Πρωτοσέλιδο Πολιτεία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΧΑΙΚΗ

Πρώτα ο Ήφαιστος,
μετά η Μπρέσια

ΠΟ

ΛΙΤ

ΕΙΑ

tch
27
.12

.20
19

Με
σε πολ

λίγεις θα ύ όμ
www.m
atchne
Τσ ς ημ αφήσ ορφ
ws.gr
γη ακαλ έρες ει ες αν
το
I em
αμ
σμ μένος ογιά ο
ail: inf
νή
Β 20
[email protected]
ακ ου μ ρέ ννης ασίλ 19 σε tchaxa
∆ όμ πάσ φερ , αξ ης
ias.gr λε εν εί η πολ κετ ι το ιολο
υ
Α

ΑΠΟΛΛΩΝ OSCAR

π

Μπροστά του «Γολγοθάς»
για να μπει στα πλέι οφ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

υτ να ύ
επ αί ι τυ καλή χαΐα συνδ ιτυχ α χρ χα
έπ ς,

αι
αρ μ
ία όν ίο
κα χνίδ πολ ια ότι ου ια
Δ.
σί
νε τηγο ια τω λά σφυρ τα τε α.
Σ
τα
σπ
πα πανό
ρα ς:
μέ «Η
νε
ι β φα
αρ νέλ
ιά» α

ΠΟΛΙΤ

ΑΧΑΪΑ

ent
er

Τι ‘χες Γιάννη, τι ‘χα πάντα στην Παναχαϊκή. Για πολλοστή φορά η ομάδα βουλιάζει σε διοικητικό αδιέξοδο *Η επιλογή
Μακρίδη και η συνάντηση των Συμμάχων

