Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΡΟΔΙΑΚΗ
ΓΑΡΑΣΚΕΗ Ξ1 ΑΝΟΑΡΙΟΥ 200 ΗΜΕΡΗΣΑ ΠΡΟΝΗ ΕΘΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣΡΟΔΟΥ τu
APoΥMOK 22408 Β2A
Σενέα εποχή
Αισιοδοξία
με μέτρο
για τη σεζόν
Σηματοδότες
υπάρχουν
αλλά .
δεν λειτουργούν
θα προχωρήσει
η ΔΕΥΑΡ
Οι ετμίoεκ ου Γpγou Μοwiκou npoέδρου οu συλλo
γου Δευθυν Eενοδοκεων
ΣΕΛ 7
Αναλυτική ουζήκηon
προθές το βράδυ στο
δηματικό ουμβούλιο
Προκαλούτι οοβepoi κίνδυνο γo
στυχμαna
ΣΕΛ 11
"Αν υπέγραφα μια τέτοια σύμβαση, θα μου κόβονταν τα χέρια"
τόνισε ο δήμαρχος Αντνης Καμπουράκης ΕAS
Βαριές κουβέντες
στο δημοτικόσυμβούλιο
Η Ροδιακήν
έκοψε χθες
την Πίτα της
Κυνηγός
κατηγορείται
για κακοποίηση
των σκυλιν του
ΣΥΝΕΝΤΕΥΕΗ
O Pοδης ιoλόγος
Θεοκόρης Τοολερίδη
0onooς μάκετα,
τους κορωνοίούς
• IEA. 10
Θα δοσεί npoon Τρίτη στο Τρμελές Εετi
Δωδεκονήοου Πnμμεληψάτων
Ζευγάρι Ρο διτν
έκλεψε καλούπια
αξίας άνω των
140.000 ευρ Μ
κΛΛΗ ΧPoNA
Απάντηση της
GlobiLED για
τον οδοφωτισμό
Αντκρούα ους
ισκιριομούκ ου
δημου Ρόδου
. ΣΕΛ4
θα καθίσε στο εδλο του
Αντηλλάγησαν ειχές για κολή δύνμη και εnuxitς.
οpμόδου δυοστηρίou
ΟΣΕΛ 0
ΟΣΕΛ. 12
-CM K