Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
KOAKOE
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ζοιρΡFAEP
ΓΕΝ ΚΗ
TETAPTH
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12459
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Μεγάλη η ζήτηση 18.8 δισ. για το 15ετές ελληνικό ομόλογο
Νέα ψήφος εμπιστοσύνης από τις αγορές
Παρέμβαση Τραμπ
σε Ερντογάν
Διαγραφή Ζαγοράκη
από την Κ.Ο ευρωΠαρέμβαση στον πρόδρο της Τουρκίας για τις ελληνο τουρκικές σχέσεις έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη δάρκεια τηλεφωνικής επικονωνίας τους ,
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους συζήτησαν για
μια στιρά από κρίσιμα ζητήματα που έχουν ιδιαίτερο ενδι
αφέρον και για την Ελλόδα , όπως οι εξελίξεις στη Λιβύη.
στη Συρία αλλά και στην ανατολική Μεσόγειο .
Όπως ανίφερι,ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Του Λtυ
κού Οίκου , ο πρόεδρος Τrmp ετόνισε ην ανάγκη Τουρ.
κία και Ελλάδα να επιλύσουν Τις διαφορές τους στην Ανα Τολική Μεσόγειο .
Ερντογάν , φέρεται να κάλεσε την Ελλάδα ενα μην
ασχολείται με την Τουρκίαο , εν υπεραμύνθηκε των μνημονίων συντννόησης με τη Μιβύη.
βουλευτν της ΝΔ
απόφασή του Πρω
θυπουργού , διαγράφe
ται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοχρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινο .
βούλιο ο Ευρωβουλευτής κ . Θεό.
δορος Ζαγοράκης.
Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός
εχπρόσωπος κ. Στ . Πέτσας Την
- το 1,87% θα διαμορφωθεί το επιτόκιο στο 15ετές ομόλο Σ
ρα που η χρα κάνει το άλμα
προς τα εμπρός ξεπερνντας δ .
χαστικά διλήμματα του παρελ θόντος , δεν έχει την πολυτέλεια
να διχάζεται με αφορμή το ποδό .
σφαιρο . Ιδίως σε τόσο κρίσιμες
στιγμές γα τα εθνικά μας θέμαΤον Απρίλιο ακληρνειο για
yο που δημοπρατήθηκε χθες , με τις προσφορές να ανέρχονται στα 18,8 δισ . ευρ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμε.
νο ποσό κατά 7,5 φορές .
ΕΝΦΙΑ και εισφοράς αλληλεγγύης
θέματα οικονομίας , φορολογίας και ενiσχυσης της επιχαρηματικότητας συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση του
Δ.Σ του Επαγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνν , παρου σία του υπουργού Οικονομικν κ. Χρήστου Σταϊκούρα.
Οκ. Σταϊκούρας , αναφερόμενος στη μείωση της φορολο γίας , αποκάλυψε ότι τον Απρίλιο θα εξεταστεί το ενδεχόμενο της μείωσης της εισφοράς αλληλεγγύης και του EΝ ΦΙΑ, καθς τότε θα υπάρχει και πo ξεκάθαρη εικόνα για
την πορεία των δημοσιονομικν της χρας
Όπως ανέφερε , στοχεύει στη διεύρυνση της φορολογ
κής βάσης προκειμένου να αυξηθούν τα δημόσια έσοδο ,
εν τοιμάζ νομοσχέδιο για την πάταξη του λαθρεμπορί
ου σε καύσιμα, καπνικά προϊόντα και ποτά, κάτι που ανα μένεται να γίνε tως Το tέλος Φεβρουαρίου .
ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους με στόχο να
εκμεταλλευτεί την θετική συγκυρία από το ράλι των ομολόγων
σε όλη την ευρωζνη λόγω της στροφής των επενδυτν στα
επενδυτικά καταφύγια εξαιτίας τουφόβου για την επιδημία του
Η Κυβέρνηση σέβεται το αυ τοδιοίχητο του ελληνικού ποδοσφαίρου . Δεν θα επιτρέψε, όμως ,
ένα θέμα του ποδοσφαίρου να θ .
σει σε κίνδυνο την κοινωνιχή συ.
νοχή που τόσο δοκιμάστηκε στα
χρόνια της xρίσης.
Κοροναιού αλλά και λόγω της πολιτικής αναβάθμισης της Fitch
εξέδωσε 15ετές ομόλογο.
Η έκδοση 15ετούς έχει ως στόχο να καταδείξει ότι οι ξένοι επενδυτές εμπιστεύονται την Ελλάδα και είναι έτοιμοι να επενδύ
σουν στο ελληνικό χρέος που ξεπερνάει το δίχτυ προστασίας
των μακροπρόθεσμων μέτρων για το χρέος πουλήγουν το 2032.
Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής
για τον προϋπολογισμό
Ψηφίστηκε το επίδομα νέννησης
των 2.000 ευρ
ΕΣΑ: Η αγορά δεν αντέχει
αύξηση μισθωμάτων
0oς του Εμπορκού Συλλόγου Αθηνν Σταύ.
00s Κagούνης παρέστη ως ομιλητής στο 370 συ νέδροο της ΠΟΜΑ.Στην παρέμβασή του, αναφέρθηκε
στις υψηλές προσδοκίες που καλλιεργούνται στους ιδιο κτήτες ακινήτων , αλλά ταυτόχρονα περυέγραψε την πραγ
ματιχή κατάσταση που δεν δικαιολογεί υπερβολικές αυ Sήσεις στην ανανέωση παλαιν μισθσεων, ούτε συμφφ νίες με υψηλά τιμήματα για τις νέες μισθσεις.
Wνίστηκε από την Βουλή το νομοσχέδιο με το οποίο
θεσπίζεται επίδομα γέννησης ύμους 2.000 ευρ για
κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα . Ως προύποθέσεις
προβλέπονται εισόδημα έως 40.000 ευρ και για πολίτες
τρίτων κοατν, η δωδεκαετής διαμονή στη χρα . Η δαπά
νη για το 2020 θα ανέλθει στα 123 εκατ. εν για κάθε έτος
στα 170 εκα .
LΙδιαπραημάτευση για την χρηματοδότηση του πρού
πολογισμού της ΕΕ την επταετία 2021-2027 θα απα
σχολήσει την έκταχτη Σύνοδο Κορυφής στις 20 Φεβρουα ρίου . Η εν λόγω διαπραγμάτευση είναι καθοριστικής σημασίας για την Ελλάδa, δεδομένου ότι με βάση την πρ
ταση της Επιτροπής διεκδιχεί 35 δσ. Τα 19 δισ. αφoρούν
τον τομέα συνοχής και 16 διο. τη γεωγγία.