Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ENOIKIAZETAI
ΙΠΤΤΕΥΤΑΙ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚμΟKer
IωνεoM
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 31.01.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7284
27 χρόνια
ΠΑΝΙΑΛΤΙΝΙΑ
Σταϊκούρας:
Μείωση ΕΝΦΙΑ και εισφοράς αλληλεγγύης
Βορείου Ελλάδος
Δ. Κορλίρας :
Δεν ήταν μόνο οι μακροοικονομικές ανισορροΤίες
Η εμπειρία και τα διδάγματα
E της δεκαετούς κρίσης
ΔΕΛΔΗΕ: Απεξει το
δίτυο δανομής τις
300 ξειτρικνητα
φήμητα
Δεν ήταν μόνο οι μακροοικονομικές ανισορροπίες , Που συνέβαλαν
στην εκδήλωση της κρίσης αλλά και σημαντικές παθογένειες σε διαρθρωτικά επίπεδο, τόνισε Ποιοι είναι τρα οι τομείς προτεραιότητας
στο πεδίο των δημοσιονομικν μεταρρυθμίσεων.
<Η ελληνική οικονομία συγκαταλέ
γεται α αυτες και επλήγη ιδιαίτερα
FAMAR
a σ τη
Φουρλής: Από 31/1 σε διαπραγμάτευση οι μετοχές από το Stock Option
ένταση και διάρκεια σε σχέση με Τς
υπόλοιπες ευρωπακές οκονομίες,
σημείωσε ο Παναγιτης Κορλίρας
Προέδρος του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου σε ομιλία τυ
με ΤΤΑΟ: "Η εμπειρία και τα διδαγματα της δεκαετους κρίσης στην
Ημερίδα του Εθνικού Κέντρου
Δημοσιας Διοίκησης και Αυτο
διοίκησης (ΕΚΔΛΑ)
Η FOURLIS ανακοιννει ότι Την Παρασκευή αύξηση Του μετοχικού της κεφαλαίου κατά
31 Ιανουαρίου 2020 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνν των 197.647
νέων κοινν ονομαστικν μετοχν της
ρείας , Που Προέκυψαν από την πρόσφατη 476.843,15 ευρ υπέρ Το άρτιο.
160.094,07 ευρ , Που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των νέων μετοχν ( ήτοι
197.647 μετοχές x 0,81 ευρ ) και κατά Ποσό
Σμφονία ΚR
με Elements-tork γα Τη
Εται3η
FAMAR
φμπκινήριαν
αδαημνματύστε
Νε ιμονια
1,91%
Πάνω από τα 18,8 έκδοση
δισ. ευρ διαμορ-σήμερα το Πρωί
φθηκαν οι Προσφορές των επενδυτν στο βιβλίο 2,5 δισ. ευρ.
της ζήτησης από πέριξ του 1,9%.
χθες δόθη κε σχεΤικό mandate σε
Paribas,
Barclays, BofA,
Goldman Sachs,
άνοιξε
επενδυτές Σύμφωνα με την
Αθήνα οδηγεί σε μείωση πρόσκληση στους
τελικά
κόστους , επενδυτές,
άντλησε
Τίτλος ωριμάζει
αρχικά στα Mid
Swaps
μονάδες βάσης και
στη συνέχεια στα
Mid Swaps + 165 σμός
μονάδες βάσης , χρα στις 4 Φεβρ175
άνοιξε
στις 4 Φεβρουαρίου
εν ο διακανονι- αναδοχή
Hαγορά
δεν αντέχει νέα φούσκα
μοθωμάτων
Οι αρχικές σκέψεις
για την αποτίμηση
του ΤΙΤλΟυ (IPT)
νωρίτερα
ΟΔΔΗΧ για την
Morgan για την
λαμβάνει έκδοσης που ωριμάζει Το 2035.
έκδοση 15ετούς
ομολόγου .
Swaps
μονάδες βάσης,
ωστόσο , η έκρηξη
με αποτέλεσμα η
απόδοση να αναμένεται να κινηθεί Σημεινεται ότι
ουαρίου 2020.
Το βιβλίο Προσφορν
TO 15sreg
Created by Universal Document Converter