Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Γωοφωνμου ου.
ΓΟ ογwηστ όμως
μέχρι 0ανότου
| αεκφpoζεγ
1)10 θερo/
ην orο
1οου"
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Φεβρουαρίου
Αριθ. φύλλου 5942
Τιμή φύλ.: 0,50ε
Kαθημερινή εφημερίδα Kοζάvης
Δήμος Κοζάνης
Στρατόπεδο
Μακέδονομάχων
Μια παραχρηση που δεν έγινε ποτ !
Σελίδα 12
"Κλοιός"
Νέο Πλαίσιο ενεργειακής
αναβάθμισης κτηρίων
Δαφορεικά κινητρα
για το νέο Εξοικονομ Και ' Οίκov
Σελίδα 16
φτχειας και ανεργίας
+1 σους 3Ελληνes oε κίνδυνο
φιχειαs , 1 στοus 2 νέοus άνεργο ,
3 στα 10 νοικοκυριά δε μηopεi
να nληρσει λογοριασμούs
Το χρέ0s τns χpas , αναpορικά
με το ΑΕΠ, είναι το δεύτερο
μεγαλύτερο στον κόσμο
Κλιματική αλλογή
Ερημοποίηση
στο 40% της Ελλάδας
Σελίδα 12
ΕΠΣ Κοζάνης & ΓΕθνική
Το πρόγραμμα
του Σαββατοκύρια κου
ΣυνταγογράΣελίδα 4
φαρμάκων:
Τέλος
οι γιατροί
ΤοοΟιτα&
ΛΠ ΨΕΙΣ
Σελίδα 24
Ηταν με απόσπαση
στη Ν.Δ.
- θα γίνονται με SMS
Μπράβο του! Ο Θοδωρής Ζαγοράκης , rου τόσο αμφισβη
| τήθηκε η κανότητά του να έχειρόλο στην πολιτική , πέτυχε
| μια συνμεγάλη rολιτική νίκη για τα μέτρα του- για α
| μέτρα ενός απλού , μουγγού ευpωβουλευτή . Τι ζήτησε ο
| Ζαγοράκης στην οργισμένη δήλωσή του , nou έγινε αιτία|
| της διαγραφής του από τη Ν.Δ: Το μείζον αυτή τη στιγμή
| eίναι να σταματή σει άμεεσα η συγκεκριμένη φαροο κωμω
Ι δία-: να μην εφαρμοσθεί, δηλαδή , η απόφαση της Επιτρο |τής Εnαγγελματυκού Αθλητισμού (EEΑ), nou υποτίθεται ότι
| Εγυάται το αυτοδιοίκητο του Ποδοσφαίρου .
Αυτό ζήτησε ο Ζαγοράκης και αυτό συνέβη! Διότι η κυ|βέρνηση, διά του κυβερνητικού εκπροοπου , ανακοίνωσε
Ι ότι φέρνει νομοοχέδιο για να τακτοποιήσει το θέμα , καθς,
Πέρα από τις νέες!
|ταυτότητες , την ταυτοΠοίηση προσπων
| μέσω ενός ενιαίου και
Ι μοναδικού αριθμού
nou θα αντικαταστήσει
| ΑΜΚΑ και ΑΦΜ , στην
| τελική ευθεία είναι και
συνταγογράφηση
| μέσω SMS.
Σελίδα 1
συνέχεια στη σελίδο/
ΘΕΙΟΝΤΟΝ