Ένθε
τ
ο
Ma

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Σ

ΕΙΑ

Ο
Δη
μεγ ι να ριώ ν εθ ου ίζει λέ
ν
ς μή
Le άλα αρ και νικώ δαία με
επ φο τρης
ag
γε
οχ
ρέ
Σπ
λο
ές
ue σαλό ί η δεν ν
γικ - στ ς -κα ανός
.
Παρασκ
κιν
ό
νια ώρα φαί
έχ
ην ι
ευή
στ όμαυ να εν Πα μάλισ ει δο
τη
31 Ιανο
ην
ρο
να
δι
τα
υλ
ς B για τα
«Σ
υαρίου
ίγο «Πολ υς, αφέρ χαϊκή σε έψει
as
2020
να
υρ
ιτε κάτι
δύ
Λίγο
ετ
πο
ke
,
Πα στην α τα ία». πο αι για οπότ σκολ λt
-π
υ έδ
Βε ολύ
ε
ες
το
φτ ναχα ομ πράγ
το
ειξ τους είν
άδ
βά
αι
ε μι
απ
Για άσει ϊκή κα α, μα
κή ύλα αναμ
λε
τα
λώ κοκΠρ ό τόσο ι κά
χίσ μένα ούτε ι η όμω δε
κα ΚΑΕ με το ενόμ
ντας
χρ
ν
ι
ει
Όσ
σία οέχε
νω τω,
ον ς μιλά είν
Άλ λογικ αναμ ν Ιω ενο
όσ η Πα στα
ο πι
Πά ο για
πρ τω ι η ομ ρίς να
να μισά ιά ακ με αι ρό
νό λωστ ά, ένον νικό ήταν
μη
τη
ν
ο δυ χα
τη όμ
σε τρα τον
για διμε προπ ε, δε αλλα ται Νικα το
βα οσπά πλέι- άδ
χρ ν εγ
η δε
κα
ι
Ο
να ϊκή πρ ς.
τη
νε το πα ι κο Νίκο
τη του, 7 νίκ ον ν είν γή με ραγδ ίας διαζ
τά
γο ριά κα θειά οφ α να ονιά κα
ν έχ ν
ργ
.
τα
ήτ
μπ έπει
Πα Σπανό
Αρ ασ ρα ντά Βετο ς ομ αλλά ες σε ητή,
αι γαλο αίες καθώ ύγιο
ει
Φυσ ευ ι δε της, και πει
λε
ορ
άδ
μι
ία
ίψ
ση
στ
εκ
εί να
στ κέστ
το κρό στην ύλα
ας κα 10 που μόνο μέ διοι ς στ του
νε ναχ ς θε
ει
ρα ικά
κα συ
απ ν πρ η φα εί να η δι
ού
υ.
για οικο που Λουκ ι το παιχν σημε το τοχο κητικ ην
Νί
ι να νε
έπ
σα ηκε μό
αυ ό
νέ
αδ
ιδ απ
στα χίσει αϊκή ωρε
ν επ
το
γέ τις
ές αθην κου
ά αν
μη - το ιαίτε ’ τον τό τώρα ει να λα κάνε ικα
ίδ ιω διαζ υ.
εξ
ν
μικρ νειά τελε Μαυ τίστο ια πο τέον ύγ
ιβεβ νο μι
.
ρα κα το
διεκ πλέ δυ πρέ ί ότ
υπ είναι ι τη ελ αϊιο
πρ βάρο ο πρ θένα ξέρο
άρ
ίξε
ό χρ του υταί ροκε ιχο
υ βρ αφ με
ν
λη λώντ
ξε πολύ
ις
μέ
νω δι ι-οφνατά πει ι η
ον για ες ημ φα με το έθ ήνει τον
Όσ οπον ς»,
όε
οι υν
ι απ
νη ας στ
ικό
δρ άν πο
ήτ
λίδ
τις
πλ
ν κο ηκε τον πατρ
οπά μπ κήσει κα , να να σ
με ο για ητή.
αν
θρ λύ
ος
διάσ γιο έρες η!
έο ην «Π
νε
πο ω
κα
τα
ρυ στον Ιωνικ ιρε ορέσ ότ ι έπ μπ υν τη
κα ς
το
λύ
τη ρτές βρίσ
φα
λό υ ση ποί
ια
ι
ν πα ολιτε
μα
,
για
ίο πάγκ ό
κε
είχ γράφ ημέρ ν ίδ
κώ της τεπό ει. ι πα ειτα ει
τα
πο δεν
πα
ρο ία»
κα
το
ες ιο,
οπ ε τη
υ δι θέ ι εκ
ίκτ ο
υσ
να
υ Αι νει όλ ι
κά Να ρα
όλ
ν τηκα
η
ία
ήρ λησε νέου
το οιον παρα ν παρό ες
τω μη πά να
γιώ ο
μο πει «λ
κη
δή
πο
υ
τις
υ στ όγ
τη
.
ν τη σε να σχ στ
«Κ στον πο μικρ λλ τι
πρ
ην
ά
ι
αυ
ην οι
