Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Ιανουαρίου
Κδιμερινή οικονομική ειδική ερτμερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ: 6976
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ - Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Ανατροπές
στην εργασία
- Ψηφιακό ωράριο,
nλεκτρονική κάρτα και
καττατοs μισθός
Επίδομα γένναs
Ολes οι αλλαγέs Πou έρχονται τέλη Φεβρουαρίου
Αλλάζουν όλα στη
διαδικασία για τη δήλωση γέννησης πa διού και οι διαδικασίες
για το επίδομα γέννας
θα ολοκληρνονται
ηλεκτρονικά.
Τέλος στη γραφει.
οκρατική ταλαιπωρία
από υπηρεσία σε υm
ριάκο Πιερρακάκη στη
Βουλή , στη διάρκεια
της συζήτησης για το
σχέδιο νόμου για το
επίδομα γέννησης η
νέα διαδικασία θα ξ .
κινά και θα τελεινει
μέσα στο μαιευτήριο.
Ηλεκτρονικά θα αναζητούνται τα απαιτούπιστοποιητικά
βάζοντας τέλος στη
γραφειοκρατία που τα λαιτωρεί τους πολίτες .
Αναφερόμενος στην
αυτοματοποίηση της
δήλωσης
Μία σειρά εργασια κν αλλαγν προωθεί
το Υπουργείο Εργασίας το επόμενο διά .
στημα . Σύμφωνα με ρεσία για το επίδομα
πληροφορίες
Dikaiologitika
αμέσως μετά την ψήφιση του σχεδίου
νόμου για το ασφαλι .
στικό , μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου
υπουργείο Εργασίας
συνέχεια στην 11
s02952
Υέννας και τη δήλωση
γέννησης
παιδιού.
Πλέον ή δήλωση γέννησης Παιδιού θα ξε κινά και θα τελεινει
ένα παιδί γεννιέται
χρειάζεται να συγκεν- παράδειγμα στο δημοτρσουν οι γονείς μια τολόγιο, ΑΜΚΑ , στον
σειρά από δικαιολογη τικά: να πάνε αρχικά
στα ΚΕΠ , έπειτα στο
ίδιο το μαιευτήριο για
τη σύνταξη μιας βεβαίωσης
Επειτα στο ληξιαρχείο δια το μόνο που μέχρι
για να συνταχθεί η Λη. στιγμήςς έχει απλει
ξιαρχική Πράξη Γέννησης σε προθεσμία
δέκα ημερν
έπειτα χρειάζεται να
γίνει η δήλωση της
γέννησης στους υπόλοιπους φορείς: για
για τους γονείς μέσα
στο μαιευτήριο , με
μόνο απαιτούμενο διγέννησης
παιδιού στα μαιευτήρια, σημείωσε ότι είναι
μέρος μιας ευρύτερης
στρατηγικής. "Να χτί
σουμε ένα ψηφιακό
ασφαλιστικό
του Πατέρα ή της μη.
τέρας και βέβαια και
στους φορείς χορήγη.
σης ειδομάτων.
Από όλα αυτά τα στάφορέα
καιολογητικό την ταυτότητά
διαδικασία αυτή θα πε .
τους . Η
Ερευνα: 8 στουs
10 εργοδότες
δεν βρίσκουν
εργατικό δυναμικο
ριλαμβάνει και την κράτος που θα είναι
απονομή του επιδόμα
Υέννησης .
απλό,
αποτελεσματικό για
όλους.
έτσι αυτή τη νέα διαδ
κασίαν , τόνισε.
Τι ισχύει σήμερα για
γρήγορο και
τος γέννησης, η οποία
ολοκληρνεται
Θεσπίζουμε
φθεί ήταν η δήλωση
στο δημοτολόγιο . Όλα
τα υπόλοιπα είναι μια
σειρά από γραφειοκρα.
τικά βήματα τα οποία
συνέχεια στην 10
ηλεκτρονικά.
Όπως ανακοινθηκε
από τον Υπουργό Επκρατείας και Ψηφιακής τη δήλωση γέννησης
SKILLCOmN
Διακυβέρνησης ΚυΜέχρι σήμερα όταν
Η εφορία
στην Ψηφιακή
εποχή
Σχεδόν 8 στους 10
εργοδότες στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν
δυσκολία στην κάλυψη θέσεων εργα .
σίας , σύμφωνα με τα
ευρήματα της Ετήσιας
Διέθνούς
Έρευνας
Έλλειψης Ταλέντου
της ManpowerGroup
για το 2019.
'Η διαμόρφωση του
σχετικού ποσοστού
στο επίπεδο του 77%
αποτελεί, σύμφωνα με
συνέχεια στην 2
- Πρόστιμα για όσουs δεν αλλάξουν
ταμειακή μηχανή
Σελίδα 9