Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ENOIKIAZETAI
ΙΠΤΤΕΥΤΑΙ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚμΟKer
IωνεoM
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 29.01.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7282
27 χρόνια
Morgan Stanley:
Ευχάριστη έκπληξη από Fitch για Ελλάδα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
εμεγγ πακ
Πρτη στην κατάταξη έρχεται η Ελβετία
i Α ΗΣ
Αγορά εργασίας:
ΧΑΗ αιδαξ
ΤΟΥ οραστόν
και η κόπαση
Χάνει θέσεις η Ελλάδα στα κταλένταν
Από το σύνολο 132 χωρν , στην ανταγωνιστικότητα
ταλέντων η Ελλάδα καταλαμβάνει την 47η από την 44η
θέση. Πρτη στην κατάταξη έρχεται η Ελβετία, με τις
Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σιγκαπούρη να ακολουθούν .
Σύμφωνα με βοσκά ευρήματα της
φετνής έκθεσης του Παγκόσμου
Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Τλέν
του (GTI) Που πραγματοποιεπαι
από ΤΟ ΙNSEAD συνεργασία με
την Adecco Group και την Google, η
εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
(Α1) ενισχίει το Ψηφακό χάσμα
Προσφέροντας σις χρες υψηλού
εισοδήματος ακόμα μεγαλύτερη
δυνατότητα στην εύρεση ταλέντων.
Επανεξελέγη πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ
ο Σn. Κυρίτσης
Τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ου
ΣΜΕΧΑ από Τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης
της 22ης Ιανουαρίου 2020, συνήλθαν σε ειδική συνεδρίαση και εξέλεξαν ομόφωνα Πρόεδρο, Αντιπροέδρ
ους, Γενικό Γραμματέα και Ταμία.
Πρόεδρος : Κυρίτσης Σπυρίδων
Δροστιές ολλογξς
σις εστηγμέες
ηΕ. Κpολαυγορές
Αντπρόεδροι : Χρυσοχοϊδης Νικόλαος, Τζάνο Τζουζέππε
Κατόπιν τούτου, η σύνθεση Του νέου Διοκητικού
Συμβουλίου Του Συνδέσμου των Μελν Χρηματι στηρίων Αθηνν είναι η ακόλουθη:
Γeνικός Γραμματέας: Χαρατσής Ευάγγελος
Ταμίας: Δεπόλας Παύλος
hlpdonpoς
αποφάσισε την ( παρ. 1 και 2) , ( Παp . 5 και 6) Διοικητικού
Συμβουλίου της
στίμου συνολι-2) , 17 (παρ. 3606/2007 ΕΠΤροπής Κεφ
εξειδι- αλαιαγοράς,
κεύονται με τις κατά την Παρπρόστιμο
αφορά παρα βά-επιβολή
σεις διατάξεων
σχετικά με την
παροχή
δυτικν υπηρε
16 (Παρ. 1 και
ΠροΤυ
ύψους 1(β)) της υπ'όπως
€5.000
&ΤΡΑΠΖΑ
επενα
1/452/1.11.200
7 απόφασης του
€5.00
διατάξεις των οχή
traders
επενδυτικν υπηρε
σιν σε πελάτες
σιν σε πελάάρθρων
ΚΥΠΡΟΥ
Στο ναδίρ το κόστος
hedging
του ευρ
> για Παράβαση
των διατάξεων
Διοικητικού ( Παρ . 1 ) και 14
Συμβουλίου της της υπ'
τες. Το
ητικό Συμβούλιο
της Επιτροπής των άρθρων 5ΕπΙτροπής και
Κεφαλαιαγοράς (παρ. 1 και 2), 8
Διοικημίμεο
1/452/1.11.200
7 απόφασης του
του άρθρου 25
Created by Universal Document Converter