Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630- Αρ. φύλλου 17.688 . Τιμή 0,60 Ε . Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020
/ Γραφeίar Φ. ταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fac 26510 30.350 htp:/www.proinosiogos.gre [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Αφήνει εκτόςντο Αγρίνιο, την Πρέβεζα και ούτε βλέπει Κακαβιά
ΙΟΝΙΑ: ΔΡΟΝΟΣ ΑΤΦΙΟb ΧΩΡΣ ΤΕΙΟΣ
IONIA:
ΚΩΡΕΤΕΛΟΣΙ
Ο Φουντνουν οι διαμαρτυρίες Ηπειρωτν και
Ατωλοακαρνάνων που δεν ξεχνούν Τς υποσχέσεις
ΣΥΡΙΖΑ και τα απανωτά εγκαίνια Σπίρτζη
Θα μείνουν κλειστά για ένα δήμερο μεαπόφαση ημάρχου
Ισεις και γρίτη βάζουν λουκέτο
σε δεκάδες σχολεία στα Γιάννενα!
. Αντιμέτωπη με τοχάος που
κληρονόμησε από την Κοβέρνηση
Τατpa, βρκεται η σημ ρνή Κoβέρνηση, η οποία βρίσηι μπροστα Της Τόσο Τς ανκπλήρωτες
υποοχέσες που εrυν δο0εί α φειδς , όσο και ης δικαιολογη
μένες απατήσεις Των κατοίκων
της Βopeοδοτικής Ελλάδος.
Πoω από ης διαμαρτυρίες
και τα ατήματα των τοπκν αpΥψηλά τα ποσοστά των μαθητν που ασθενούν στα Δημοτικά και τα
Νηπιαγωγεία ο Αντισηπτικά θα τοποθετήσει σε σχολικούς χρουςο
Δήμος Αρταίων . Αδειάζουν από αντγριπικά τα ράφια των φαρμακείων
Πε4θεξα
Preveza
φλnnaδ
Filippiada
. Κρεβατωμένα λόγω rσεων
και εποχικής γρίπης είναι εκατοντάδες Γιαννωτόπουλα ης πλευraiες ημέρες και ο αριμός Των aσθενν δήνει να συξάνει διαρκς καθς παρατηρuται και στην
; περιοχή μας έξαρση στη μετάδο
ση κν!
ΡΕΠΟ ΡΤ Ζ
χν και των φορέων , σπεύδουν
να κρυpτούν και τα στελέχm
του ΣΥΡΙΖΑ , τα οποία επί πέντε
χρόνα ήταν άφωνα και άπραγα
στε να πέσουν ή εν πάση περ πτσει να απατήσουν από την
Τότε πολιτική ηγεσία να πρημα
τοποιήσει ή έστω να δρομολογή
Μετά τα Γάννενα, Το Αγρino και η Πρέβεζα αξεσηκνονταm,
στε να κατασκευαστούν οι οδικές συνδέσεις με Την Ιόνια
Οδ6, που ης είε αφήσει στα αουρτάραν ο ΣΥΡΙΖΑ
-------------- ----ΡΕΠΟΡΤΑΖ
.....---------ΚΟΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Όπως ανέφερε χθες ο Περιφερειάρχης.. .
Το πρόβλημα όσον οφαρά στον
Νομό lωανίνων εντοπίζετaι κυρίως
στα σχολεία της Πρωτοβάθμας
Εκπαίδευσης , τα οποα μέχρι χθες
λατουργούσαν με μεγάλες απλεες
σε μαθητικό δυναμικό , διαίτερα δε
τα Νημιαγωγεία . Σε μία προσπάθεια
αν μα νυκτb, εδoν ως και ξεσπαθνουν κατά της νυν Κυβέρ νησης, ζητντας ευούνες και εξηγήσες γα όι δεν πρόλαβε να
Κάνει στο εξάμηνο της διαβέρνησης για να καλύ Συνολικά 36 Δημοτικά Σχολεία και Μηπιαγωγεία στα Γιάννενα
θα μείνουν κλειστά για ένα δήμερο μπας και συνέλθουν
από κσεις και γρίη!
