Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
Σήμερα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ENOIKIAZETAI
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
ΓΟΛΕΤΓΑΤ
ΣΕΛΙΔΕΣ
PΟΦΕΣ
ZHTEITAI
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
( urνuς
Ενα .
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΜΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
Κωδικός 8711
Hellenic Post
Ετος: 8ο-Εγνατία 64-Τηλ. 2310 240 652-FAX : 2310 242778 ΤΦ:1E-ΑρΦύλλου: 1682 Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020
Δθεσσαλονικης
Συστήνεται Ομάδα
Ευταζίας και θα ρίχνει
πρόστιμα!
>>>> 4η
0 Θθεσσαλονικιός
Ορέστης Καλογήρου,
προτεινόμενος νέος
Πρόεδρος ΔΟATΑΠ
5>>>8η
Αεροπορικές γραμμές.
Ποιές θα επιδοτηθούν στη Θεσσαλονίκη
Η Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας στην
28η AGROTI CA
>>>> 5η
Χρηματοδοτούνται έργα σε σχολεία στο Δήμο Θεσσαλονίκης
>>>> Τη
>>>> δη
Σχεδόν 600 συλλήψεις για παράνομη
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
ENOIKIAZETAI
άσκηση υπαίθριου εμπορίου Το 2019
Σε 592 συλλήψεις για παρά - 41.810 προίόντα. Επιπλέον
νομη άσκηση υπαίθριου εμπο-| έγιναν 13.058 έλεγχοι σε καταρίου προχρησε στη διάρκεια | στήματα υγειονομικού ενδιαφ
του 2019, η Διεύθυνση έροντος και υποβλήθηκαν 465
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης . μηνύσεις , εν επιβλήθηκαν 3
ύμφωνα με ανακοίνωση, έγ- διοικητικές ποινές σε ξενοναν 4.272 έλεγχο για παρά - δοχεία και 111 διοικητικές πΟνομη άσκηση υπαίθριου εμπο-νές σε λοιπές τουριστικές
ρίου, σχηματίστηκαν 97 δικο-επιχειρήσεις
γραφίες και κατασχέθηκαν
γραφίο 33τ.μ. επίτης
οδού Εγνατία 64
και Βενιζέλου
( 2ος όροφος) κατάλληλο
για γιατρούς , λογιστές,
δικηγόρους κ.ΤΑ.
Πληρ. Τηλ. 694 324461
ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
C 2316 018 019
O 6977 298 697
[email protected]
ΝΙΚΟΣ
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
SOXIm ποερ ΙΝo Suy Ε
SKPATZ
ΛΟΤΟ Τ Xrα
Created by Universal Document Converter