διάφ εγώ κο τε για ή εν στ ακού οηγο
τή ολιά
ν
Πά προσ
κκ
ον
στ
η συ
τρ
γκ
ινό
πι όχλη τύ
ηκ ύα» ωπι
εκ ορ ακ
.
στ ριμέ α, όμ ούω μαυρ θανή ση πο, αν
κο
ην
ί κα
κα ο
νο ω
επ απ δε
ζή
Του Μίλ
θιτη ερώ », ς δε ι πλ πάγκ ιστρ ό το ν
μα
του Σπυ
ήτ ν
τη
οφ ν
.
ση αν έχει ηροφ ο.
ρόπουλ
ή
τη
ς «Πη απ γίνει ορού
ου
ολ άντη κάτι μαι
το χείλ
ιτε
ίας» ση συΠαναχα ος του
της Παν
γκρ
για του
αχα
Τε
ματικές ϊκή μετά εμού βρίσ
καίρ
ρά
ι πήρ ϊκής Συμ το
τις τελε
Ολ στ
κετα
εξελ
μαχ
γήσει
της ΠΑΕ αν την
ι η
με υμπι ια επ
πλέο ίξεις που υταίες
από ίας το περ
στον
ψυχου
δραβρίσ
Όταν
ν σε
ασμ
Σάκη φαση να
απ τις αν άδας ιτυχία
κετα
αποψίλωέχουν
δυν
Καλογερ
ό τη τίσ τη
ι επί
δώσ ένο καλοΓεγο
προς μάλιστα
ση του οδηνός που της ουσ αμικού και
είχε
τους
ν οπ το ν πε είχε
όπουλο ουν τα
τελε
μενο
ηνία
Συμμάχ προηγη
Να
την Θα
έμφαίνετα ίας κοντ
;
οία ιχες ρασμ η εκ
υταί
υς για
θεί
ά στη ομά
ους
δρ
κα σημε
ι
στ δαβρνα
για το ες επιλ
απ του
ν διάλ
ον ει η αδυναμίας την πατρ από άλλ η ενημέρω
ι
ογές άλλωστε
οκ
Ολ ένη ομή
βε τους ιωθε
του Σάκ
ους
απ΄ το αυτόυσηπά
ινή
όμ
νικός τμήμα (Μα
ξει
Κυ
του
!
νέ
πο
ύε
ισανυμπι
αρχ
ότι θα γκο α μόνος του Καλογερ ΠΑΕ, περ ενδιαφε ση
κρίδ
η
φρ ι το γονε ί ότ
ακ ριακ υ
χρ
δεν άντε ηγός
ης προ ΚαλογερΑιγιώ και
ρότο... κου όπουλο ί οικο
τερά ού ή στ διορ
απ τοΕδώ
και
ον
λοιπ
άψ οντίσ ν πα ίς το ι συνο
συ όποτικ οι
υ
νομικής
ιά όν
υλο
υ για
μπροστ ξαν άλλ Μπέζας πονητής νέ
ογ
ο γάνω
τρ
ει
ουυ αντηοποΠα
στ σε μι Ηρα
υς
λικ
ίοναπρέ Λε υπάρχει πί, όπως
Το
,
χε
να
Βάν
η.
γενι
ο,
ινό
έτ
ιες
ά
θε
ξεπέ
τραβήα πο ΣΕκλή
και
τα
σα
ά
στον
κόςτηδιευκλ ηςιαςγε- συλλματαί
ιγι πειλονα
ίδιοι
Φ ς Νύκ
σι
εμ συμ
ορατό ρασαν
άλ ύδ απα ένα μεγά έγινε.
ίμ
βού, όπ ν ταρ
τα
, η οικο
ώστ προπ ξίδεψ τρία
στ
ν θυν
όγ αρ
οι ης
πεΌπωλύ
ειο α κα ντηθ
μο νομ
λο ερώ
της ομά σπασμέ
κίνδυνο τα Πά
κα ο μποου
ιρίες ς «χ λουουΑργ Ακ δια μέσ
όριά τελε ατής)
ε η ον
αν πούλ
να για
ύρηαδ
ορ
τους ι για πρ
ου του
ι Σπ εί. Γιατ
τημα
δας,
ω υική
ωτάρείλίαναδίεμφ
ή αδυ
στ
όλ ητή
Είχε
. μάλιστα
ταία
τα έδω Λίβα
πλη τραι. υτκαι
αποφάσ την πιθα να Ήδ
ημ .
το
ν συ ς απ
αί
νομικού
η φι πλ ον μαν αποκλεί
υρ του ί κακά
ανίσόχι; ναμ
ανασα
το με
προ
ίες
τις δηλ
νήόνοργη ρώσ
τα
εται στική
φέρ
ουν οια εν ϋπά
Το ία
όπ
υς θλημ
ισαν
ν ουν
επαφή ηγηθεί
ντόμ ό τητηκε
λο έον Πειρ (!)θα
του
να εμφ
μπ
με ενδι
ομ στην
ου νυν ιδιο ψένα απο
τό ρχει
ερ ημα
α τη ώσε
