Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Εφημερίδα τms Hπείρου-ίδρυτήs Ευθ . Tzάλλαs-Έτos 930-Αρ Φίλλου 24735- Πeμπτm 30 Ιανουαρίου 2020-0,00 e
ΚΑΘΗΜΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Δε θέλει άλλες
απλειες στα Γιάνενα
Γορτάζει
τους Τρεις Ιεράρχες
<Δείγμα. Σμα. Τόπος
στο Ίδρυμα Γκανή
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ9
Και επίσημα αίτημα
για γέφυρα
Κλειστά επί διήμερο 36 vηaγωγεία και δημοτικά στον δήμο Ιωαννιτν , καθς στον αριθμό
των νοσούντων μαθητν προστίθενται και αυτοί Που μένουν σπίτι για Προληπικούς λόγους
ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΓΡΙΠΗ ΚΑΙ ΠΑΝΙΚΟΣ
Τοθέμα της μόνιμης ούνδεοης του
Nnoού με τν Ντραμπάτοβα, μέσω
γέφυρας . άνοξαν για nρτη φορά επionμα στο nεριφερειακό ουμ
βούλο οι Ορζοντες Ηneίpoυκ, ζτντος να χρηματοδοτηθεί μελέτη
αντί της κατασκευής ενός ακόμη
κόμβου .
ΣΕΛΙΔΑ 3
Έκαναν διάλογο
στο Πόδ
Έναν διάλογο, nou δεν αδήγnoε
nouθενά, ανέπτυξαν χθες το πρuί
εργαζόμενοι του δήμου koοννπν
με τον δήμορκο Μωυσή Ελιοάφ,
στον ηροθάλαμο του γροφείου του
στο δημαρχείο
ΣΕΛΙΔΑ 4
Για μια καλύτερη
δεκαετία
Με τρεις ηρην και τον νέο διοικητή Σπύρο Δερδεμέζη , τους διευθυ ντές της στρικής , νοσηλευτικής και
διαικητικής υπnpeolaς , τα μέλη του
Δ.Ε.. εκπροο nouς oρχν και φο ρέων και ηλήθος εργαζομένων , κόnΠKε η βοσιλόητα στο νοοοκομείο
εΧατζηκσταν .
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Νέος πρόεδρος
ο Αν. Κωνσταντινίδης
Πο ήια , αλλά μεγαλύτερης διάρκειας η φετνή έξαρση της εποχικής γρίnnς με την κατάσταση
να χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη. Αδειάζουν από αντικά σκευάσματα τα φαρμακεία και στα Γάννενα
ΣΕΛΙΔΑ 4.
ΣΕΛΙΔΑ 5
Αθλητισμός
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠ OΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Κόκκινον σε Πέντε
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Αμ' έπος αμ' έργον για το Σούλι
ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
φωτοβολταικά Πάρα
Μεγάλη
η Προσφορά,
αλλά δε φτάνει
wΑμίέnoς αr ργονο γa uνανάδειξη του ιστορικού χρου ου Σουλου, καθς λίες μόλς εβδομάδες αnό υς σχετκές ανοφορές της υπουργού Πολτομού Λνος Μενδνη κατά την επίοκεφή της στην H naρo ξinσαν οι δοδικαo ες γoνα μηουν μηροσά οι nepeμβδοος Στη χθανή ουνεδρίασητης Επτponής Πεpβάλοντος Χωρικού Σχεδιασμού
και Ανάπτυξης της περιφέραοας Hndpou, εκαθηκε η σύνοpn nρoγpoμματικής ούμβασης μετη Σκολή Αροτετόνων
Μικoκν του Εθκού Μετοόβιου Πολυτεκνείου. Η ερευνητική nρότοσn στοχεύαι στη διαμόρφωση ενός σχεδίου
δράσης για την ανόδοξη κα βομη ανάπτυξη του ευρύτερου nολmσμικού το ποu, του φυσικού και ιστορικού χρου
του Σουλου, καβς κα για τ μακροπρόθεομη ενεpγonoinon ης nepoxής-με αρετηpίa τους copτooμούς γα τα 20
pόνα onό ην Ελληνική Εnoνάστοση - κα φικό στόχο ης έρευνος τν nepioxn του Τετρακωρίου σκ Σαμνίδας
ΣΕΛΙΔΑ 6
Αρνητικά κατά ηλειοψηφία για την κατασκευή Πeντε φωτοβλταϊκν πάρκων στο Μαργαρίτι θε onpωrίος γνωμοδότησε η Eπτponn ΠερβάλλοΣΕΛΙΔΑ 12
ντος.
Απία το ότι δεσμεύεται το δίαυο της ΔΕΗ, με αno τέλεσμα να εναι οδύνατη στη συνέχειo η τnoθE
τηo φωτοβολτακν είτε για τη λεπουργία των
αντλιοσταοκων του ΤΟΕΒ, είτε anό κτηνoτρόφους,
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΚΑΤΗΓΟPΗΜΑΤΙΚΑ ΑΡΝΗΘΗΚE Ο ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΟΤΙ ΥΠΕΔΕΙΞΕ ΟΕΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΛΗΝ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΛΟΒΑΤΟ
Ούτε κουβέντα για Ιόνια, σε επόμενη
συνεδρίαση το Προσφυγικό
Motor Festival με
enduro cross arena
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 12

Τελευταία νέα από την εφημερίδα