Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέοι Ορίζοντες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΟΙΟΙΖΟΝΤΕΣ
της Κρήτης
Ετος 280-Αρ. φύλλου 1.407-Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020-Έδρα: Κίσαμος Χανίων , τηλ.:28220-23.615, 28210-88. 066 ΤΜΗ 1o0 ΕΥΡΩ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒ ΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
Οριστικό τέλος εποχής για τα Οινοποιεία στον Τράχηλα
DACIA
Τα 17 στρέμματα που φιλοξεενούσαν τις πάλαι ποτέ σύγχρονες
ISUZU
εγκαταστάσεις καταλήγουν σε χέρια επιχειρηματία.
σελίδα 6
RENAULT
ΠΩΛΗΣΕΙΣ SERVICE ANΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
"Ζευγάρωμα"
επενδύσεων
SERVICE
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΡευσΕΟΤ
Φανοποιείο-Βαφείο.
ΦΑΛΗΗΣ ΙΜΝΕΤΤΑ
&roro PΟΔΟΥΣΑΚΗΣ
ΚΙΣΑΝΟΥ 207-ΚΛΑΔΙΣΟΣ . ΤΗA 28210 70 960-92425
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
EΤΡΑΚΗΣ
Κίσσαμος Χανίων
Τηλ.: 23220 23.336-Κιν.: 694 85.99. 144|
e-mail: [email protected]
LOUPASSIS
Μετά την εταιρεία Λεπτός, έρχεται και η Ιkos Resorts
στον κόλπο Κισάμου
σελ. 8
ΜΕΛΕΤΗ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
REAL ESTATE
REAL ESTATE
ΑΓΟΡΕΣ- ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ. ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΜΕΤΩΝ & MΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
NΙK. & ΣΤ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ
Εφων Πuημιστων 26, 75135 Χαγτά
Τy. 2321 60ο0, xw 644 698246
emnn inaponsδόραoggncom
ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ!
ΚΙΣΑΜΟΣ ΤΗA 28220-23 456
κIN 6945 - 337 762, 6945-424 149
ικαμακ (Aοσmana: nλaτanολ o 230μEικόnεοe
ΕμtaΣΑλέτιφατοσιθέακαιβουό και λο. κατάλ.!
ληlewaναλιτική χαnn.noonάς κα8.000 μόα
ΕΓΙΕ ΝΔΥΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕ ΙΩΝ
3) κίουμοε (κοννωνπιτα0 ηλείτομμοα δικό οικόηεδρ 2120Σμμε
στελείωηθέα. Πopop κό000pμάο
3Kίοομοςς Πυλήται.
| ατους σοβόδεςεhou2ΟΤμ.κaεάοφος ερκάλιητοχpοnooτμ.!
Προσφορά Α00οο ευρ
0φωδοονα nuλατo αμο0ατρικόoκoεοap.eι 400
| ΕA.αράτοKτρκo Ερόμομκατάληλαραamoή πτε!
| λματκήχήη. Προ00ρd.00ερo
3KΟΟΝΑΡΑ niιεόροpηoκατοκία εο μ. έya aκe .|
| ποαdοδο mot Hnολ κοληe Προσφορά129.000ΝΟ
|ΡΜΠΟΥΣA (pΟΥΡΔΟ Οκόπδοαμοθτρκόεπόςρoμού
55μ.0άτου Oτκό δρόμο . npooφopά 0008paμόμο
20ΠAAΤAΝο: nuλeoουα ΒoLμέλuνοδάτn wτ. κυνα
Κι onρdήκη Προο00pdi590090ω
| 0ΚΑΛΥΤΙΑΝΗ Πνα
|Κa40Τ.Τμκ69.090 εp.
9ΕEAMΕ Μoδι οκnεδο 86τμ. επός οκομού, κατάληλο
να επογελματική τοήσn, Εχα s Hέτρα φάτρα τον περορρεσκό!
δρόμο. και κπa 40u.Πpο00οράο0000p, .
ΚAΕΛΟΥΤΟΕκαιοία λ ταon κό oκάμεδο τρίφα
| o 40eniς uού ημήsooευρ
0ΔΟΝΗnuo oκηδομνοδιαμοίόΟ. raφάτο
| νο. δράμα. κίa zo,μnpoopoά.n.sop aρ
oιβεaτρκό ρo ακhroβοίoκn
ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΙΜΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ ΚΙΣΑΜΟΥ
Ιτύειαν 01 έν 2001
KIN. 6945-337.762, 6945-424.149
7,99e
Crete Perfect Home
ΟΛΥΜΠΟΣ
ΚΕΦΑΛΟΤΡΙ
| Πooβειο το κλό
"ήΤοΝτριάτουρonoυgpwpnρeκNο υ ΗR
μεστικό γραφεία
Γwσεις ενοικάσς , ουνmρήσες . μλέπς- καταυκευίς
3,89ε
Στούαρτ Σάμον
Μπορούμε να σας βρούμε
ότι ακίνητο θέλετε
κw-697 4458179180
τηΜpαξ, 28220 22585
Καμπουρη 4 . Koαμος (δπλα στον Αy Σmυpίδωνα)
wob , www.αreto-porfochomo,oom
Τηλ./ Fax 28220-22.933, κιν . 6932-122.132
TAXI OFFICE e
Τιχεία εξυπηρέτηση κοι συνέπεια
KIN.: 6932 - 122.132. 6946-848.093
ΑΓA ή ΠΟΒΑΤΟ
Ελληνικά το κλό
mωntκ
Ζητουντσι ακινητα προς αμεση πuληση