Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕ ΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρπής-Νικάoος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδοκτήρια- Εκδότρια Σταυρίδου Ι. Συλανή
ΔΡΑΜΑ, ΣAΒΒΑΤΟ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)Ap φύλλου 630-12.044
0.50ε
Σε επεξεργασία
Επιστολή των ΕΒΕ Δράμας,
Καβάλας Ξάνθης , Ροδόπης,
Έβρου στον πρωθυπουργό
Δραμινός ο πρτος
αθλητής στον κόσμο
που θα τερματίσει
σε Αρκτική, έρημο
και ζούγκλα
Σήμερα
ο Δράμα '86
υποδέχεται
τον Ολυμπιακό
|η προκήρυξη του ΑΣΕΠ
Ζητούν την επαναφορά
της επιδότησης του 12%
του εργοδοτικού κόστους
στις επιχειρήσεις της ΑΜΘ
για τις προ σλήψεις
στις Φυλακές Νικηφόρου
σελ υη
Θελ. 3η
Θυ. Τη
σελ. 8η
Γιατί καθυστερεί η απεγκατάσταση
των οικίσκων και του λοιπού
εξοπλισμού της Ονειρούπολης
Κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου
Εγκρίθηκε προγραμματική σύμβαση
του Δήμου Δοξάτου με τη ΔΙΑΑMΑΘ
για μεταφορά απορριμμάτων
Του θανόση Πολυμένη
/ΑΤΑ πλειοψηφία
πέρασε από τη συ>Θα υπάρξει νέα σύμβαση κατά την οποία η ΔΕΚΠΟΤΑ θα υποχρεωθεί να πλη
ρσει διπλό ποσό για την μεταφορά τους στις αποθήκες;
μοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Δοξάτου στις 27
Ιανουαρίου 2020 , η συ
ναψη Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της
ΔΙΑΑΜΑΘ και του Δήμου
Δοξάτου με τπλο: Υπο στηραπικές Ενέργε ες
Διαχείρισης Απορριμμά
των Δήμου Δοξάτου στα
πλαίσια εφαρμογής του
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης λογικού εξαπλισμού να καταβάλει τους
Απορρμμάτων Αναταλεκής Μακεδονίας αναγκαίους πόρους να φροντίoει για την
Θράης -Εpαρμογή μεθοδολογίας μΕτοφορν τωw υπολειμμάτων από τη
ορθής Δαχείρισης Αστικν Στερεν Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Δράμας
Αποβλήτων σύμpωνα με την υφιστάμενη
περβαλλοντική ναμοθεσία-Aεπουργική
αναβάθμιση συστήματος συλλογκής
ενολλακτιής διαχείρισης συσκευοσιν ή
και άλλων προόντων κατά την ένwοια του
Νόμου 2389/2001 και βελτίωση μεθοδο - εpπλισμού που περλαμβάνει ενδεκτικά
λογίας Διαχίρσής του
Όπως εξηγεί στον Πρωνό Τύπο- ο
αρμόδιος αντιδήμαρχος Καθοριότητας κ.
Αθανάσος Μπερμπερίδης , σύμφωνα με
η σύμβαση , η ΔΙΑΜΑΘ θα πρέπει να ατυχηματος καθς και το πλύσμο του
δαθέσει στο Δήμο Δοξάτου, ένα συρμο Το κόστος της Προγραμματικής Σύμμεταφόρτωσης απορρμμάτων , ένα
οχημα συλλογής- μεταφοράς ανακυκλ - aσης εκ μέρους της ΔΙΑΑΜΑΘ , περσμων και ένα απορρμματοφάρο για όλη λαμβάνει την πληρωμή 63.051,36 ευρ
τη δάρκεια της σύμβασης
Επίσης, έναν συρμό μεταφόρτωσης ο0οες των 520428 ευp, κα θς και το
απορρμμάτων μέχρι 31-32019 Να διαθέσει τον Σταθμό Mεταφόρτωσης Απορ - ρωμή των τελν κυκλοφορίας ενός
ριμμάτων ΣΜΑ) της Δράμας και
εξασφάλιση της χρήσης του ΧΥΤΑ Σερρν συνάπτοντας ειδική συμφωνία.
Ακόμα, θα υπόρξει η διάθοση του ΧΥΤΑ
Καβάλας και διάθεση του ΚΔΑΥ Δράμας στην επεξpργασία των απορρμμάτων , το
και ΚΔΑ Ξάνθης καθς και να παραχω . τλος ταφής υπολειμμάτων , κόστος λερήσει εξειδεευμένο προσωικό. Επίσης τουργος ΔΙΑΑΜΑΘ, κόστος επενδύσεων
θα πρέπε να καταβάλλει προς το Δήμο ΚT, θα καολυφτούν από την ετήσια εΔοξάτου τους αναγκαίους πόροuς διοθέ.
τοντας τα απαπούμενα ποσά .
Με τη σειρά του ο Δήμος Δαξάτου στο ποσον των 325.579,36 eup .
ανολαμβάνει να διαθέσει το απαραπητο κατάπλεοφηφία , με 19 ψήφους υπέρ και
εργατοτεχνικό
προσωτικό (οδηγοί εργάτες μηχαικαί
κλπ) και την αποκατάστασης κάθε τυχόν
δημμός, βλάβης ή απλειας του μηχανο- νουης της προγραμματικής σύμβασης
Του Θανάση Πολυμένη
Α ΝΑ πω την αλήθεκα,
ήμασταν περeργοι να
δούμε τι α γνeι την τε
λευταία ημέρα του ίaνουa ρίου . Θα έμπανε ο γερανός
στον κήπο για να σηκσε
τους ακίσκους της Ονερο πολής όπως είχε πει προ ημε ρν ο πρόοδρος της
ΔΕΚΠΟΤΑ ή θα περιμέναμε κα
άλλο; Τελικά, απ' ότι φαίεται
θα περμένουμε ακόμα.
Τόσο το στήσιμο της Οιει.
ρούπολης, όσο και της απεγ .
κατάστασής της, είνα δύο
πολύ σοβαρά ζητήματα . Καιο
λόγος είναι ότ , ο δημοτικός κήπος οφελει να μπει στο
στάδιο της επαναφοράς του όσο το δυνατόν γρηγορό - ρωτήραμε: αυτού του μήνα , μέοα σε τρες μέρες δηλαδή ;
τερα . Δεν μπορεί να παραμένουν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα τέτοιες κατασκευές μέσα σε έναν κήπο,
αλλά ούτε καινα βλέπουμε τα χριστουγεwάτικα στολίδα βρουαρίου και δεν έχα μετακνηθ iποτα απολύτως
μισοδιαλυμένα να μετατρέπονται με το πέρασμα του χρό νου σε σκουπίδια
Άλλο είνα λοατόν να δυσκαλεύει ο καιρός-όπως σε παραχρηση του δημοτικού κήπου για τς ανάγκες της
προηγούμενα χρόναα με βροχές και χόνια -και άλλο να οναρούπολης τα πράγματα είναι ξεκάθαρα : θα πρόne
έχεις καλό καιρό με ηλιοφάνεια και καλές θερμαρασίος , να έχουw μεταφερθεi μέχρι και 31 Ιανουαρίου Ο Δήμος
και να μην μηορείς να απεγκαταστήσεις τα σπιτάκα της οφείει wα απαμακρύνει τι πάσης φύσεως κατασκευές
Oνερούπολης και να τα μεταφέρες στις αποθήκες.
Τι συμβανει λουπόν; Μια απάντηση έδωσε την περασμένη Δευπέρα στη συνέντευξη Τύπου που eίχε παραχω αναφέρετα στην απόφαση της Αnοκεντρωμένης Διοίηρήσει ο πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ κ Κολινκίδης σης Μακεδονίας-Θράνκης.
Αnαντντας σε ανόλογη ερτηση γιαπί δεν μεταφέρονται
τα σπτάκα από το δημοτικό κήπο , ο πρόεδρος απάντησε τοπίζεται στο ότι, στη σύμβαση που έγιe με τον ιδιτη
ως εξής Παος είπε ότι έπρεπε νακάνω και μια σύμβαση
απεγκατάστασης ατπωσδήποτε Και ποιος είπε ότ δεν
υπάρχουν άλλες λύσεις απεγκατάστασης; Και ποιος υπήρχεμόνο η εγκατάσταση. Η σύμβαση δεν αναφέρα
ξέρει αν έχει γίeι κάποα άλλη συμφωία ή δεν έχει γίνει πουθενά τη λέξη ατεγκατάσταση . Οπότε, ο δτης ερσυμφωνία; Και εν πάση περιπσει , είναι παράνομο ότι γολάβος δεν μπορεί να πραβεί σε εργασίες απεγκατάέγνε μόνο η σύμβαση της εγκατάστασης και όχ της στασης των οίσκων και του λαπού εξοπλισμού!
