Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
WENE ANDYAr
weEνaA ΑΝEΡΤHTH ΠεoKΗEeePA - ΕTΟE uPE ue
ΚΑΛΑΕΡΤΤ ΛAΥΑ μΕ w
Η Πανακαϊκή mνiγετaι ,
βοήθεια δεν έρχειαι
θερanεutκό
to κλείοιμο
Dupruv cobuν
Μotoμν b re be
aπk hauφran ea
α , poo s o
Φονnγu r u ppa Ηpbt tv
μ i o α
Φ μaοo
-Μnν κλέβετε>
το κέντρο μας
Το ΤΟΞΟ ΤΗE.
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΑ
Οο τη
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ
w.a ωv var
δνeu nle
9εtφελεn. >3
ΕΧΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑ
TKΕ ΠΟΛΙTΕΙΑΣ
ΟΥ ΔΕΝ
AΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΜΥΕΛΟΥ
ΤHE ΠΑΤΡΑΙ
6με unk , Ερ
Μ δw p
d9κμoΚ p
EKANAN
ΚΟΥΡΕΛΙ ΤΗΝ
Ψ7Η ΤΟΥ
4ο ήu pn
- εα Atro
5M κ νuς
wEΜe κ 17vναι λ om κά επολαταά r κο οπεν
πύ μiν o rvν ένοαe ap ά σwΗτη ίσοτ ένθar
Bo Σ1 rp
βουα σν
ou o u. εν
one w pοο o
D3wεψ.
ΔAΑΣΤΕ
Εφερε
στα ίσια
το Παιχνίδι
lalapie pl
rep εν
σDNεΜpu
Jecppiκ o pyo
Φμνoa
bmy Π
υp mp
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΔΙΔΑΞΑΝ ΜΕ
MIA TAINIA
Μhu epαμ
Κ d αν|
μ οpp
νού ναν
αrνow
aφp.a
Y v npn η
eoοcw
Κέντρο Λογοθεραπείας
Εoσταμοτn A ΕΜ ΡΜ
Lάrica
. neooά
. ouυτn
Κομιτάτο: Πράξη Πρωη
cuφpo) u u ud uκΗ pό
ΥνDu tw υ ή
6o o wν
Κάλεου τρα στο 20 52122
eppόε pηi ηon o tg