Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0ια Ψόχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Στον Αρχηγό της ΕΛΑΣ
Δαβάκης για τη δημόσια
ασφάλεια στη Λακωνία > σελ8
Εορτάστηκαν
οι Τρείς Ιεράρχες στον
IN Οσίου Νίκωνος >σελ 10
Κατασβέστηκε
η φωτιά στον Ταϊγετο αλ7
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 | Ετος 24-1 Αριθμός 5818 | Τιμή φύλλου 0,50Cε
Τηλ 2731081253 Fax 2731081250. e-mailinioPakonikos gr . www.lakonikos.gr
Ο δήμος τοποθέτησε αγρό- μετεωρολογικούς σταθμούς
Ο Αλέξης Τσίπρας
στη Σπάρτη
Ομιλία
στο Πανεπιστήμιο
αΕργαλείον ακριβείας για
τους αγρότες στον Δ. Ευρτα
Στην ηροσηάθεια της να λει τουργήσει τις υnηρεoίες του Γε ωργικού νσττούτου Αστερίου, η
νέα διοίκηση της Κοινωφελούς
Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου
Ευρτα Ευρτειος Πολιτεία
ηροχρησε στην ηρομήθεια και
τοΠοθέτηση τριν αγρό- μετεω ρολογικν σταθμν , με τη συν δρομή της Δημοτικής Αρχής, δια
του δημάρχου κ. Δήμου Βέρδου,.
Ο οΠοίος είχε δεσμευτεί Προ εκλογικά γι' αυτό το έργο.
Όπως οναφέρει εκ του ΔΣ της
ΚΔΕΔΕΕυρτειος Πολιτεία- ο
Πρόεδρος κ . Ζάχος Μηούτοαλης.
*πρόκειτοι για ένα όρτιο λειτουργικό σύστημα, το οnoίo θα συλλέγει δεδομένα noυ θα
αξιοποnθούν , ηροκειμένου να
περάσουμε anό την συμβατική
γεωργική καλλιέργεια στη γεωρ
γία ακριθείας.
Ανοιχτή noλιτική εκδήλωση
με ομιλία του ηροέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣΥΜ
MAXIA
ΑΧΙΑ και τέως πρωθυΑλέξη
Μεφ Ισίπρα
διοργαννει στη Σπόρτη n
Πουργού ,
Νομορχιακή Enτponn Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, Η
ομιλία θα ηραγματοποηθεί τη
Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου και
ρα 7.00 μμ στο αμφιθέατρο
του Πανεπιστημίου Πελοnoν .
νήσου (Λεωφ . Βαλιτη και
Πλαταιν ).
Η εκδήλωση εντάσσεται στο
πλαίσιο της ευρείας πρόκληPA DIVrdo
oυνάτιο σολ 9 Τους στόχους του συστήματος αναλύει ο Ζax. Μπούτσαλης
150.000 ευρ για την τουριστική
προβολή του Δ. Σπάρτης
σης nou έχει απευθύνει
κόμμα της αξιωματικής αντιΠολίτευσης σε όλους τους
δημοκρατικούς και ηροοδευτικούς nολίτες με σύνθημα
-Πάρε τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια
σου" και το κάλεσμα εγγρα
φής νέων στο κόμμα.
Τεριλαμβάνει το Πρόγραμμα του 2020
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Δευτέρα 27 Ιανουαρίου, μεταξύ κής Προβολής
Συμβουλίου του Δήμου Σπόρ - άλλων , εγκρίθηκε ομόφωνα oπό έτος 2020, εισηγητής του oπoίou νάσιος Μκελόγγονος
της nou nραγματοηοήθηκε τη
δήμου για το μείζονος ντnολίτευσης κ Αθα Ελέγχεται η ασφάλεια
των γεφυρν
της Πελοποννήσου
το σμα το Πρόγραμμα τουριστι - ήταν ο δημοτικός σύμβουλος της
ουνέχεια σελ 9
Η ΤΟΥΟTΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Αnοκλειστικός Εισαγωγέας & Δανομέας των Προόντων ΤΟYΟTA στην Ελλάδα,
Εεκινά η διαδικασία συνεργοσίας της Περιφέρειας ΠελοΠoννήσου με το Περιφερειακό
Τμήμα Πελοηοννήσου του
TΕE για τη σύνταξη μητρου
Υεφυρν στο εθνικό και.
επαρχιακό δίκτυο της Περιφέηληροφορεί το κοινό και τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ΤΟΥOTA
όι η εταιρεία
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΚΟΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ
Προστθeεται στο υφιστάμενο Δίτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστν
της ΤΟYOTΑ Ελάς Πou δραστηριοηοίται στον Νομό Λακωνίας
ΤΟΥOTΑ
ρειας.
ουνέχεια σελ 7
Σης εγκαταστάσεις της στην διεύθυνση:
E.Ο. Σηάρτης Γυθείου 126, Σπάρτη
Τηλ. 27310-22677 / 26348
"Δύο ποιού καιρούς
του λέγειν
Γρόφει ο Αθ., Στρίκος
ΤΟYΟTA ΕΛΑΣ Α.Β.ΕΕ.
Εθν . Αντιστόσεως 48
152 31 Χαλάνδρι
noρέχονται όλες οι υπηρεσίες Συνεργείου & Ανταλλακτικν
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα