Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥΠΑΝΝΗ ΛΥΜΠΕΡΗ ΠΑ ΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΙΡΤΩΝ
αΦΩΤΙΕΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΗΛΙΔΑΣ
για το ΦΟΔΣΑ
T. 4λ
ev ΗAείο
ΠΑΤΡΙΕ
ΚΟΡΟΙΒΟΣ
Ιελικόςν στον
Υμηττό με Αμύντα!
σην Ολυμπία Ο56
Η' ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKΙ! ΕΚΔΟΣΗ
ΗΛΕΙΑ -ΠΑΤΡέω
Σ4 aο 1 Φροορίoo 2020 www.patismes.co Apιθμός φύλου 41 18 ΕΥΟ 0,80 / Τμn Αθάνος 16
ΑΠΟ ΔΗΜ. ΑΡΧΗ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΜΕΝΟΥΝ:
15 προτάσεις
που αλλάζουν
τn Ζαχάρω
στο σπίτι ..
» 12. 13
ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ
ΠΟΙΑ ΕΙΚΟΝΑ
0.Π. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
ΛΕΥΚΑ
κοpud anό EΝη
ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ
ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
ΣΧΟΛ. ΑΙΘΟΥΣΕΣ
Παρέμβασηn για
σταφιδοπαραγωγούς
ΑΡΙΣΤΑΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ
Την επόμενη
φορά με
ΣΗΜΕΙ0
ΑΜΑΛΙΑΔΑ
αμπδέν...)
τον Τάκη!
Εξιχνίασn
διακεκ . κλοπν
ΕΡΕΥΝΩ
&ΠΡΟΤΕΙΝΩ
AnO TO 193s
Ακαλό
Αφιέρωμα στον αγρότη
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
14:30 & 20:00
Μαλλιόηουλος!
ΣΕ 24-48 ΔΟΣΕΙΣ
www.malliopoules.gr
i lR Π
Ποιες οι οφειλές
στη ρύθμιση
ΤμέSκαι Ποδτητα
στα καλύτερα τοus
16 M.EG. .ON-T
ENOem-29200
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΝΜΑΤΟΝ
ΠΑΡΟΥEΙΑΖΕΙΟΚ ΕΑΝΗΣ
nanayorς Δ na snομέες -neΡΩΝ Σ),
πΤΚΟΙ Η rwA 1441031411 . 1
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΠΤΟΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
AΠΟ ΤE
ΟΣΕΙΣ