos , και
αγκοίνοντς τη μέση τμή προσφοράς (Ετμ) στις κατουες και καστοριά-2,20%(745 Ch.A' 2019 - 762 tμ. Δ'2018) . | Δυπικής Μακεδονίας (Παιδόπολη) , όπου συναντήθηκε με το
για το Δ' τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, η αξία ης ακίνητης Περιουοίας ( τμή πλησης) αυξήθηκε μέτρο παρατηρείται στην Φλωρινα , η οποία και καταγρόφει νούμενα Παιδιά . Επίσης , επισκέφτηκε Μητροπολίτη Φλωρίνης.
τουλάχιστον κατά 8% , εν σε ρκετές πεμοχές ο ετήσιος pυθμός αύξησης των ιμν ακινήτων ξεπέρασε το 25% . Οι με . στορκά και παρατηρείται εντυπωσιακή αυ ηση στην κο(ανη, Bασθη Γιανάη, ο onoioς και τις έθεσε ήτήματα καινόν δράσεων,
γαλύτερες αυξήσεις στις πμές πλησης ακνήτων παρατηρήθηκαν στα μεγάλα αστικά κέντρ, με τον Δήμο θεσσα - Φλρινα πaρουσίασε πτση κατά -3,7%, aπό ς μεγαλύτερες | Υοumoupγός ΑθΑητισμού Λευτέρης Αυγενάκης , προσεκλημένος
λονίκης στο τpμηνο να καταγράφει μεταβολή+32,1% (28% η στην χρα.
ετήσια μεταβολή) εν η μεγαλύτεμη μείωση στο τρμηνο κατα
γράφηκε στη Βουωτία με 10,1%.
Γρεβενά στο-450% ( 63 ετμ. Δ ' 2019-8676/μ. Δ 2018 ), |
HΥφunoupγός Εγγασίας Δεμνα Μααηλίδου , aρμόδια για θέματα
ΗΥφυπουργός Εργασίας Δάμνα Μασηλίδου , pμόδα για θέματα
Φλρινα στο-3,40% (537 etμ. Δ 2019-556 /t.μ. Δ' 2018) | 24 ανουapίου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Είναι προανές ότι η χαμηλότερη τιμή ανά τετραγωνικό| νέο δοικητικό συμβούλιο, τους εργαζόμενος και τα φλοξ
ππση και στην τιμή των ενοικίων όταν είναι μηδενική στην Κα- Πρεσπν και Εορδαίας κκ . θεόκλητο και τον Δήμασχο Φλρνας
Μάλιστα σε ετήσια βάση η πτση των τιμής των ενουίων στη | Τ
Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 επισκέφηκε τη Φλρνα ο
gι δείτες ουτοί είναι ενδεικτικοί της nορείας της οικονομικής | ς A.E Φωρνος mς Νέας Δημοκραπίας για την κοτή της
πρωτοχρονιάτικης βασλόπτας της τοπικής κομματικής οργ
ζωής της περιοχής μος και Πpέπεινα τχουν ε0κης ειεζέμ. νωσης. 0 υφυnουγός επισκέυηκε προηγουμένως τν Eνο
γασίας και ανάλυσης σε συνδυασμό με άλλα οικονομικά μεΟΜΙΛIΑ ΤΟΥ ΗΤΡΟΠΟΛΠΗ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ Κι ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ nδιοτερα σε αm την Υρονι συnuρία που βρίσκετα σε έσχη λονας, τον 9.Σ.Ο0 ΑΡΣΙΟΤΕΛΗΣ, τον Ομλο
διαδικασία κατάρτισης το σχέδιο για την μεταλιγητική εποχή.
Σε λίγες ημέρες, όπως ανοφέρουν δημωσιογραφικές πληρο
Εορδαίας θα μλήσει ο Μητροπολίτης Μέος Κρήνης και Καλα - 0ορίες , ο ΥΠουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής | vοδοχείου ΛΥΓΚΟΣ , κατά την εκδήλωση της βασυλόπιτας ,
Ειφασκίας Φλρινας και την Ενωση Κρητν . Στην κατάμεστη
| uο μελη και οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας αίθουoα τυ ξε κ .ΟΥΣΤΙΝΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
- Στη Σχολή Γoνέων της Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπν και
Χατζηδάκης θα βρεθεί στην Δυτική Μακεδονία . θα ακολουθή | αναφέpnε στο κιβερνημικό έργο και στην nopεία της χρας
μαμμάς κ.κ ουστίνος με θέμα: Ανήp, κεφαλή της γυναικός
-Η ομιλία θα Πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου | οουν και άλλες επισκέψεις και συναντήσεις. Η παρουσίαση | στον δρόμο της ανάκαμψης και ανάπτυξης. Μετά την βοουλόητα
2020, στς 7:00 μμ. , στν aίθουσα πολλαπλν χρήσεων του ΤΕμηpωμένων στοχείων θα ενδυναμσει την διεκδύηση αυτν Παρέστη και στον χορ0 Που διοργάνωσαν τα σωματεία
που πρέπε να αποδοθούν και μας αναλογον .
ΣΑΡΙΣΕΣ Γ.Ε.Φ. και Π.ΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ καθς και στον χορό του
Δήμου Φλρινας με ελεύθερη είσοδο .
ΠΑ.Σ ΠΗΓΑΣΟΣ
Αρνητικά σχόλια προκάλεσε η αλλαγή του προγράμματος της
υφυπουργού Δόμνας Μιχαηλίδου που , εν είχε προγραμματιστεί
.Οι λέξεις Ρουμανία και Βουλγαρία ήσαν έννοιες | ουνάντηση στο Διουητήριο με τον Περφερειάρχη και τον αντιάγνωστες , οι οποίες , οκόμη και το 1830, ενέπνεαν | περιφερειάρχη Φλρινας , σύφωνα με την ανακοίνωση από το
Η ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1821
Μετά ένα έτος , τον Μάρτιο 2021 , η Ελλάδα θα
γιορτόσει τα 200 χρόνια aπό την κήρυξη της Εθνε .
γερσίας το 1821,Εξη αλληλοδιάδοχα άρθρα , αφιεpωμένα στον Ιερό Αγνα θα διαβιβασθούν σύντομα
στους αποδέκτες σε μια ενιαία δέσμη. Η διαδρομή
του και η πίστη Γένους tως το 1821 και από το
1821 έως τρα συναρπάζει . Διδόσκει .
αΑνάστησε, θεέ μου, ένα Μακεδόνα Αλέξηνδρον .
E βαθέων ευχέτης στο έρεβος της δουλείας του
Γένους μαρτυρείται πριν το 1821 οΙωάννης
Πρίγκος , έμπορος στο Αμστερνταμ εκ Πηλίου . Η
ευή του είνα αποκαλυπτική. Στις έξη μονάςα λέξεις
της φωτζονται τρεις κεντρικοί κινητήροι άξονες
της Εθνικής Παλιγγενεσίας :
1ον Η πίστη στον θεό κνεί 6ρn , Και πράγματι η
πίστη των Ελλήγων εκνησε όρη Νίνησε μαν αχανή
Αυτοκρατορία, αντέστρεφε την τότε διεθνή Νeα
μονάχα μια χουφτα δανουμένων και αγωνιστν
Έλληνες ήλεγχαν απόλυπα τα ποταμόπλοια στον
Δρύναβη κα8, άλο το μήκος του στις Αυτοκρατοpίες των 0θωμανν και των Αφβούργων καθς|
επίσης στον Νελο της Αιγπτου όnου κυραρχου0αν
στο εμπέρο και στον Ταλιτομ, ολλά και συην εξυία
υπουργείο , αυτή η συνέντηση δεν πραγματοποήθηκ .
ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΑ ΔΥΟ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Η εκκρεμότπα ετν, που αποτελούσε συβαρό πρόβλημα για
Ταμίας του χεδίβη Αντιβασιλέως της Αιγύπτου | Τν λεπουργία του κολυμβητηρίου της Φλρινος , τυκτοτοήθηκε,
απεράντων βα.| όπως ενημερνει, με ανακοίνωση του ο Δήμος Φλρινας .
σιλικν κτημάτων του ήταν 0 Μικαnλ Τοσίτσος , με - | Όπως ήταν γνωστό, το κολυμβητήριο είχε κατασκευαστεί σε
δύο οκόπεδα, w ένα ιδιοκτρίας Υποuργείου Αγροτής Ανάπτυξης
Εκατοντάδες χλιάδες Ελληνες εγκατέστησε το | και το άλλο του Αθλητισμού . ΣΣύμφωνα με τουν δελτίου τύπου
1775 η Τσαρίνα Μεγάλη Αικατερίνη στην Οδημσό | του Δήμου καρποφόρησαν οι προσπάθειες και , με αποpάσεις
των υπουργν , τα δύο οικόπεδα παραχωρήθηκαν στον Δήμο
ριοχή . Ήλεγχαν το εμπόριο . Στην Κασπία με τον Φλρνας . Επόμενο βήμα , σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση
Βαpβάκη παpήγαν και μονοπωλούσαν το ακριβάτε - Μετά την έκδοση της όδειας λειτουργίας του , θα επιδιωχθεί
Μωχάμετ Αλυ και διαχειφιστής των
γας εθνικός ευεργέτης από το Μέτσοβο.
και τους παεχρησε 14.000 στρέμματα στην ne - |
rου Nίκου Μέρτζου
Τάξη της Ιερός Συμμαχίας και ανέτρεψε σχυρότατες σορροηπίες ρo χαμαρι Στις νδιες διεπρεπε οευνης εμιορικ0ς 0κος η ένταξή του σε πρόγραμμ, προκειμένου να χρrματοδοτηθούν
της γεωπολmκς.
2ον Ο ΜαΚεδόνος Αλέξανδρος δεν ήταν απλις ένας θρύλος.
Ήταν ένα ζωντανό βίωμα των Ελλήνων . Επί πλέον ήταν
Οδηγός . 0 Ρήγος Βελεστινλής θέτει στη Χάρτα του έμβλημα
τον Αλέξανδρο και ευαγελίζεται τα tρια της επιδιωκομένης
πολυεθνικής και πολυθρησκευτικής Ελληνικής Δημοκρατίας
στα εοτερα όρια της Οικουμένης του Αλεξάνδρου από η Μάλτα
έως το Χαλέπι και τη Συρία , από τα Καρπάeα έως το Σουδάν ,
από τη Σερβία έως τον Πόντο και την Αρμενία . Κηρύσσει στον
Ράλλη και στην Καλκούτα λετουργούσε ελληνορθόδοξος ναύς λες οι απατούμενες εργuσίες συντήρησης και σποκατάστασης
των Ελλήνων. Λαμπρές κονότημες Ελλήνων επίσης ανθούσαν
στις σημαντικότερες πόλεις της Ευρπης όπως Λονδίνο,
Άμστερνταμ, Παρίσι , Λειία, Μόναχο , Βέννη, Πέστη , Βενετία,
των φθορν που έχει υποστεί το κτίριο στα χρόνια που δεν
λειτουργε ,
αΣε ΕΝΔιαφέρει..
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΝEΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
Η Γραμματεία Ποιότητος Ζωής και εθελοντισμού της Μας
Τεργέστη, Λβόρνο, Πζα Μάλτα κ.α.
Το ζωηρό κίνημα του Φιλελληνισμού στην Ευρτη αλλά και
στην Αμερυσή προσέφερε στο Γένος , παράλληλα προς την βοήθεια και τους επί τόπου εθελοντές , κάπι στμαντικότερο: την
πολιτική νομμοποηση των εξεγερθέντων Ελλήνων και την ηθιΒουριο του ι στεκεις , Πaσβαντ4ογλου , τόσον εκστατικός . κή υποχρέωoη των Ευpωπaίκν Δυνάμεων να εξαιρέσουν την | Δημοκρατας σε συνεργασία με ην εθελοντική οργανωση Win
νάξου στο Μπαλκάν , φλιασε σν αίτός , / Και συ nou στο Χa - Εθrεγεροία μας από την απαγόρευη καθε επαναστατικού κι - θεnter Πραγματοποιεί την nανελλαδική εκστρατεα .ε ελΔιαφέρείω για τη δωpεύ μυελού των οστν. Κεντρκός στύχος μας
είναι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με ηη δωρεά μυελού των
οστν , στε να διαδσουμε Παντού πόoο σημαντικό αλλά και
Πoo εύκολο είνα wα γνει κανείς εθελοντής δόης, να τονίσουμε
επίης την αξία του εθελοντιαμού και τη σημιοία ης ενημέρωαης,
προκειμένου να υπάpξει μεγαλύτερη ευυθητοπούση των παλιν
Με απόpη του Περpepeιάp Γργου Κασuπn ενταχηαν | για η δωρεά μιελού των οστν, σε συνεργαoία naντa με φορείς
λέπ ελεύθερα φpονείς, πασιά , καιρόν μη χάνεις στον κάμπον
να φανείς . Του Μισιριού ασλάνια για πρτην σας δουλειά
δικον σος έναν μπέη κάμετε Bασιλιά Βουλγάρου κ Αρβαντες,
Αρμένοι και Ρωμιοί, του Σ4βα, του Δουνάβου , αδέρφια Χρστιανο μη καρτερείτε πλέον , ανκητοι Λαζοί. /M' εμάς κι
σεις , Μαλτέζα . Ορίζει: "Ολοι οι άνθρωπ, Χριστιανοί και
Τούρο, κατπά φυσικόν λόγον είναι ίσουν.
3ον Ο Πρήκος πpοσεύχετα στο Αμστερντεμ. Μνημονευει έτο
νήματος σε ευρωπαϊκό έδαφος .
συνέχεια στην σελίδα 2
ΕΡΓΑ ΠΟΛΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020
στο Επχειρηρακό Πρόγραμα Περepειας Δυτικής Μακεbονος| εθελοντισμού σε όλη τη χρα .
2014-2020
νέα στμντικά έργα αξιοποίησης καιανάδειξης Συνεχζουμε την εκστρατεία "Σε εΝΔιαφέρει. στη Φλρινα,
των Ελλήνων τις Καινότητες που ανθο σαναnο mν καλκουα mς nολιτιστικής κληρονομιάς, με συνολική δημόσια δαπανη μαζ με λήμη δείγματος (στοματικό επίxpισμα. σελο) με
έως το Λονδίνο και από τη Μόσχα έως το Καρο . Αυτές ήσαν οι
οικονομικές , πευματικές και Πολιπικές δυγομεας του Γέναυς , .39,,00 6, τα 0αοια υorιoουνται στο Πλαισιο του ΕΠρη . εκδήλωση που θα πραγματοποηθεί σε συγεργασία με την
Στο Αμστερνταμ ωρίμασεο Αδαμάντος Κοραής, στην Αγία Πε - υ ΣχΕ 00υ υOAnpωμενης Χωριης Εnεvouσης (0KE) ΝΟΔΕ Φλρνας στις 2/2/2020 Κυριακή και ρα 11:00 στο
τρούπολη διέλαμπε ο Ιωάννης Καποδίστριας και στην Οδησσό | nνηης των ων ςΔuΚS Oνας, με οιοχο Ξεγοδοχείο Φιλίππειο , Διογένους 1& Αγ. Παρασκευής 38,
την ολοκληρωμένη προστασία.aνόδείη και αξοπούηση των | Φλρινα.
πολιτιστικν πόρων της Περιφέρειας και τη συνδρομή τους |
ιάρυεηκε η Φλική Εταιρεία . .
Σμμτέχα η Eελοντιή Ομδα " Ανδρowκος με 0 nτοnoημένο
Τον | στην τουpστική ανάπτυξη της Περιφέρειας .
προσωηικο της για mν λήψη των δειγμάτων ,
Στην εκδήλωση θα μλήσει ο ιατρός Παθολόγος Κος Ηλίας
Βουλικός Δρόμος της Μετάξης από την Κίνα κατέληγε με τον
βόρειο όξονά του στην Τραπεζούντα και στη Σαμφούντα του
Πόντου από όnοu τα nολύτμα εμποφευματά
στην Ευρωτη με πλοία Αδειες ναυσιπλοίας στον Εύξεινο και ! ανοδείη της ααφόπολης και τμήματος του νοτίου πλατματος
στα Στενά του Βοσπόρου η nύλη χορηγούσε αποκλειστικά σε εληνιστικής πολης Πετρν Αμυνταίου-Β φάση , με δικαιούχο | και περσσότερο νέο εθελοντές δότες μυελού των οστν.
Ρωμούς από το έτος 1581 μέχρι και το 1799 .
Ελληνες Φαναριτες ορίζονταν Ηγεμόνες υποτελείς στην | 900.000 6 κα ) Anoκατάσταοση, ανάδείξη μνημείων οσκητισμού μβατού δότη για να ουθεί μα ζωή!
Πύλη στις αυτόνομες Ηγεμονίες της Βλαγίας και της Μολ. Πρεσπν , με δικαούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλρινας και Ευχαριστούμε για την ευγενική υποστήριξη τους.
δαβίας αδιαλείτως μεταξύ 1721-1821, Μετέτρεψαν το Βου- προϋπολογισμό 639.765 Ε .
κουρέστι και το Ιάσο σε κέντρα υψηλής ελληνικήςς παιδείας ,
σύμpωνα με τους στορικους Γιόγκα και Μαpκ Μοζάουερ nou από την Ευρωπαίή Ενωση / Ευpωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
υπογραμμίζε:
Τα δύο εξ αυτν αφορον έργα στο Αμνταο κα την Πρέσηα |
τά της μετοφεροταν και συγκεκριμένα πρόκειται για τα έργα : 1 ) Αποκατάσταση και | Στουρδης,
Στόχος μας είνα να εγραφούν, μέσω της κινητοποίησης άλο
ελληνιστικής πόλης Πετρν Αμυνταίου-Β φάσn , μκ δικαιρίχο Κm o 0
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλρινας και προϋπολογισμό 0ο0 neριοοότεροι τόσο μεγαύτερη η πeανότητα ανεύρεσης
Β ΑMDTCOMΡOSTE -TΡΙAΚΔΗΣ ΒΑΣΜΕΟΣ ΑΒΕΤE ΕΡΓΟΝ ΑΤΕΒE
Τα νέα έργα συγχρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους και | PΑΣΠΟΠΤΣΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ ΕΠΕ.
Η Γραμματέος
Πίστη Κρυσταλλίδου
0 Προέδρος της ΝΟΔΕ
θωμάς θεοδρου
Ανάπτυξης- ΕΠA.