απεγκατάστασης; Και εν
πάση πepπτσει, τα τελευταία δύο χρόνια απ' όσο
θυμάμαι , ηατεγκατάσταση
έγνε κατπά τον Μάρτο.
Τρα βιαζόμαστε πολύ! Ε,
λοτόν , θα πω αυτό που
είra καιπρν ατό καιρό ότ.
η απεγκατάσταση ολόκλη.
ρης της Οιειρούπολης σε
πείσμα πολλν , μέχρι τα
τέλη του μήνα θα έχαι ολοκληρωeεί.
Ηπαραπάνω δήλωση του
στο ΧΥΤΑ υποδοχής (Εερρν ή Καβάλας)
και των ανακικλσιμων υλικν από τον
ΣΜΑ Δράμας στο ΚΛΑΥ Ξάνθης
ΟΔήμος Δοξίτου, αναλαμβάνει επίσης
το κόστος για τη λειτουργία του κινηπού
ΦΩΤΟ Π.Τ.
κ. Κολλινάδη έγινε τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου . Και όταν
Μας απάντησ "καιπέμειε; Ο γερανός έμεινε.
Παρ ' όλα αυτά , ο μήνας πέρασε , σήμερα έχουμε 1 Φε
τα καύσιμα, τους οδηγούς , την ασφά
λεια, την φύλαξη , τις προγραμματισμέ
νες και τις έκτακτες συντηρήσεις του
εξοπλισμού, την κάλυψη σε περάττωση
Σύμφωνα με την απόφαση του Δασαρχείου που έχει
υπογράψειο Δήμος, όπως και κάθε χρόνο που γίνεται η
εξρπλισμού κτλ
προς το Δήμο Δοξάτπου, σε 12 μηνιαίες
και εγκαταστάσεις και να μεριμνήσει για την αποκατάσταση του χρου από τυχόν προκληθείσες φθορές
ποσό των 600 cυρ που αφορά την πλη
Πού βρίσκεεται λαπόν το πρόβλημα; Το πρόβλημα εναπορρμματποφόρου Η προγραμματική
σύμβαση ισχύει μέχρκαι 31 Δεκεμβρίου
2020.
Οι υπόλοτες δαπάνες που αφορούν
για τη μεταφορά των oiσκων και όλου του άλλου εξο.
πλισμού από τις αποθήκες προς το δημοτοκό κήπο,
σφορά του Δήμου Δοξάτου προς τη ΔΙ
ΑΑΜΑΘ που για το έτος 2020 ανέρχεται
σελδη
Η Προγραμματοκή Σύμβαση ψηφίστηκε
1 παρν από την κα . Εμμανουηλίδου . Οι.
κ.κ Δολακάκης , Κραοπούλου , Κρυων δης , Μουλιστάνος ψήpισαν υπέρ της σύΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μασμανίδης
με επpύλαξη σε ότι
αφορά τς απαντήσες
του αρμοδίου αντιδημάρχου Καθαριότητας κ.
Μπερμπερδη.
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηoη
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Νέες υπερούγχρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
Building
Systems
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Ανακαίνιση-Κατασκευή-Εξοπλισμοί
, Ψηpιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνισης .
ηεξλίξη στην tξέταση του μαστού
. Υnέpnχος Μοστού
Με το κλειδί στο χέρι! - Έως 12 Δόσεις
. Εενοδοχεία
. Κατοικίες
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρηχo -Τiplex σγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκνότητος
. Ορόonαντoγpράφος
Καταστήματα
Airbnb
Επαγγελματικοί
Μεσητείες
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνοα διλα 6ας αξπιέσα,
μαθρίτσ τηόωπο
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ. 2521022423, Fak 25210 22413
email: [email protected]
O 6986990380, 2108210160
ΒΕΝIΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 ) 6977 472890
Κεντρικά Γραρεία ει εκθεσιακός χρος: Κερύρας 50, ΑΘΗΝΑ
www.mssint ΕΜs Duilding Systems email infoDmsbuiMing σ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα