Πρωτοσέλιδο Φωνή της Καστοριάς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
5ΦΩΝΗΚΑΣΙΟDIΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝ ΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Έτος 74ο | Τιμή Φύλ . 0,50 ευρ | Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 | Αρ. Φύλλου. 3601
Χρήστος Γκοσλιόπουλος:
α0ι Δήμοι κιταρρέουν
οικονομικά.
lw Τo κεντρικό κράτος πρέπει
να τους ενισχύσευ
Σελ. 6
. Την άνοιξη ξεκινούν οι εργασίες στο φράγμα Νεστορίου
Σε καλό δρόμο η κατασκευή του φράγματος Διποταμίας
Ψηφίστηκε η
αναστολή λειτουργίας
του Παν/στημιακού)
Τμήματος Αγωγής
και Φροντίδας στην
Πριμη Παιδική
Ηλικία που θα
λειτουργούσε στην
Καστοριά!
Σελ.4
Σελ.5
Εταξη 17 έργων συνολικού
προϋπολογισμού 1.121856,87 6
σην Π.Ε. Καστοριάς
για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης
Διεθνές
Συνέδριο Γούναςω)
στην Καστοριά
τον Μάιο
μετά από πρόταση του
Περιφερειάρχη Δυτικής.
Μακεδονίας Γιργου
Κασαπίδηστην Ευρωπαϊκή
ομοσπονδία Γούνας
αλκα αέκάλαι
Ένταξη 10 νέων
έργων διιχείρισης
βιοαποβλήτων
συνολικού
προϋπολογισμού
3,8 εκ. ευρ
υπέγραψε
ο Περιφερειάρχης
Γ. Κασαπίδης
Σελ. 5
FUR EUROPE
Σελ.3
Ενταξη έργων για
αποκατάσταση τοιχογραφιν
σε δύο Ιερούς Ναούς
της Καστοριάς
Η ετήσια γιορτή
βραβεύσεων
της ΕΑΣ
ΣΕΓΑΣ Δυτικής! Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
Μακέδονίας| fonikastorias.gr
Σελ. 10

Τελευταία νέα από την εφημερίδα