Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Αβάντα στην αγορά από το 15ετές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΥΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9771108592131
Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020| τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 950 . Αριθμός φύλλου : 27.138
Αβάντα στην αγορά από το 15ετές
ή από το 15ετ
Με κουπόνι 1,875% και ζήτηση 18,8 δισ. το ελληνικό ομόλογο δημιουργεί νέες ευκαιρίες σε τράπεζες και εταιρείες
Όλους τους στόχους που είχε θέσει ΠΕ
τυχε με τη xθεσινή έκδοση του 15ετούς
ομολόγου ο ΟΔΔΗΧ. Προσέθεσε στην
αγορά για Πρτη φορά έναν ελληνικό
τίτλο 15ετούς διάρκειας. Διασφάλισε τunν
Ποιοτική σύνθεση Που επιθυμούσε, Πε
ριορίζοντας τ συμμετοχή των κερδοσκο
Πικόν κεφαλαίων. Έκανε αίσθηση στη
διεθνή αγορά με το λιγγιδες Προσφε
ρόμενοΠοσότων 18,8 δισ. ευρ, εν διασφάλισε 2,5 δισ. ευρ (Περίπου το ένα
τφίτο του ετήσιου στόχου δανεισμού) με
κόστος χρήματος κάτω του 2%. Με την
επίευξη όλων αυτντων στόχων ανοίγει
πλέονο δρόμος τόσο για τις τράπεζες όσο
και για τις μεγάλες επιχειρήσεις να εκ
μεταλλευτούν με τη σειρά τους το θετικό
κλίμα Πουέχει διαμορφωθεί και να αντ
λήσουν κεφάλαια από τις αγορές μέσω
της έκδοσης εταιρικν ομολογιακν δα
νείων . Το ακουπόνν του 15ετούς ορίστηκε
στο 1,875% και αντλήθηκε Ποσό ύψους
2,5 δισ. ευρ, σύμφωνα με την επίσημη
ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ Η απόδοση διαΠς θα υπολογιστούν
οι νέες αντικειμενικές αξίες
Αποδόσεις και επιτόκια ελληνικν τίτλων
Εγχρια δευτερογενής αγορά
Trν εξομοίωση των φορολογητέων αξν των
ακινήτων με τις πραγματικές τιμές της κτηματαγο ράς επιδικει η Πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Οικονομικν. Για τον σκοπό αυτό καλεί περισσότε
ρους από 330 πιστοποημένους εκτιμητές
ακνήτων να εισηγηθούν το αργότερο μέχρι τα
μέσα Μαρτίου αντικεμενικές τιμές ζνης ανά
τετραγωνικό μέτρο για κτίσματα και οικόπεδα σε
Περισσότερες από 23.500 περιοχές τις ελληνικής
επικράτειας , στις οποίες περιλαμβάνονται και εκτά σεις όπου σήμερα δεν εφαρμόζεται το σύστημα
του αντικειμενικού Προσδιορισμού των φορολογητέων αξιν των ακινήτων. σελ.5
1,63%
1,26%
1,16%
0,74%
0ΟΣΑ-Κομισιόν
Χαμηλότερες 45% οι δαπάνες
υγείας στην Ελλάδα έναντι Ε.Ε.
0,49%
0,35%
0,32%
Οι Πολιτικές για την Υγεία, Που αποβλέπουν στη
μείωση της σπατάλης και στην ενίσχυση της απoδοτικότητας, συνέβαλαν στη μείωση των δαπανν
υγείας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης
με τα επίπεδα των δαπανν να σταθεροποιούνται
από το 2015 και μετά. Τοο 2017 η Ελλάδα δαπάνησε 1.623 ευρ κατ' άτομο για την υγειονομική
Περίθαλψη , Ποσό Πολύ χαμηλότερο από τον μέσο
όρο της Ε.Ε.Που είναι 2.884 ευρ . Αυτά επεσήμαναν οι ειδικοί, με αφορμή τη νέα έκθεση της Ε.Ε.
Που ανακοινθηκε στο Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνν από το Ινστιτούτο Prolepsis
και η οποίa αποτελεί κοινή Προσπάθεια του 0ΟΣΑ
και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου γα τα
Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας σε συνεργασία
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. σελ 10
0,09%
μορφθηκε τελικς στο 1,911%. σελ. 3
10ετές
Ομόλογο λήξης 22
15ετές
3μηνο έντοκο
Ομόλογο λίξης 24
Ομόλογο λήξης 25
Ομόλογο λήξης 26
6μηνο έντοκο
Το σχέδιο
της ΔΕΠΑ
για το ΙNΝG
bunkervessel
Αιμορραγίαν 1,5 τρισ. δολαρίων
Βαρύ πλήγμα στις διεθνείς αγορές προκαλείο κοροναϊός
Αιμορραγίαν Προκάλεσε στα διεθνή
χρηματιστήρια η ραγδαία εξάπλωσητου
κοροναίού στην Κίνα, καθς έχουν εξα- Κάποιοι αναλυτές κάνουν λόγο για Πε
νεμιστεί 1,5 τρισ. δολάρια από την αξία
των μετοχν από τις 20 Ιανουαρίου, έως 10% , Παρότι η Φέντεραλ Ριζέρβ θα
Παρότιοι αγορές κατάφεραν χθες να στα- μπορούσενα προσφέρει ανάκωμαν, εν
θεροποιηθούν. Αυτό Που άρχισε ως ένα
μεμονωμένο κρούσμα με συμπτματα σοβαρή απειλή Που συνιστά ο ιός στην α
Iνευμονίας στις 12 Δεκεμβρίου του 2019,
οικονομίας, Που φάνηκε να βρίσκει στή
ριγμα στην πρτη φάση της εμΠορικής
συμφωνίας ΗΠΑΚίνας. Από τις 20 Ια- Συμφωνία με ΕΤΕΠ
νουαρίου το μεγαλύτερο πλήγμα έχουν
υποστεί τα εμπορεύματα, Που έχουν δει
την αξία τους να υποχωρεί 4,52%. Αξίζει
να σημειωθεί όι μέχρι και χθες ταθύματα
από τον κοροναίό στην Κίνα είχαν ήδη
φτάσει τα 107. σελ 14-15
έχειμορφοΠοιηθεί τόρασε θανατηφόρο
ιόΠου Προκαλείρυπές στι διεθνείς αγορέ .
ρατέρω πτση της Wall Street κατά 5%
Gazprom - Sonatrach
Ανταγωνιστικότερες συμβάσεις
Προμήθειας φ.α. για τm ΔΕΠΑ
Πρόσω ολοταχς βάζει η Ελλάδα στε να Προλάβει τον αν
ταγωνισμό στα δίκτυα διανομής
φυσικού αερίου ως ναυτιλιακό
καύσιμο . Η Δ. Μεσόγειος , στη
Βαρκελνη έχει ήδn τις εγκαταστάσεις για να εφοδιάζει
Πλοία με φ.α., εν η Ιταλία ε κίνησε τnν κατασκευή ενός μι
κρού Πλοίου εφοδιασμού ING
bunker vessel , Στο Πλαίσιο αυτό, η ΔΕΠΑ Προχωρά στην κα
τασκευή του Πρτου ING bunker vessel, συνάπτοντας συμ
φωνία χρηματοδότησης με την
ΕΙΕΠαξίας 20 εκατ. ευρ. Η συνολική επένδυση για τηV κατα
Παράλληλα Προειδοποιούν για τη νέα
ευάλωτη σταθεροποίησn της παγκόσμιας
Αίσια έκβαση είχαν οι διαπραγματεύσεις της διοίκησης της ΔΕΠΑ με τις Gazprom και Sonatrach για
την αναθερηση των συμβάσεων Προμήθειας
φυσικού αερίου, καθς έχουν ήδη υπογραφείοι
σχετικές συμφωνίες με τη ρωσική και την αλγερινή
εταιρεία. σελ9
Πς δεν θα
καταβληθεί ΦΠΑ
στα ακίνητα
ΕΚΤγια έξι
ευρωπαϊκές
τράπεζες
Ένταση εξωστρέφειας
από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Εξωστρέφεια και διεύρυνση των Πωλήσεων στην
εγχρια αγορά αποτελούνδύο από τους βασικούς
άξονες της στρατηγικής τις Αθηναϊκής Ζυθοποίας
για τη φετινή χρονιά. σελ 13
σελ.2
Αξιολόγηση
Οδικός χάρτης της ΑΔΕ
Μοχάμεντ Α.Ελ-Εριάν
Επικεφαλής οικονομικός
σύμβουλος στην Alianz
Αναστέλλεται υποχρεωτικά μέχρι τις 31/12/2022
η εφαρμογή του ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και
επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων, ύστερα
από σχετική αίτηση Που υποβάλλει η επιχείρηση
κατασκευής και πησης οικοδσμν με άδες μετά
το 2006. Μετην υπ' αριθμ. Ε.2006/28.1.2020 εγκύκλιο
ις ΑΑΔΕ δίνονται οδηγες και διευκρινίσεις για την
εφαρμογήτων διατάξεων του άρθρου 39 τουν 4646/12
1219 Περί αναστολής του ΦΠΑ στα ακίνητα. σελ .4
σκευή του LNG bunker vessel
Έξι τράπεζες της Ευρωζνης
Παρουσίασαν κεφαλαιακά επί
Πεδα χαμηλότερα από τα όρια
που απαιτεί η ΕΚΤκαι γι' αυτό
τους ζηuήθηκε να αυξήσουν τις
κεφαλαιακές απαιτήσεις CET1 ,
όπως Προκύπτει από τα αποτε
λέσματα αξιολόγησης (SREP)
σε 109 τράπεζες. σελ .6
υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο
Ποσό των 40 εκατ. ευρ, εν
κέδραν του θα έχει τολιμάνι του
Πειραιά , όπου θα εξυπηρετεί
τα Πλοία , όΠως ενδεχομένως
και σε άλλα λιμάνια Που θα ανα
Πτύξουν τις απαραίτητες υπο
δομές. σελ. 11
ΓΙΑΤΙ ΤΟDIY EXEI
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ενπιοννέων
Προκλήσεων
οικεντρικές
τράπεζες
Τροπολογία
.ΜΑΧΗΡ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα