Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ e
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣ!ΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
[email protected]
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 10026 -ΕΤΟΣ 36ο-ΤΙΜΗ 19- ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΑΝ ΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ "ΚΑΥΤΑ" ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΜΑΚΡΟΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στις 931,21 μονάδες
Πτση 0,24%
132 ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΣΧΕΔΟΝ 6.000
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
Ελλάδα
Γαλλία
Συμμανία
Παγτο
"Αγνας δρόμου"
για το εμβόλιο
του κορονοϊού
Pariz
Σελ. 6
MANPOWER GROUP
Σελ. 3
Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΟΚ -ΞΑΝΘΗ
Και στο θάθος Brext
Ψηφίστηκε
Το BBC ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει
450 θέσεις εργασίας στην αίθουσα σύνταξης στο Πλαίσιο ενός σχεδίου "εκσυγχρονισμού" με σκοπό την Προσαρμογή στις νέες
χρήσεις του κοινού, ενόψει των διαπραγ ματεύσεων Που Προμηνύονπαι δύσκολες
Πολιτικά για τη χρηματοδότησή του.
"Πρέπει να αναδιαμορφσουμε το BBC
News για την επόμενη δεκαετία έτσι στε
να εξοικονομήσουμε σημαντικά ποσά",
ανακοίνωσε η διευθύντρια πληροφοριν,
Φραν Ανσουορθ, σε ανακοίνωση όπου δι ευκρινίζεται ότι η απλεια θέσεων εργασίας Που σχετίζονται με αυτές τις αλλαγές
εκτιμάται περίπου στις 450.
ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικόςοργανι
σμός θέλει να περιορίσει τον παραδοσιακό
τρόπο μετάδοσης των ειδήσεων από διάφορα τμήματά του και να εστιάσει κυρίως
στη Ψηφιακά μέσα , συμπεριλαμβανομένης
μιας νέας εκδοχής του BBC News app.
Περισσότεροι δημοσιογράφοι θα έχουν
την έδρα τους εκτός Λονδίνου.
"Το BBC Πρέπει να προσαρμοστεί στον
τρόπο με τον οΠοίο το κοινό χρησιμοποιεί
τις υπηρεσίες μας. Πρέπει να Προσαρμοστούμε και να διασφαλίσουμε ότι θα συνε χίσουμε να είμαστε ο Πmo αξιόπιστος δημοσιογραφικός οργανισμός στον κόσμο , αλ λά κυρίως ότι θα είμαστε τα κατάλληλα
Πρόσωπα για εκείνους Που σήμερα δεν ενημερνονται από εμάς", είπε n Άνσουορθ.
Το BBC εξηγεί ότι θέλει να εξοικονομήσει 80 εκατομμύρια στερλίνες (περίπου 95
εκατομμύρια ευρ ) έως το 2022 , εκ των
οΠοίων Περίπου το μισό Ποσό έχει ήδη
εξοικονομηθεί , και το υπόλοιΠο αναμένε
ται να εξοικονομnθεί με τα μέτρα Που ανακοινθηκαν σήμερα. Αναμένεται κυρίως
να αντισταθμίσει την κατάργηση του τηλεοΠτικού τέλους για τους άνω των 75 ετν
από τον Ιούνιο.
ταίε)
Δυσκολεύονται
με 156 "ναι"
να βρουν
εξειδικευμένους
εργαζόμενους
8 στους 10 εργοδότες
Σελ. 2
ΠΟΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ
Σελ 5
Τ ΝΙΙΑΙ Ην
ΓΑΛΛΟΣ ΥΠΟΙΚ
Η Γρίτη
κλείνει σχολεία
Παρότρυνση
για επενδύσεις
στην Ελλάδα
Σελ. 8
Σελ. 4
Ο λογικός
μμμείαΗ