Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
aoφωvo pου 0υ
Ο ογuνιστ όμως.
μέχρι θονάτου μp
να εκφpou7
(1)Ιeε6ερο/
την dnον
|οoυ" /
ΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Ιανουαρίου
Αριθ. φύλλου 5988
Τιμή φύλ.:0,50 c
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Δάζαρος Μαλούτας:
< Καμία λιγνιτική μονάδα
δεν πρέπει να κλείσει μέχρι να δοθού
εχέγγυα για την περιοχή>
Σελίδα 12
Σχέδιο για αξιδικό Χωροταξικό
για νέες χρήσεις γης
στα αποκατεστημένα εδάφη
των λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ
εξετάζει το ΥΠΕΝ
Ο χάρτης
Σελίδα 11
Τw σφαλιστικού για τους γρότες
Μηνιαίes εισφορέs noυ
θα ξεκινούν από 121 ευρ/μήνα
( αν ουμπεριληφθεί και η εισφορά
υπέρ Λογαριασμού Αγροικήs
Εσίas ) καλούνται να ηληροουν
οι αγρότεs το 2020
Δίνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Κοζάνης:
Νέα Φυτούγειονομική
Νομοθεσία
Σελίδα
Ενημέρωση γα η διαδικασία εγγροφής στο Νέο Επίσημο
ητρο και έκδοσης Φυτούγειονομικν Διαβατηρίων
Σελίδα 15,
Γ Εθνική:
Τα αποτελέσματα
σε 20 και 40 όμιλο
Βελβεντός:
Τα συμπεράσματα που
προέκυψαν
από την ημεΤνδΣ
IΙ σωα
ΑΠΟΨΕΙΣ
Σελίδα 24
Επιστροφή και
σε μια παράδοξη
κανονικότητα . . .
ρίδα ευαισθη.
|Τοποίησης των
πολιτν
Την εβδομάδα πou πέρασε η Fitch αναβάθμισε
| την ιστοληπτική ικανότητα της χρας σε ΒB πό
BB. και αυτό αναμφίβολα αποτελεί μια ιδιαίτερα
|θετική εξέλιξη .
Η Fich διατηρεί θετικές τις προοπτικές της ελλη
|νικής οικονομίας , εν επισημαίνει πως η βιωσιμό
| τητα του ελληνικού χρέους συνεχίζει να
Ιβελτινεται, υποστηριζόμενη από το σταθερό πoλιτικό πλαίσιο , τη διατηρήσιμη αύξηση του ΑΕΠ και
ισυνέχεια στη σελίδα 4
CAtENTA
για το ανθυγιεινό φαινόrevoi
μενο της
αιθαλομίχλης
Σελίδα 16