του Ε.Π. Hπειρος 2014-2020
Είναι τελασμένοι όσοι παίζουν με το προσφυγικό
- --- -αααα- -------------.
να περοριστεί το φαάμενο και έ
πετα από σχεική
κν Σχολείων της πόλης
Στο μεταξύ, η υψηλή ζήτηση για
σχευάσματα που έχουν αποστολή
-11η σελ
της Δ
Μn υσης, ο Δήμαρχος Ιωaννήνων Μωυ- την πρόλημη ή θεραπείαm ypimgs
σής Ελισάφ αποpάσσε ελικά χθες έχαι ως συνέπεα να οδειάζουν τα
Το κλείσιμο για ένα διήμερο 36 συναλικά Νηπιαγωγείων κα Δημοπ- να προχωρά σε απα
. Την αισιοδοδα
oη η Περιφέρεα Ηπε .
ρου θα καλύψει πλήσμΑ
Μέα χρονιά με προβλήματα
αλλά και ευκαιρες
Ορmon Pol: Με 17 μονάδεςpως τον στόχο της
ράφα ων φαρμακίων με Τον ΕOφ
-tη σελ
πορρόφησης Του pέχονιος ΕΣΠΑ, εppα
σε ο Περιφεpειάρχης
ΑA Καχριμάνης, μιλντας χθες βράδυ στο
Περιφερειακό Συμβού .
. λιο
Όπως είπ . σήμερα
το ποσοστό έχει ανέλθε στο 30% κα
Ηπειρος βρίκετ σε καλύτερη Βέση σπό δλες Γερφέρας της χρας Τα Γιάννενα πρέπει να αποκτήσουν
Η αποppoφιμκότημα, -1ησελ
τροηείται η ΝΔ τυ ΣΥΡΙΖΑ
για το -Χατζηκστο
/ i ynin nv ioψχίες το Νοσουεμό!
. Στη σελίδα 2
Σελ. 12
Από Περιφέρεια Ηπείρου και Ε. Μ. Πολυτεχνεί .
E ε κόrhd
Προγραμματική σύμβαση για
MEEann nκλισ Αχtoy
neonu
νερμα Επιη ηνίoη
ομμής δας ηςφίτς
να ζωντανέψε ξανά το Σούλι
ν Στήφος η διαμόγωση ενός σγεδου ανάδς του ιπορούχόρον
Eτε με κατασκευή νέου, είτε Το Προκάτ Του Ελληνικού
Σελ. 12
. Πρωταένα μεγάλο Κλειστό Γυμναστήριο
Μαρία Μαγκανάρηn (σαnνοθέτης)
γωνιστικό ρό λο , όσον αφo ρά στην Ήπε
VM ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ: θα είναι στα Καρδαμίσια και όι στον Βοτανικό
ΚΗ "Νόρα" μιλάει στον θεατή
σαν να γράφτηκε σήμερα. .)
ρo, αναμένεταυ
να παίξει
στορικό Σούλ .
ενόψει πων ε.
ορrασμν για
τα 200 χρόνια
από την Ελλην Πλέει για την νέα παράσταση του ΛΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων
.naovΥΡΟφημε πριν
πό 140 χρόνια Η Νόρα , Το
κλασικό θεατρικό έγο Του
νκη Επανά σταση . Η σημοντική επέτειος
δίνει Την ευκαι
ρία προβολής και ανάδειξης Του
ορεινού συτού χρου, που υπήρΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
στον ΕΝΠΙΔΟΟΡΟ ΝΖΕΜΠΕΛΗ
Βρος ειδιή ιστoοiηση
του μελιού της Πίνδου
. Τη συνεργασία όλων Των ανθpρπων ης πόλης που δραστηριο- θέσrpo oρισμένων από rα mo
ποούντα στα αλήματα σάλας, προκειμένου να καταφέρει ηπόλη Των
Lωαννίνων , να αποκτήσει ένα μεγάλο Κλειστό uμναστήριο , ετε με την : ρoχή μας αλλά και Πανελλοδικά
μεταφορά rou πpοκάτ από Το Ελληνικό , είπ με την κατα- -11η σελ
σημαντικά
γεγονότα για Την π .
