Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
P Morgan: θετική για ελληνικές τράπεζες η άρση της φραγής στα ομόλογα
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
IKONOMIKH
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1 983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΑΦ. 5652 Ττάρτη 29.01.2020
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Fitch:
Σαρλ Μισέλ
>>> Τελ
Τι σημαίνει
η αναβάθμιση
για την ελληνική
οικονομία
>>> Τελ.
Έκτακτη σύνοδος ορυφής της
ΕΕ για τον προϋπολογισμό
Γενικό <σκανάρισμαν σε όλες τις δαπάνες
δημοσίου
Αλάξει το
χέντρο βάροις
Νέα θηση στον σχεδιασμό
για έξοδο στις αγορές έδωσε
το βράδυ της Παρασκευής, η
αξιολόγηση της Ελλάδας από
τον οίκο Fitch, ο οποίο
προχρησε σε αναβάθμιση
της ελληνικής οικονομίας.
Ο κεν
Ο οίκος Fitch προχρησε σε
αναβάθμιση της αξιολόγησης
της πιστοοληπτικής ικανότ
Ττας της Ελλάδας , κατά μία
βαθμίδα, σε BB από BBπροηγουμένως, με θετικό
οutlook, επιβεβαινοντας
και με το παραπάνω - τις
προσδοκίες της αγοράς . Ο
αναλυτές θεωρούν δεδομέ
νο ότι η ελληνική κυβέρνηση
και οι Ευρωπαίοι πιστωτές
θα συμφωνήσουν να μειωθ
ούν οι στόχοι για το πρωτογενές πλεόνασμα από το
2021 και μετά , καθς και ότι
η υβέρνηση θα διατηρήσει
την εποικοδομητική σχέση με
τους πιστωτές , με αποτέλεσμα τη μείωση του κινδύνου
συγκρούσεων που προκάλεσε οικονομική αστάθεια στο
παρελθόν.
στην ελληνική
Οικονομία
01%0ν
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ
Στο Νταβός επιβεβαιθημε το
μγάο ενδιαφέρν για επενδύσεις
έγραμε .
Την ανάδειξη των συγκριτικν πλεονεκτημάτων της
ελληνικής οικονομίας που
αναδύονται μέσα από τις
κυβερνητικές μεταρουθμίσεις
με σκοπό την προσέλυση
επενδύσεων , αλλά και την
προθηση της διπλωματικς
του ατζέντας επεδίωξε ο
πρωθυπουργός
ητσοτάχης στο διήμερο των
επαφν του στο Νταβός , στο
πλαίσιο του 50ου Παγκόσμιου
Οικονομικού Φόρουμ.
Δεδομένο θεωρούν επίσης
κτο μεγάλο μαξιλάρι
διαθεσίμων δεν θα μειωθεί>,
προσθέτοντας πως η χρήση
του θα μπορούσε να οδηγήσε πιο αξιοσημείωτη
μείωση του δημοσίου χρέους
σε σχέση με το βασικό
σενάριο του Fitch.
H Fitch για την αναβάθμιση
Σε λιγότερο από 43 ρες , ο
πρωθυπουογός είχε περισσότερες από 17 διμερείς επαρές , δύσκολα χρόνια της κρίσης παραδίδουν τη
με σημαντικούς πολιτκούς και
επιχειρηματικούς παράγονΓιατί τομείς που στήριξαν την οικονομία στα
σχυτάλη . Ποιες είναι οι εκτιμήσεις των ανθδύο ρπων της αγοράς για την επόμενη τοιετία .
Οι κλάδοι που θα πρωταγωνιστήσουν και το
μετείχε
τες ,
εκδηλσεις της επίσημης
ατζέντας χαι έδωσε συνεν
τεύξεις
(Bloomberg και Politico) επ δινοντας ακοιβς να σημα
τοδοτήσει uς νέες ευκαιρίες
που ανοίγει η Ελλάδα για τις
επιλογές της παγμόσμιας
επιχειρηματικής κοινότητας.
Κυριάκος
κλειδί των επενδύσεων.
ξένα μέσα
Με την αναβάθμιση ο οίκος
στέλνει σήμα εμπιστοσύνης
στην οικονομική πολιτική της
wυβέρνησης και δίνει θηση
στην πιστοληπτική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας
Οι μεταβολές στην ελληνική
οικονομία και την αγορά ήταν
πολλές κατά τη διάρχεια της
πονται . Έτσι, οι επιχειρηματ
κοί κλάδοι που θα συγκεντρσουν τα φτα της ποο
κοίσης χαι έντονα ορατές . σοχής χα της δραστηριότΣτην πρτη αποτίμησή του με
μια ανάρτηση στο Twitter
σημείωσε ότι στο Παγκόσμιο
Οικονομικό Φόρουμ
Νταβός επιβεβαιθηκε το
μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις στη χρα μας σε ενέρ γεια , ποάσινη οικονομία ,
τεχνολογία. Είμαστε στην
oοχή μιας μακράς περιόδου
ανάπτυξης για την Ελλάδω ,
Τρα , όμως, όλα δείχνουν
πως έχουμε περάσει σε μια
διαφορετική φάση: μπορεί οι
τεκτονικές πλάκες της πρα ματικής
ητας διαφοροποιούνται , ο
κατανάλωσης
ρόλος
υποχωρεί, η βαρύτητα των
εισερχόμενων επενδύσεων
cυξάνεται. Και, ασpελς , ο
Ανέφερε επίσης πως η μη
πρόσγληση της Ελλάδας στη
διάσκεψη του Βερολίνου ήταν
κένα λάθος, όμως αυτό δεν
θα επηρεάσει σημαντικάν τις
ελληνογερμανικές σχέσεις
Εντωμεταξύ η αναβάθμιση
είναι μια εξέλιξη που εκτιμά
ται πως φέρνει πιο κοντά την
έκδοση νέου ομολόγου από
το ελληνικό δημόσιο , ίσως
και την επόμενη εβδομάδα
πιθανόν 15ετούς διάρκειας
και ύψους περίπου 2,5 δισ.
οικονομίας
κινούνται με πιο αργούς ουθ - αντίτυπος στο Χοηματιστήρ
μούς, όμως τα δεδομένα και οι
συνήθεις αντιλήψεις ανατρέ 1ο της Αθήνας αναμένεται
ανάλογος
Created by Universal Document Converter