Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
TETAPTH
ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolhcom
Ετος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΣΥΡΗ
18.741
Να ταραπαθεί η πριοδος
έκτακτης ανάγκης στο Οροπέδιο
Σελίδα 25
ΚΣφραγίζονταίσήμερατα εισιτήρια
ΣΕλίδα 28 των ημτελικν του κυπέλλου Λασιθίου
Εξετάζεται η υπογειοποίηση κάδων
Προετοιμασίες για το
Γεραπετρίτικο Καρναβάλι
Σελίδο 8
Ωστε να εκλείψουν αντιαισθητικές εικόνες και οσμς
ΒΟ Σύλλογος Φίλων
ευχαρίστησε τον Γ.
Αρακαδάκη για την
προσφορά του στο
Νοσοκομείο Ιεράπετρας
Pεπορτά :
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Σε σχεδιασμό και με λέτη για την βελτίωση
από αισθητικής και υγειονομικής άποψης του συστήματος συγκέντρωσης
και αποκομιδής των α .
Πορριμμάτων , σκοπεύει να
προχωρήσει ο Δήμος ΑYίου Νικολάου,
Η υπογειοποίηση των.
κάδων συλλογής απορρυμάτων είναι ένα θέμα πou
απασχολεί εδ και χρόνια
το Δήμο Αγίου Νικολάου ,
χωρίς μέχρι σήμερα να
έχει καταφέρει να προ χωρήσει . Η θέα των aνοιχτν , ξεχειλισμένων
από aπoppίμματα κάδων , λοτικά σε επιλεγμένα ση- θούν οι κάδοι που νπάρ - μανλή, στον Παραποτάμιο
ιδιαίτερα στο κέντρο της μεία στην πόλη της Ση -χουν στο λιμάν , στην Πa - δρόμο, στους κοινόχρη.
Πόλης και σε σημεία επί - τείας
καιρα , πολυσύχναστα από
τουρίστες, παράλληλα με
τις ανυπόφορες οσμές
Πou αναδίδουν κατά τη
θερινή περίοδο . είναι ένα
πρόβλημα nou πρέπει να Ζερβός είχε συνάντηση
αντιμετωπιστεί
Το βασικό επιχείρημα nou προωθεί σύστημα υ - σημείο που απaιτεί την υ . κάτι τέτοιο .
αρμοδίων αντιδημάρχων , Πογειοποίησης κάδων , Ε - nογειοποίηση της σειράς
στους οποίους ετίθετο α
Ερτημα επί του πρα- θέμα , είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ και των κάδων που στέκο - με τον εντοπισμό των ση
κτέου, ήταν η στενότητα - Δήμος έχει βάλει στόχο νται δίπλα στον κάμβο της μείων εκείνων που προχρου και η υποδομή Που την υπογειοποίηση των οδού Α Παπανδρέου (στο σφέρονται για να υπογει
anaιτείται για την εφαρ- κάδων στο κέντρο της πό - ύψος Σκλαβενίτη). κατά
μογή τέτοιου συστήματος , λεως του Αγίου Νικολάου , μήκος της οδού ΚαραΣελίδα 9
Β Γκρίζο) σκηνικό για το
Νοσοκομείο της Σητείας
Σελίδα 11
Μετοξύ Των κεντροκν σημεν το omoία προoφέρονται για moγεomoήση κόδων
, κοι ο χρος δίπλο στον κοθεδρικό νοό της Αγίος Τριόδος
είνoυ.
Νέα σήματα στην
Παλαιολόγου
ραλιακή ζνη μέχρι το στους χρους πέριξ του
Αμμούδι , όπου είναι σε σταθμού ΚΤΕΛ, στην
εξέλιξη διαμόρφωση των Ν. Πλαστήρα , τμήμα της
οποίας θα αναπλαστεί σε
Χθες ο Δήμαρχος Α - κής χρος για μια τέτοια επόμενη φάση , Πέριξ του
Διοικητηρίου της ΠΕ. Λ Ο χρος του Νοσο-σιθίου , στη λίμνη και όπου αλλού μπορεί να γίνει
Συνάντηση
στον Άγ. Νικόλαο
Σελίδα 14
χρων και υπάρχει επa
γίου Νικολάου Αντνης υπογειοποίηση κάδων.
με εκπρόσωπο εταιρείας κομείου είναι επίσης ένα
Διστος
-Η Υπηρεσία Καθαριόρωτμενος σχετικά με το των κάδων , όπως επίσης τητας έχει επιφορτιστεί
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
Η ΣΕΧΕΙΑ: Στη σελίδα 26
των υπαρχόντων μηχανι- κανός κοινόχρηστος χ κν μέσων nou έχει στη ρος και προσφέρεται για
διάθεσή του ο Δήμος, για
να κάνει την αποκομιδή
από υπογειοποιημένους μαρχος υπέδειξε κατ αρ κάδους .
ΠΑΤΑΤΕΣ
Κρήτης
ΜΗΛΑ ΦΟΥΤΖΙ
Καστοριάς
ΟΛΑ ΤΑ
MANTAPINIA 0.99€
Το ΚΙΛΟ
0.49€
0.996
ΠΚTΕΟ
το σκοπό αυτό .
Ως τέτοια σημεία ο ΔήΤΟ ΚΙΛΟ
χήν , το χρο ανατολικά
του ερού του καθεδρυκού
ναού της Αγας Τριάδος,
όπου υπάρχουν και σή .
μερα κάδοι Μόλις ορ .
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε.
Πιλοτικό πρόγραμμα
στη Σητεία
Η κινητικότητα noυ υπάρχει το τελευταίο χρο - στικοποιηθεί η απόκτηση
νικό διάστημα , επαναφέ - και αυτού του χρου από
ρει το θέμα επί τάπητος ,
Είδαμε και σχετικές κατάλληλα στε να μην
ΠΑΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΕΛΕΧ0 ΕΠΣΚΕΦΤΕΤΕ
ΤΟ ΚΙΛΟ
Το ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ ΚΤΕΟ ΤΗ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ!!!
το Δήμο , θα διαμορφωθεί
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΕΗ! δηλσεις του Δημάρχου βρίσκονται στην επιφά
ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ &
Σητείας Γ. Ζερβάκη. στο νεια του εδάφους και να
χθεσινό φύλλο της ΑΝΑ - ρυπαίνουν αισθητικά αλλά
ΤΟΛΗΣ , γα την πρόθεση και πραγματικά
του Δήμου Σητείας να
δοκιμάσει το ούστημα m - τότητα να υπογειοπon ΓΙΑ ΝΑΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΙΟΤΕΡΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΊ
ΚΑΝΤΕ ΜΑΣ LKE ΣΤΗ ΕAAΑ ΜAΣ TΟ FACEDοοκ bo
www.facebook.com/Onωponωλείο Μυλωνάκης
ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
μφρtσκα φΡούτα και λαχανιμκα
Πληση λιανική- χονδρυκή Διανομή κατ οίκον
ΕΠΙΜΕΝΔΟΥ s1. Aηof NikoΛΑΟΣ. ΤΗΑ, 2841021711 |
ΤΗΛΕΟΩΝΟ 28410 21111
Επίσης υπάρχει δυνα CMVB

Τελευταία νέα από την εφημερίδα