Ερρίκου Τψεν που ανεβάζει
συτό Τον χεμνα Το ΔΗΠΕΘΕ
ωαννίνων , αμιλάει στον θεατή σαν να γράφτηκε -4η σελ.
σμερα όμως βυνει την πλήρη εγκατάλειψη
Ένα πρτο βήμα 12η συ .
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Λιαπιστσεις..
Για τη συμμετοχή τους στο παχνίδιμε Χανιά . .
Αναδρομές
<Μάχη με το χρόνο
δίνουν οι Σιόντης - Κάστρο
Οι μεγάλοι εξόριστο
0 Βαρνος Μιχαήλ Τοσίτσας
> ράφειο ΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ.
> Του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΧ. ΣΤΕΡΠΟΥΛΗ
Με προβλήματα η χθεσινή προπόνηση του ΠΑΣ
ο κάποιοι τον βάφτισαν όθε0, επειδή κατά την
διάρκεια Της ζωής Του , της είγοας , διοτ ο διος
δήλωνε έγαφα όη πίστευε και εις Την πέραν ου
Τάφου ζωηνν nαλεύoντας να διατηρήσει τη μνήμη
ουτού του βαριοό ονόρατος και της πατρικής περ
ουσίας, συναντήθηκε μελετντας με διόφορα φιλοσοφικά αρεύματα . Αλλά μόνο όποος δεν μελετά
δεν συναντά Ήτον ανύnαντρος και ο τελευτίος γόνος Των ΤοσΤocίων . Οπαν όμως ρωτήθηκε από ον Ευάγγελο Aβέρωφ , λίγο πρν
πεθάνει Τελείως μόνος , με nooν τρόπο ήθελε να εγκαταλείψει τα
εγκόσμια, του απόντησε Είμαι Έλληνος Βυζαντινός
.Η κοινή εορτή των Τριν Ικραρχν , στις 30 Ιανοuαρίου κα θιερθηκε τον 11ο ακνα, για να καταπαύσει η έριδα μεταξύ των
χριστιανν ως προς
περισσότερο .
Η εκκλησιαστική αυτή εορτή είναι και εορτή της Ελληνικής Παδείας και των Ελληνικν Γραμμάτων . Εκφράζα τοναρμονικό σύν
δεσμο πίστης και γνσης , αρετής και σοφίας Ελληνισμού και
Οpθοδοξας στον οποίο πρωτοστάτησαν οι Τρείς Ιεράρχες Χαρα κτηριστικός του σημαντικού αυτού έργου Τους είνaι ο λόγος του
Μεγάλου Βασιλείου προς τους χριστιανούς νέους κόπως αν εξ
Ελληνικν ωφελοίντο λόγων . Για το πως δηλαδή να 3ησελ
. Εroμο να επιστρέψουν σις προπονή.
σεις Του ΠΑΣ Γιάνννα είναι οι Στέφανος Σό ντης και φάμπρι Κάστρο και Τς επόμενες η
μέρες θα φανεί αν Τα δύο κεντρικά χαφ μπορούν να υπολογίζονται από Τον προπονητή
Αργύρη Γιαννίκη για την κυριακάτικη αναμέ
τρηση με τα Χανιά
Οι δύο πακτες του ΠΑΣ υπέστησαν τράβηΥ
μα στο παιχνίδι κυπέλλου με τον Παναθηνοϊκό
στο ΟΑΚΑ κα μέχρ τρα δεν έχουν κατοφέρα να
: Επιστρέψουν . Η απουσία τους είνα 11ησελ.
ΠA. ΠΑΝΝΝΑ
ποιος από τους Τρείς έπρεπε να Τμάται
-7η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα