Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Που αγαnα
τον τoπο τoυ
Πρenei να ξέρeι
να δυοαρεστεi
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοτήτης. Ειδότης- Lθοντής ΒAΣ, ΣΕΡΒA Eτος 50- Αμ tιλλου 1t86 Τμή 050upό . rάpτη 23 Ιατρίου 2020
METMOL
ΠΗRAI NΙΙ ΚIE, ΙΧΕΡΕΗ ΑΙΟΡΙΜΙΗΙΗ
TPATONEAAN
ΚΑ ΠΕΚΙΚΗΣΗ ΤΡΑΙΟΙΗΩΝ
Συμβουλίου για το 2020,
σύνδεση της
PΕΠΟΡΤΑΖ
| τους μεγα Αρης Τσελίχοςυ
oς ooo nέsων ήτον τα κοp σνοφeρθεκε
την Δευτέρα 27/1 ο
Δήμαρκος Ν. rεupγάκος
Πρέβεζος με
άξονες , η διαχείρση ρα θέpστα nou συζητή . συνεδρίοση της ΠΕΔ στα
των anopριμμάτων και η
θrκον στην ooτη συγε- Ιωάνννα και
διακδίκηση των στρατο δρίαση του Δημοτικού των οδικν αξόνων.
wνχ υτη oεχν
Οι εικρεμότητες που αφορούν τους διευρωσαίκούς άδοτες
Στα όρια της Ηπείρου
Διαγράφεται από την Ευρωομάδα της Ν.Δ.
Ο Ευρωβουλευτής Θ . Ζαγοράκης
Συτίθικα στο Ιροφείο του Προέρο ης Βοελής Κ Ιιooa
ο εκκpαμότητες nou οφορούν
Τη διαγραφή anό τmν εupuομάδα τις Νέος
τους δευρnaκοuς άξονες στα όρια
Δημοκρατίος του 0οδωρή 2ογοράκη
ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκηρόounoς
της Hnείpoυ , συζητήenκαν εκτινς τη
Δευτέρα σε εupεία σύσκεψη .
| Στέλιος Πέτσο .
wνέχεα "τη ε. Η
μυνέχεια στη 0
Συνάντηση Μητσοτάκη με την Υπουργό Παιδείας
LHλιγεμάξα ίιοα.
Tη δράση του Υπουργείου του Πρτου εξαμήνου
Παρουσίασαν η Καραμέως και η Ζαχαράκη
Να πλήξει το βασι κό ιδεολογικό αφήγη .
Περinου δύο ρeς
δήpκεoε η συνάντη, πρωθunουρ .
γού, Κυριάκου Μη.
τοοτάκη με την υ
nouργό Πaιδείας ,
Νίκη Κεραμέως στο.
Μέγαρο Μαξίμου,
την Τρίτη το πpω .
στα ηλαίσια της εξα .
μηνιαίας αξολόγη
σης του κυβερνητ
κού έργου.
μα της κυβέρνησης
Περί έμπρα.
κτης στήρι.
ξης της εσαίας tάξης
επιδίωξε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ .
λέξης Τσίπρα oε συνtντευξη nou
apαχρησε το βράδυ της Δευτέ .
ρας στον Αντένναι.
| οννέχεα στη σελ, 16
υυνέχια στη ra