» αγ φι
ξε
φυσ
διοί επίσ
με τον
άσ
όμχωρ αή του
λικ οι πλη
λο
ς έδ δυο εδώ
ώ
ωις
κτήτ
ανισ
δεν
νία στου αιμια
της
Πά ύ
ά, μικρ αφερθεί
ως ήσο
κεροφ
ς κιτου,
ωνισ
πα λαο
είν ςκαι
ά
η
τεί και
κη
Σάκη ικά η τελε
όμω τημα τώρα
παρ
είδα
Α΄ καιρ
ραουσ
ς Πε μευπόθεσ
ού
τη
για
πα τ τη ορίες,
τρ τρα Οι
ση ς ουσ
αι
ν την
τελε
Καλογερ Αιγιώ
εν
απ υν.
κα
θούν
υταί
ς
ίας
ό
ς
ςη
τικ τρίτ
δεν
ιχν ο ς
υόψ το ιαστικά
πα χρό
του
παπου όπωτα κοιν
παραμικ
τη κι
λό
α ό τα ινού κυ φωνές λευκ άκ
ιραινοτομπρ
λύσ
ν
όπο
ρωσφύ
άά της ίδιασχή
υ
μα
γο όμω
τρακό
ει
κλ
ίκτ
γο τικου κρίσ
τουήκόσ
βλήματα εις σε
τημα
ιμη
ς όλα ημ
ινή μαώτε παοστ
ρίαςν τηςς οι «εγγ προθα υλο
ς βα ριζα
ς ,
κο τεχν οφπλη
τρ ά ες
αγωνιστ ρή διάθ
έρ ομάδας που
μου
αδιά
δείχνου
νό να εκείσυ
ς απ διοι
ορ θαίν ισοπ
ς Νίκητιινό τηςτηκαι
α,
όπουρυ -επι
Πλέον, της ομά
της Παν
, για
ρύ το .
φορ υητές»
ικά και εση
ουν αλ για
να γιαδημο λλόγ
φα ικοτέλο
εί
α.
δας.
ύ,
οσ
κο κόσύ ς Ολλογικά θα ν θα έχει
εδώ
μεγά
με
και
υςαχα
να
κα
μη
οικονομ
ία
τημα
λλ ιαλ,υμ
τοϊκής Μ σήρ
και
καλ
τά
λο αυτό
σιδο- ου ία δι πο μια
ι συγ
νικά
μεό θα
λή . πά ογ
πλανάτα αρκετές
πιάδω ζήσουμε ...
πρ προοπ
κα οικη υ δε συγκκεκριμέν
ερώ
ς να ρλ ο ναπάν
ναχα
το είναι
Παίζει
οχ - οιηθΝύκ
μέρες
ι στις
ταρ
αςστο κου ένα
ϊκής
εκ
ο,
ν
ωρή εί ι συ
να δοθ ένα βασ
τάξε
υιοθ ριμέ η απάντησ
αρμόδια , το οπο
Απόσή νεηςτικ
φάρ
και
Μέσ και... μπά είναι πο βραά Τζιμ
εί
ις
σε
ι
τη
α
υ
πώ
των
η.
ικό ερώ
ίο χρή
σε αυτό λα!
κα
ετρ νο
με στιγςμή στελ πού
ι.
Κι αυτό χείλη.
την
φέρ
θ΄ είχ
ρα
ζει απά φίλων
πόρτα
έχ είτ
αι
της
, αφ δεπου
Τη ϊκή νει και πάλ τον κυκεών όλα ε
ν
οη Καλ
ντησ
ρια και είναι ένα
ϊκής
το ογερ
την υπ
με μια γιαού
ης από Παν σφ στο προ ι με αρν
α προ
και μον
υ
ποιες
επό
άρμενη
όπο
νι
έχου
πολ
ρα
βλη
είν
σκή
ητικ
τα
εγγυ
υλος
Παρ
ύ προαι χει ημέ
ζό
ν
ήσεις αδικό: Με
ρα ασκευή νιο, τείν ό τρόπο μάτων που
άνοιξε
σεκ
ρα
στήρες.αρχίσει να
Βασ μνιστ
πιμια ομά
ει να
την Παν
εν ική γίδρά
ποιά
εμφανίζτική
δημ της Παν
δα 31 Ιανουαρ
ξεχα
κριτ
δα παρ
Μετά
αχαείχε ίλητον ου
στεί
οντα όσια ανα αχαΑπόπλλω ση,
το με τον
το
αγόντωήι οι πρώ
φορ
δοσφαι ταξίδι
υ ει εντόίου υπάρχει ότι σήμενα Λάρ
ά,
αμ ο ∆τηνΓι15η
ν
αν ολύπ
τοι...
κο (4μ. ς έδρας και αγωΠάτρα, ριστή Τζιμ αστραπή
μνηευμούνιαγω
ειρο ισας
εκ βος βαθ
κό νιστ
του
- μ, ΕΡΤ αγώνα
πού
τε ς βρίσ
στο
το (μαζ
που ική.
προσκή ρ με συν παλαίμα
υΟι φιλοξενο
Sports) με
(64- τός έδ ξης
υ Α ρι
άττονκοντ
αι στη
ί με
νιο ήρθ εργάτες χου ποαρκετά
λο
ίολο
ικοςΛεβ
ρα
Πέτ 53) Οι
του
εο
υ ν 3η θέσ ύμενοι με για
αδε
επιχειρη στην
ς πιο
η της
26
ιακό),
κοκ
υχαμηλάθρ
ήτ υχε στθηκ
κατά
ματίας
(8η
ενώ
ην επκινό
ί τημαυΑγ
αν
αν
υι χθεςί-με 19 βαθ η Παναχα ταροι
23
Α στη
στ
ς Ε άς
ν Αγυ
υπό
μού
ϊκή
πόν τις1 ΕΣΚ
ο ότ
το
ιά
ΑΠ
για τελε μεσημέ ς).
Αν για ι το Νέω
οδη
ρι προ
Α-Η του
πιο ντο
υταία
Ντίν
υςου γίες
που δρέα την σήμ
πον
. προπονητήφορά και ήαξ στη καΣπυρόπ
ερα
ουλου,
τε απ Παπ ομ
δεδάδ
πάλι
ι
ομέ ιόπ ν Αγυ
ρά
οχ
ενώ της ομά
ι- ιά προβλέπ
αδ
ρων α νη
η ατμό
δας
στ
το μαζι
Στα
εται
σφα
ιο αιρέ ημοργ
ανω κή παρ
χέρι
διπ τη ητρί υ μένων οπαουσία των... καυτή με ιρα
πρόκρισ α του
πλέο
λό σε μ ου
δών.
κοκκινό την
της περ η στα προ ν κρα
,
το
τάει
ε
μαυημιτ
ασμ
ο
ντας
20 ένα
ακόμη ένης Τρίτ ελικά του Προμηθέας
19
ης
της β΄
Euro
δυο
.
την
cup
αγωνιστ επί της
φάσ
Βενέτσι μετά τον ιστορική
Όμω
ης.
ικές
ς,
θρία
α στη
για να
για να
αυτό στον Προ
μβο
ολοκλη ν Ιταλ
διπλό
μηθέα
ία,
ο νεοα επικρατήσο
κάθε
ρωθ
ποκ
εί η αυλέχο- ο
υν, ενώ
παιχ δια χειρός δεν ξεγε
νίδι
Προμηθ τηθείς
έχει.
λιού
αία
Μαυ
χρό
που
Έτσι,
ροκεφα νται από
έας είχε σέντερ Τζόο νο συμ
(Σάβ
η προ έρχεται
μετο
το
λίδη
βατ
πάρει
υνς.
με
Η «κα
στο Λήμ ο 1 Φεβ σοχή πλέο τη ξεχω και κοιτ τεράστιο
δραματι Στον αγώχής θα πάρ
υτή»
ρουαρίο
άζου
ριστή
ν
ει και
Όμω
να του
κή νίκη
της Λήμ νου για
σημασία ν το
ς και ρεβάνς με
υ - 17.4 έχει στρ
το
(75-72). α΄ γύρ
αφε
κατά
του
5μ.μ
μηθέα νου εκμε πρωτάθ
ου
Προ
γενική Μπρέσια
.) παιχ ί στο αυρ που
ταλλ
λημ
βρουαρ μηθέα
νίδι με
ευόμενη α στο
μένο έχει φτά
ιανό
είναι ομολογί
σει σε
Δ.
ότι θα
τον Ήφα
α το
αυτό
λαστήρι ίου, 7.30
Όμω
ψάξ
απόστα τις τελευταίΤόφαλος.
της ερχό πιο σπο
μ.μ.)
ς, οι
ο του
Η ομά ι- κύρ
εντό
ες
γηπεδοει για τη νίκη ση ανα
υδα
πνοής ήττες του δα να ιο λόγο να Δ. Τόφαλο ς έδρας μενης Τετά ίο παιχ
ύχοι
με την
νίδι
του Γιατ-υπέρβα
καλ
ςη
και είνα Προπάρει
Μπρ ρτης (5
τη νίκη πατρινή
ρά είνα ση.
Αν τα ύψει και
ι δεδ
ομάδα έσια. Στο. Φετο
οκατα
ι το ακλ
8άδα,
φέρει -6 (63-57) και κατά
..
θα
όνητο
της ήττα δεύτερο κληθεί κοόμω
θα βρε
φαβ
μπο
κατά
ς
προ
θεί αγκα ς της
αν μπο
ρούσαν
ορί
έχει
τερά
λιά με στον πρώ ρέσει,
να απο να πάρ
στια
την πρό
το γύρ
επιτυχία δειχθού ει τους
ο.
δυο
κρισ
ν αρκ
.
η
βαθ
στη
ετοί
για να μούς που ν
θα
έρθει
αυτή
η

Σ

Ma
tc
h..
.c

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΙΔΙΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΓΙΑ
ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Που
τη

Πα
οι ναιγ
φή ιά
με λειο
ςα ς
λλ : Ο
αγ ργ
ής ιάζ
κό ου
ου ν
τς

MA
«Π
TC
ρο
H
ΑΧ
σω
ΑΪΑ
πικ
Σ
οί
λό
γο
ι...»

29

δώσ
ατε;
Τρ
ία

πο
ύλ
μα
νπ
ήγ
αν
...
ΣΕ
Φ

Ποιο
Ποιοςσημεριν
ό
Το ντ Απόλλω ματς;
ξεκιν έρμπι έχ νας;
ει ήδ
Πανα ήσει για
η
τη
κάθε χαϊκή κα ν
έξω χρόνο, παι όπως
απ’ τις
ίζε
γραμ ται
μές…

Προηγ
είται
ο Ήφ
αιστ
ος, ακ
ολου
θεί η
Μπρ
έσια

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9 � ΤΙΜΗ 1.50 ΕΥΡΩ

«ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ» ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ

10χρονοι στην Πάτρα
εθισμένοι στο Διαδίκτυο!

Σ. 3

Κώδωνα κινδύνου κρούουν οι ειδικοί
επιστήμονες. Ακόμα και 10χρονα
παιδιά εκδηλώνουν σημάδια σοβαρής
εξάρτησης απ’ το Ίντερνετ.

Ο «ΤΟΞΟΒΟΛΟΣ» ΗΤΑΝ Ο… ΠΑΠΑΣ ΠΟΥ ΑΡΠΑΞΕ 150.000 ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑ

Σ. 4

Οι (δήθεν) παράνομοι οίκοι ανοχής και ο αστικός θρύλος για τις φοιτήτριες

ΦΑΚΕΛΟΣ

πορνεία στην Πάτρα
Η «Πολιτεία» ανοίγει σήμερα τον φάκελο
της πορνείας στην Πάτρα ανατρέχοντας σε
μαρτυρίες, σε έρευνες και σε επιστημονικά
δεδομένα. Πως, στα χρόνια της κρίσης, οι
Ελληνίδες υποσκέλισαν τις αλλοδαπές.
Το προφίλ των πελατών, η ηλικία τους, οι
τιμές, ο ετήσιος τζίρος και οι λόγοι που εξωθούν στην πορνεία μια νέα γυναίκα.
ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΔΗΛΩΝΕ
φοιτήτρια της Αρχιτεκτονικής για να διευρύνει τον κύκλο των πελατών της. Μύθοι
και πραγματικότητες για τον αγοραίο έρωτα
στην πόλη.
Σ. 18-19

ΘΕΙΑ ΜΗΝΥΣΕ ΤΗΝ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΓΙΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ
ΠΟΥ ΕΦΤΑΣΕ ΤΑ 100.000 ΕΥΡΩ!

ΕΠΟΝΤΑΙ ΝΕΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΟ ΣΗΡΙΑΛ
ΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ

Ο Εμφιετζόγλου κλείνει
ραντεβού με την
Επίτροπο!
Με άλυτο κουβάρι μοιάζει το έργο
της Πατρών-Πύργου. Προβληματισμός και για τα διόδια που θα είναι
κοντά 10 ευρώ μ’ επιστροφή για ένα
δρόμο 75 χιλιομέτρων.
Σ. 2, 17

Η ΑΥΤΟΨΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

Τι είδε στην Ακτή Δυμαίων
ο Αρχηγός της Αστυνομίας

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από
μεσολάβηση τρίτου συγγενικού προσώπου και
εκδικάστηκε στο Τριμελές Εφετείο Πατρών.
Σ. 15

Τα κινητά τηλέφωνα «πρόδωσαν» σπείρα
που δικάζεται στο Εφετείο Κακουργημάτων
Στο εδώλιο 22 άτομα που κατηγορούνται για διακίνηση
ναρκωτικών σε περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και κυρίως στη
Ζάκυνθο. Τα συνθηματικά και οι τιμές πώλησης.

Σ. 6

«ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ»

Εγκαταλείπονται οριστικά και οι παραμικρές σκέψεις για κέντρο φιλοξενίας
προσφύγων στην Πάτρα.
Εκτός «χάρτη» η περιοχή.
Σ. 5
Τα κορίτσια που
ομόρφυναν το
Καρναβάλι μας.
Μια μικρή
αναδρομή.
Σ. 14