Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
nou αγaπa
τον τόΠο του
Πρenei να ξέρει
να δυοαρεοτεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ειοιήτις. Εκδτης- Δanθντής BAL ΕΑ Εioς 50- k φlo ft Τμή 00 αμά Παμακεή 31lahuepin 290
0Κ. ΜΗΤΕΟΤΑΚΗΣ
ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ
ΣΥΡΙΖΑ
Ενα ανόδο nόγοu να
ονοφεροον, όταν οι σεναριογράφοι της κου.
μουνδούρου με to α
opo λanoμό του . to .
ρήκαν ευκαιρία
Γράφει ο
Αρες Τσελίκος
ΑΛΛΟ είναι οι κοημο
ΥΡΙΖΑίοι στα
χάλια nου βp οκονται να κυ
ΚΛοφορήσουν σενάρια
με θέμα τmv anouσία
του nponν noueunoο κα οι ουτanaτες του!
νού Αντνη Σομορα ano δολογίες να κατευνο
τmν ψηpοφορία εni της
τpononoyaς για το noδόοφαρο .
τSγaλov μενάno κα - του ΣΥΡΙΖΑ Dου στοχύμοσκοηκ και εκείνο
μό nu δεν φφισε ο Σα
μούν να unoσtnpioυν
α όυ ο Σομορος θα pi
ξι τον Μητooτoκη ή όυ
θα γίνεi διόonoon και o .
Aες τέτοες βhακtiες .
Προonaθούν με μηουρ .
οουν tκ αντιόpoσεκ . και
είνoι nonΜς . nou nο
κάλεοε η nuoKonoimon ότον η ΜΑ καλnoει δη.
notνouν.
pνεχεua στη σελ
Ο ΑΛ. Ταίηρoς.
μορός την τpononoyia..
Η ΠΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ (ΕΠ)
ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΟΒΕ BRΥAND!
Της rpoίriφε Aοφοος tων nuiov 13 μεγάο δδopoτ
sυτou κατή κοoνα σο στνμότν σρόοματar mό αναοηon
Πλωτά φράγματα , εμπόδια
για τους μετανάστες
Που επιειρούν να περάσουν
στα νησιά του Arγαίου
Eueng Αnό συνooeruος nωοpατoο xn τς μορος μου
nonuootoυς nuun μου urrpoς κας toν wov μευ στον tuέο
οος πuσuν, ea μου τpoκίn ooτn tων αoeεiν μου ε u
σες μκαό uwrpenpn
ννχεστη μα
ΙΤοεφα Ονο ΕΙΚΟ
Μου Σηίο Ελύα m Καp
Mιντίnς Κoτd η κοήία ας τιρινς τρολπ nας
Ένα ακόμη
θετικό βήμα
Πρόσθετη
μείωση 84.
για τον ΕΝ.
ΦΙΑ στις με
ouiες και μικρές Περιου .
σίες , noυ δεν
θα Ψαλιδίζε
ται αnό tις
Κατοδύκn της touρκκής
rpornnτιος εέφp .
οoνο raoς rpotopoς Ε.
μανουεη Μαρoν και ο
npuθunouργός Κυριάκος
Μητοοτκης , μετά τη συ .
νάντοή τους στο Εητ ο
600 nonoeteoνoν noro
για συναντihn ψη oε μο
ευpeia γκάμα θεμάτων. a .
nό ta c0νικά μας οέματα.
o pooouικό , mv oo
νομία anό και τν κnua .
ή aMon.
αυξήσεις των αντικειμενικν αξιν
εξήγγειλε υπουργός Οικονομικν
Χρήστος Σταϊκούρας , μιλντας
χθες το πρωί σε τηλεοπτικό σταθμό.
| σννέχεια στη σελ 9
Ευνέχεια στη σελ