Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΕAΕΕ: Αποζημισεις 6,4 εκατ. ευρ από τις πλημμύρες της 24ης Νοεμβρίου
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
IKONOMIKH
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 996@ote net.gr
ΑΦ. 5654 Παρασκευή 31.01.2020
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Προύπολογισμός
ΕΕ και Τουρκία
στο επίκεντρο της
συνάντησης
Μητσοτάχη
Μισέλ
-0,05%
Folli Follie:
>>> Τελ
>>> Τελ.
Αρνητικό επιτόκιο για δεύτερη
φορά στα εξάμηνα έντοκα
Νέα παράταση για καταληκτική συμφωνία
με ομολογιούχους
Η Τράτεζα
Πειραιός
στην 28η AGROTICA
Το Πολυετές Δημοσιονομικό
Ποόγραμμα ΠΑ , η στάση
της Τουρκίας στην περιοχή της
Νοτιοανοτουκής Μεσογείου,
ολλά και το ζήτημα της ένταξης των Δυτικν Βαλκανίων,
βρέθηκαν στο επίχεντρο του
δείπνου εργασίας του Πρωθυ
πουργού Κυριάκου Μητσοτάχη με τον Πρόεδρο του Ευραπακού Συμβουλίου Charles
Mchel στις Βρυξέλλες. Ο
Ποωθυπουργός έφτασε στη
βελγική πρωτεύουσα από το
Παρίσι, όπου νωρίτερα είχε
συναντηθεί με τον Πρόεδρο
της Γαλικής Δημοκραπίας
Emmanuel Macron.
Σύμφωνα με
Μαξίμου , το δείτνο ξεχίνησε
στις 21:30 ρα Ελλάδος στην
Συμβουλίου, με το κλίμα να
είναι ιδιαίτερα θεομό, δεδομένης της πολύ καλής σχέσης
των δύο αντρν . Ο κ. Μηπσοτέχης, ο οτοίος είναι ο πρτος
Πρωθυπουργός χρας-μέλους
της Ε.Β. που συναντά ο κ.
Mchel για το ΠΑΠ έκανε μια
εναλυτική συζήτηση για τους
πόρους που θα λάβει η χόρα
μας από τον νέο ευρωποίκό
ποούπολογισμό για την περίοδο 2021-2027
πηγές του
Office Line:
Ευρωπαϊκού
Αρογός στον Ψφιακό
Μεταοχηματισμό του ΔΕΣΦΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η Oice Line A.E, ο διεθνς τικό χρόνο - των δεδομένων
αναγνωρισμένος
λύσεων Cloud στην Παγκό - ανάκτησης σε ενδεχόμενη
σμια αγορά και Microsoft φυσική καταστροφή.
Country Partner of the Year
2019 για την Ελλάδα, υλοποίησε με επιτυχία πλάνο έργου από την Office Line , ο
Disaster Recovery, για τον
Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε
(AΕΣΦΑ) , ο οποίος διαχει - κόστους (TCO) των Γ υτο
ρζεται μία κρίσιμη ενεργεια
κή υποδομή για την χρα , δια
φυλάσσοντας την απρόσκοπτη συνέχειας στις υποστηρικτικές
επιχειρησιακή συνέχεια της λειτουργίες του Οργανισμού.
δραστηριότητάς του .
του με δυνατότητα πλήρους
πάροχος
Ποράλληλα οκ Μιπσστόης
αναπτύσσοντας το πολιτικό
σκεπτικό του , τόνισε στον κ.
Mchel ότι ως η πρτη μετα
λαϊκιστική χυβέρνηση στη
χρα, πρέπει να στηριχθεί
από την Ε.Ε. Στόχος του
πρωθυπουργού είναι η Ελλά
δα να ισορροπήσει, ανάμεσα
στις χάρες της συνοχής και
στους καθαρούς συνεισφορείς,
σεληρής διαπραγμάτευσης.
Υπό τα δεδομένα αυτά , η
συνάντηση με τον Πρόεδρο
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
ήταν ιδιαίτερα σημαντική
καθς ο κ. ΜMchel είναι αυτός
που έχει αναλάβει προσωπικά
την υπόθεση εξεύρεσης της
σολομντειας λύσης για τον
χοινοτικό
Με την ολονλήρωση του
ΔΕΣΦΑ επωφελείται ως εξής:
Η Τράπεζα Πειραις ΠΕΙΡ-0,37% συμμετέχει στην 28η
AGROTICA, τη μεγαλύτερη ένθεση αγροτικν μηχανημά
των , εξοπλισμού και εφοδίων , η οποία θα φιλοξενηθεί στο
Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο της ΔΕΘ
Helexpo στη Θεσσαλονίκη , από τις 30 Ιανουαρίου έως και
τις 2 Φεβρουαρίου 2020
Μείωση του συνολικού
δομν κατά 70%.
Διασράλιση επιχειρησιακής
ένα περιβάλλον
Με το βλέμμα στις εξελίξεις, βουλίες
που φέρνει η νέα Κοινή ολοκληρωμένες , εξατομκεΑγροτική Πολιτική 20212027, η Τράπεζα Πειο αις ΠΕΙP
στοχεύοντας στη βισιμη επιχείρηση, αναφέρει η σχε
στήριξη της αγροτικής οικονομίας αναλαμβάνει πρωτοΠροστασία των δημόσια
προσβάσιμων εφαρμογν του
Οργανισμού.
Διασιράλιση υψηλής διαθ
σιμότητας συστημάτων και.
προσφέρει
Ειδικότερα, αναφέρει η σχετ
κή ανακοίνωση, η εν λόγω
λύση που είναι βασισμένη σε
πλατρόρμα Αzure , διασρ- υποδομν.
εAίζει την επάρκεια της IT
υποδομής του ΔΕΣΦΑ, σε
υμένες , τραπεζικές λύσεις σε
αγρότη, αγροτικό
συνεταιρισμό και αγροτική
-0,37% ,
Εξάλειψη επιχειρηματικού
και επενδυτικού ρίσκου .
Συμμόρφωση με τα T
τική ανακοίνωση. Μεταξύ
άλλων:
προύπολογισμό,
πραγματοποιντας διμερείς περίπτωση έκτακτης ανάγκης
επαφές με τους ηγέτες των 27
κρετν μελάν.
και παράλληλα την αδιάλειπτη Standards.
διαθεσιμότητα -σε πραγμαΤΕΛ.
Created by Universal Document Converter